HILS, Hærens Ildstøtteskole

Link | HILS | JesDenmark.dk |

Nyt navn og nye opgaver fra 2006
    Hærens Artilleriskole (HAS) skiftede 1. januar 2006 navn til Hærens Ildstøtteskole (HILS).

Pension: Major Erling Andersen
  ons. 3. juli 2013   Med udgangen af juni gik major Erling Andersen på pension efter 41 år og 2 måneders tjeneste ved det danske forsvar. ...

Venter stadig på afklaring om haubitser
  tors. 16. dec. 2010   Danske Artilleriregiment (DAR) nedlægger næste år 100 stillinger. Der kommer en afløser for haubitserne, lover formanden for forsvarsudvalget, Hans Chr. Thoning (V). ...

Tung mortér klar til Afghanistan
  fre. 19. nov. 2010   Forsvarets Materieltjeneste har overdraget den nye 120 mm mortér til hæren, der sender den ud til Afghanistan med Hold 11 til februar. - Der har været et godt samarbejde mellem hæren og Forsvarets Materieltjeneste omkring anskaffelsen af den nye 120 mm mortér. ...

Tunge morterer overdraget til hæren
  tors. 18. nov. 2010   Hærens nye 120 mm Tung Morter (TMT) blev overdraget fra Forsvarets Materieltjeneste til Hæren ved et mindre arrangement i Oksbøl i dag. ...

Frisk på det nye
  fre. 29. okt. 2010   Efter en "meget tilfredsstillende tjeneste" blev kaptajn Troels Vig Frederiksen i dag hædret med et legat. ...

Energi, overblik og interesse
  ons. 1. sept. 2010   Major Nuppenau er netop blevet hædret, bl.a. for med rettidig omhu at have forberedt og ført forsvarsforliget ud i livet. ...

Majoren bag nutidens morterer
  tirs. 3. aug. 2010   I går var det nøjagtig 40 år siden, at den dengang 17-årige Allan Dahl Nielsen fra Fakse mødte op i Obsbøllejren. ...

Mortér: Overså formentlig teknisk fejl
  tors. 8. juli 2010   Efter alt at dømme er en teknisk fejl skyld i, at en mortér-eksplosion dræbte to soldater 11. juni. Forsvarets Auditørkorps har indstillet efterforskningen. ...

Ulykke: Morter dræber to soldater
  fre. 11. juni 2010   To soldater fra Den Kongelige Livgarde omkom i dag ved en eksplosion under en skydeøvelse på Kallesmærks Hede i Oksbøl skydeterræn. Den ene døde på stedet, den anden på Centralsygehuset i Esbjerg. To øvrige soldater kom lettere til skade. ...

Unik viden gav kvalitetsløft
  tors. 10. juni 2010   Seniorsergent Danny Sundgaard Andersen (HILS) fik i dag en anerkendelse af særlige indsats i 2010. "Chefen for Danske Divisions anerkendelse af særlig indsats tildeles seniorsergent Danny Sundgaard Andersen i form af Grundlæggende Faldskærmskursus ved Jægerkorpset med følgende motivation. ...

Tung Morter skydning i Borris
  ons. 9. juni 2010   Hærens Ildstøtteskole er 7.-10. juni 2010 i Borris skydeterræn for at indarbejde arbejdsprocedurerne med den nye 120 mm Tung Morter. Formålet med de operative skydninger er at finde ud hvordan den optimale udnyttelse af skytssystemet er i samarbejdet med 60 mm morter. ...

Test af ny 120 mm Tung Morter M10
  fre. 4. juni 2010   Hærens Ildstøtteskole testede det nye midlertidige mortersystem ved Stold skydeterræn den 2.-4. juni 2010. Artilleriet er ved at indføre et nyt 120 mm Tung Morter system, der skal være et supplement til det nuværende 60 mm mortersystem, som anvendes i Afghanistan i dag. ...

Besøg af chefen for Forsvarstaben
  ons. 5. maj 2010   Varde Kaserne havde i går besøg af chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup. ...

Hæder til mortér-ekspert
  fre. 18. dec. 2009   Kaptajn Michael Johnsson, DAR, har fået overrakt Eigild Theodor Jensens mindelegat 2009 - ledsaget af mange lovord. Bl.a. har han høstet stor anerkendelse hos kamptropperne i arbejdet med morterer. ...

Skydetest på skydeområde Stold
  fre. 11. dec. 2009   Første del af en række større test af 120 mm morter ammunition, M/50, blev gennemført af teknikafdelingen ved Hærens Ildstøtteskole (HILS) den 9-12. november i skydeterrænet Stold på Sjælland. ...

Mejlholm er artilleriets ny førstemand
  ons. 1. april 2009   Fra 1. april er oberst Birger Mejlholm ny chef for Danske Artilleriregiment, Hærens Ildstøtteskole og garnisonskommandant med over 1.000 ansatte. Han afløser oberst Werner Poul Kahle, der pensioneres. ...

Soldaterne øver sig til alvor
  ons. 21. jan. 2009   268 dage om året må der skydes i Borris Skydeterræn. Området er et af kun to i Danmark, hvor der skydes med det allertungeste skyts: Haubitserne. ...

Underviser belønnet
  ons. 7. jan. 2009   Premierløjtnant Jess Frederiksen er blevet belønnet for sin store indsats som underviser ved artilleriet. ...

Nye korporaler
  tirs. 6. jan. 2009   Korporalerne er tilbage, efter i mange år ikke at have været en aktuel grad i forsvaret. Artilleriet har netop fået to nye af slagsen. Der er mange dygtige overkonstabler i forsvaret og deres kompetancer kan udnyttes mere optimalt. ...

Observatører voldsomt efterspurgte
  fre. 27. juni 2008   De 15 netop udnævnte sergenter er alle observationsbefalingsmænd. Der er i Afghanistan stor brug for folk, der kan lede granater og ild. Fremover udnævnes sergenter på sergentskolen i Sønderborg. ...

Synenergi
  ons. 11. juni 2008   Et pludseligt opstået behov for at aflaste styrkerne ved ISAF hold 5 og flere forskellige uddannelses- og afgivelses-situationer har medført en uventet, men meget tilfredsstillende synergieffekt for uddannelsen ved 1. Artilleriafdeling i Oksbøl. ...

Bytter gammelt til splinternyt
  fre. 28. mar. 2008   Forsvarets Materieltjeneste har anskaffet nyt optisk udstyr til hæren ved en god byttehandel med et schweizisk firma. Kaptajnløjtnant Jannik Dyhre fra Forsvarets Materieltjeneste reagerede hurtigt, da det schweiziske firma VECTRONIC kontaktede Forsvarets Materieltjeneste for at købe noget ældre gyromateriel. ...

Raven kan redde liv
  febr. 2008   Forsvaret har indkøbt 12 systemer (et system består af tre fly, en jordkontrolenhed og en laptop til missionsplanlægning). Ni systemer til hæren, to til Jægerkorpset og et til Frømandskorpset. Selv om det blot er et digitalkamera med vinger, kan det nye overvågningsfly Raven gøre hverdagen mindre farlig for de danske soldater i Afghanistan. ...

Gavnet og hædret artilleriets ære
  tirs. 12. febr. 2008   Oberstløjtnant C.D. Møller er blevet tildelt legatet "Ritmester L. Klubien og hustru fru Thyra Jahnsen, født Uldalls legat til minde om løjtnant Ludvig Klubien". ...

Hærens Luftværn fik tilfredsstillende
  man. 10. dec. 2007   Hærens luftværn fik det blå stempel af inspektørerne fra Hærens Ildstøtteskole. - Det der slår mig mest er den store professionalisme og det store gåpåmod, som alle soldaterne viser. ...

Første flyvetur med Raven
  ons. 28. nov. 2007   Tolv soldater har som de første fra forsvaret fløjet med det ubemandede fly Raven under et 10-dages kursus i USA. - Raven er et robust system, fortæller seniorsergent Danny Andersen fra Hærens Ildstøtteskole, som var en af kursisterne i USA. ...

HILS fra artilleriet i Varde
  tirs. 2. okt. 2007   Hele det danske artilleri er i dag samlet i Sydvestjylland - på Varde Kaserne og i Oksbøllejren. Forsvaret er en af de største arbejdspladser i Varde Kommune, og efterhånden som måltallene i forsvarsforliget nås, vil endnu flere tage på arbejde med støvlerne på. ...

Mindelegat til artillerist
  man. 10. sept. 2007   Hegelunds mindelegat er for første gang uddelt af artilleriet. Hæderen gik til major Per Mørkeberg for en bemærkelsesværdig indsats ved Forsvarets Materieltjeneste som artilleri-ekspert. ...

Våbenindustriens danske officerer
  søn. 1. april 2007   Når meget store værdier skifter hænder, kan selv promiller af en våbenhandel være med til at sikre mellemmænd et behageligt otium. Det ved de danske agenter for den internationale våbenindustri. Mange af dem er tidligere officerer, som i deres tid i forsvaret selv var med til at købe ind hos de firmaer, de i dag arbejder for. ...

Forstærkes med moderne morterer
  tors. 31. aug. 2006   Det næste hold danske soldater i den urolige Helmand-provins får et nyt og kraftigere våbensystem i form af en moderne let morter med avancerede og præcise granater med sig, når de om en månedstid skal afløse det første hold. ...

Dansker blev bedste elev
  tors. 13. juli 2006   Major Peter Friis, Ildstøtteskolen, blev den bedste elev blandt 25 på et 5  1/2 måneder langt internationalt artilleri-kursus. ...

11 nye sergenter
  ons. 5. juli 2006   I fredags udnævnte Hærens Ildstøtteskole 11 nye artillerisergenter, der fra 1. aug. skal uddanne de nye værnepligtige. Sergenterne er udnævnt efter et otte måneders uddannelsesforløb, heraf halvdelen af tiden ved Hærens Sergentskole (HSGS) i Sønderborg. ...

13 nye sergenter udnævnt
  tors. 26. jan. 2006   Efter otte måneders uddannelse med en bred vifte af fag, blev 13 soldater i fredags belønnet for fliddet: De blev udnævnt til sergenter. 1. februar venter næste udfordring: De værnepligtige møder. ...

Hærens Artilleriskole

Nyt navn og nye opgaver fra 2006
    Hærens Artilleriskole (HAS) skiftede 1. januar 2006 navn til Hærens Ildstøtteskole (HILS).

Store ændringer
  okt. 2005   Ved Feltartilleriafdelingen (FAAFD) har den forgangne periode for alvor stået i forandringernes tegn. FAAFD har været kraftigt involveret i organisationen af feltartilleriets nye struktur som følge af forsvarsforliget, og dette har afstedkommet en del opgaver for FAAFD to sektioner. ...

Nyt samarbejde virker
  okt. 2005   Tjenestegrens- og uddannelsesafdelingen har siden juni i år taget forskud på vinterens glæder. ...

Artilleriskolens historie
  aug. 2005   Hærens Artilleriskole kan føre sin historie tilbage til hærloven af 7. august 1922, som blandt andet bestemte, at der skulle oprettes en Artilleriskydeskole. ...


Ildstøttens ekspertise
  man. 1. aug. 2005   Feltartilleriafdelingen, FAAFD, udgør ekspertisen inden for alle hærens ildstøttesystemer, som omhandler feltartilleri, morterer, flystøtte, ubemandede fly og støtte fra skibsbaseret artilleri. ...

Taktik og organisation
  man. 1. aug. 2005   Feltartilleriafdelingens Taktik- og organisationssektion har følgende opgaver: ...

System- og uddannelsessektion
  man. 1. aug. 2005   Feltartilleriafdelingens System- og uddannelsessektion arbejder med følgende opgaver: ...

Uddannelse af alle artillerister
  man. 1. aug. 2005   Uddannelsesafdelingen, UDDAFD, er ubestridt skolens største afdeling. UDDAFD er ansvarlig for at udbyde, gennemføre og udvikle grund- og efteruddannelseskurser for alle personelgrupper inden for eget ansvarsområde. ...

Hærens eksperter i luftværn
  man. 1. aug. 2005   Luftværnsafdelingen, LVAFD, udgør hærens øverste ekspertise inden for luftværn (det vil sige sikring af egne enheder mod flyangreb) og luftværnsrelaterede områder, herunder flykending, flynærbekæmpelse og elektronisk krigsførelse mod radarsystemer. ...

Taktik- og organisationssektion
  man. 1. aug. 2005   Luftværnsafdelingens Taktik- & Organisationssektion har følgende arbejdsområder: ...

System- & Uddannelsessektionen
  man. 1. aug. 2005   Luftværnsafdelingens system- & uddannelsessektion har følgende arbejdsområder: ...

Teknisk ekspertise
  man. 1. aug. 2005   Teknikafdelingen, TEKAFD, adskiller sig markant fra de øvrige afdelinger på skolen. Som det fremgår af afdelingens navn er det primære arbejdsområde teknologi. ...

Ballistik- og Optroniksektion
  man. 1. aug. 2005   Teknikafdelingens Ballistik- og Optroniksektion arbejder med følgende opgaver: ...

Informatik og simulationssektionen
  man. 1. aug. 2005   Informatik og simulationssektionen er skolens eksperter på IT og simulations området. ...

Forsøg- & elektroniksektion
  man. 1. aug. 2005   Teknikafdelingens Forsøg- & elektroniksektion arbejder med følgende opgaver: ...


Træning til bulder og brag
  man. 25. juli 2005   Det ene hule drøn efter det andet runger gennem Oksbøl-terrænet. Soldater til det næste Irak-hold skal føle effekten af rigtig artilleribeskydning. ...

Danskar lär sig svenskt radiosystem
  tirs. 3. maj 2005   Den nya artilleripjäsen, Archer, som levereras till Försvarets materielverk under våren, är ett projekt som även involverar danska försvarsmakten.  ...

Skole med nye afdelinger
  fre. 1. april 2005   Hærens Artilleriskole er nu ved udgangen af marts 2005 godt i gang med at skifte identitet. For det er jo ingen nyhed, at skolen fra 1. januar 2006 ændrer navn til Hærens Ildstøtteskole. ...

Nyt kapitel for HSGS
  ons. 23. mar. 2005   Onsdag, den 23. marts 2005 indøvede 137 elever eksercits i kasernegården, så de var 100% klar til afslutningsparaden, der skulle foregå i kasernens gymnastiksal. ...

DAR-chef nu også chef for HAS
  tirs. 11. jan. 2005   Den nye chef for Hærens Artilleriskole pr. 1. jan. er samtidig chef for Dronningens Artilleriregiment. Det er helt bevidst. ...

HAS chef retur til København
  tirs. 7. dec. 2004   Efter godt et år som chef for Hærens Artilleriskole, HAS, vender oberst Anders Olesen tilbage til København som chef for Lokalforsvarsregion København fra 1. jan. 2005. ...

Nye elever til sergentskolen
  man. 15. nov. 2004   145 elever mødte mandag formiddag til den ny uddannelse ved Hærens Sergentskole i Sønderborg, hvor de skal gennemgå den grundlæggende sergentuddannelse, der varer fire en halv måned. ...

Thors hammer
  tors. 30. sept. 2004   Thors Hammer kan blive navnet på det rørartillerisystem, der er den mest sandsynlige kandidat til i 2010 at afløse artilleriets M109 selvkørende haubits. ...

Plan for efterspørgsel
  tors. 30. sept. 2004   Siden dansk forsvar i begyndelsen af 1990'erne i større omfang begyndte at sende soldater ud i internationale operationer, har adskillige artillerister været udsendt. Men artilleriet har aldrig været udsendt som artilleri. Derfor har Hærens Artilleriskole udarbejdet et delkoncept for ildstøtte til hæren eller mere mundret: en plan for, hvordan artilleriet skal udvikles de kommende år. Et af målene er at gøre artilleriet mere efterspurgt til internationale operationer. ...

Danske Artilleriregiment er det nye navn
  tors. 12. aug. 2004   I forbindelse med det nye forsvarsforlig skal KAR og DAR sammenlægges til et artilleriregiment. I forbindelse med sammenlægningen skal bløde værdier fra begge regimenter søges videreført. ...

Udspil: Slå regiment og artilleriskole sammen
  17. mar. 2004   Hærens Artilleriskole får navneforandring til Hærens Ildstøtteskole, og der skal kun være én oberst på kasernen mod to i dag. Obersten skal både være regimentschef, skolechef og kommandant og dermed stå for kontakten til det omgivende samfund. ...

Regeringsforslag: HAS skifter navn til HILS
  12. mar. 2004   Referat fra OFRU/STARU landsmødet 27-28. februar 2003.

Oversigt: Artilleriets enheder
  jan. 2004   Hæren råder i januar 2004 over ni regimenter, hvoraf fire uddanner kamptropper, to artillerister, en ingeniører, en telegrafister og en trænfolk sammen med en ekstra trænenhed DANILOG. ...

Mindre feltartilleri?
  8. okt. 2003   Artilleriskolen ser på fremtidens ildstøtte i almindelighed, ikke kun feltartilleri. Feltartilleriet bliver meget reduceret, forudser en KN-R, der samtidig ser fortsatte behov. ...

HAS: Ny vejrmodel
  15. sept. 2003   Ny vejrmodel til langtrækkende kanoner: Første test sker i denne uge i Blåvand med 600 granater. Soldater og civile eksperter fra alle Nato-lande befolker denne uge Vestkysten, Oksbøllejren og Nymindegablejren. ...

Pension: OB Steen Krarup 60 år
  25. aug. 2003   Han har stadigvæk masser af energi, oberst Steen Krarup.  Men det er ikke nok, for Forsvaret har en aldersgrænse på 60 år, så på onsdag siger han definitivt farvel til sin militære karriere ved en reception i gymnastiksalen på Varde Kaserne, fra kl. ...

Hædersgaver til artillerister
  fre. 20. juni 2003   Kaptajn Per Atzen og premiereløjtnant Henrik Bull, begge DAR, har hver fået tildelt en hædersgave fra Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond. ...

7. maj 02

HAS: Rejsegilde. Nov. 2002 flytter HAS

Militærchef vil tiltrække personale
  lør. 10. nov. 2001   Den nye chef for Hærens Artilleriskole vil skabe et socialt netværk for familier, der flytter til Varde. Han ønsker, at flere militærfolk knyttes til egnen, for det vil gavne skolen.

Generaler i dobbeltroller
  tors. 13. sept. 2001   Netop som det i dag bliver offentliggjort, hvilke nye helikoptere forsvaret skal investere i - en ordre til flere milliarder kroner og forsvarets største handel i flere år - udtrykker politikere fra begge fløje bekymring for, om reglerne for tidligere militær-topfolks ansættelse i forsvarsindustrien er skrappe nok. ...

4. april 01

HAS' administrationsbygning: Tradition og fornyelse

Oberst går til forsvarsindustrien
  lør. 16. dec. 2000   Frank B. Jørgensen, chef for Hærens Artilleriskole, forlod i går forsvaret. Han er glad for den udvikling, der har været siden han begyndte i artilleriet for 39 år siden. ...

Mangel på militærfolk og boliger
  man. 27. nov. 2000   Den sydlige del af Vestjylland vandt en stor del af fremtidens militære arbejdspladser ved forsvarsforliget i fjor. ...

Oberst giver hæren en afskedssalut
  tirs. 21. nov. 2000   Chefen for Hærens Artilleriskole i Varde har fået job i en højteknologisk virksomhed. ...

Kagemand til kæmpernes skole
  tirs. 2. mar. 1999   Hærens Artilleriskole er en kæmpe inden for forsvaret.  ...

Chefer bekymret for artilleri-uddannelse
  tors. 25. febr. 1999   Cheferne på Varde Kaserne frygter, at artilleriuddannelsen forringes drastisk, hvis regeringens forslag om forsvaret går igennem. l Varde er kasernens fremtid uvis. ...

Tre kanonskud for artilleriskolen
  ons. 24. febr. 1999   Reportage fra gårsdagens festligholdelse af, at Hærens Artilleriskole har ligget 25 år i Varde. Alle er glade for skolen - selvom nogle af eleverne synes, at der er langt til København.


HAS, Hærens Artilleriskole
Varde Kaserne
Hjertingvej 127
6800 Varde
Tlf. 76 95 50 00 (vagten)
Tlf. 76 95 xx xx (direkte)