Pension: Major Erling Andersenons. 3. juli 2013


Med udgangen af juni gik major Erling Andersen på pension efter 41 år og 2 måneders tjeneste ved det danske forsvar.

Han startede sin karriere 1. maj 1972 ved konstabelskolen i Holstebro. Efter 6 måneder gik turen til Varde, og 2. januar 1974 var han blandt de første elever der startede på Artilleriets Befalingsmandsskole, som netop var flyttet fra Ringsted til Varde.
     Efter udnævnelse til sergent gik turen til Skive hvor han gjorde tjeneste som sergent og oversergent indtil han startede på Hærens Officersskole, hvor han blev sekondløjtnant 1. september 1980.
     De følgende 19 år gjorde han tjeneste ved Bornholms Værn, hvorefter han igen vendte næsen mod Varde.

Fra august 1999 til pensioneringen bestred han forskellige stillinger ved Hærens Ildstøtteskole/Artilleriskole og sluttede sin karriere i forsvaret som chef for G1 (administrations-, HR- og kontaktelementet).
     Majoren har flere udsendelser i international tjeneste bag sig, blandt andet i Makedonien og Kosovo.
     Den 2. februar 2008 blev majoren benådet med Ridderkorset af Dannebrogsordenen.
     Erling Andersen er sammen med hustruen Lisbeth bosiddende i Varde, mens sønnen Kim bor i Frederikshavn og datteren Pia fortsat bor på Bornholm.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4542-Danske-Artilleriregiment-DAR--pension-major-erling-andersen.htm.

Tweet