Personel af reserven

Link | HPRD, Hovedorganisationen for Personel af Reserven (fusion af ROID og FPRD) |

Aflyser uddannelse til reserveofficer
  tirs. 25. juni 2013   Forsvaret har på grund af strukturtilpasninger og besparelser aflyst reserveofficersuddannelser med start i 2013. ...

Aflyst: Uddannelse af reserven i 2013
  lør. 15. juni 2013   På baggrund af de ubønhørlige krav om besparelser har Forsvarskommandoen med en skrivelse af 11. Juni 2013 meddelt at: ...

Første samling i den nye reserve-struktur
  man. 25. juni 2012   44 personer af alle grader var mødt op til det første seminar for personel af reserven i den nye struktur. Fredag den 1. og lørdag den 2. juni blev de klædt på til til de nye opgaver, som de skal løse sammen med Regimentet. ...

Løjtnantsskolen genåbnet
  man. 31. aug. 2009   Skolen er for alle tjenestegrene. 16 elever startede i dag. - Velkommen til en fantastisk uddannelse og et personligt udviklingsforløb de næste fire måneder. ...

Officer i klemme i SU-systemet
  tirs. 8. juli 2008   Han får ikke en krone for den vedligeholdende uddannelse, når SU-styrelsen har været der. Det motiverer ikke ligefrem til at beholde rådighedskontrakten, så han kan komme på missioner. En reserveofficer ved Danske Artilleriregiment i Oksbøl venter nu på en forklaring fra ministeren. ...

Blot individer
  tors. 11. maj 2006   Reserven er gået fra at være en personelkategori til at være blot individer. I individualiseringens tidsalder kan det lyde mærkeligt, at det at blive individualiseret kan gøres til et anklagepunkt. Men det kan det. ...

Slut med den tætte kontakt
  tors. 15. dec. 2005   Det er urealistisk at bevare en tæt kontakt med det tidligere reservepersonel. Det erkender oberst Kahle i en netop udsendt julehilsen. ...

Politiker tager ny tur til Kabul
  tirs. 6. dec. 2005   Kommunalpolitikeren Arne Dyring (V) fra Vridsted skal til Afghanistans hovedstad, Kabul, efter nytår.  ...

Fra før aug. 2005

Gå til generelt, civil kompetance, job, kontrakt, PSN-nyt og uddannelse.

PSN-R: Generelt

Sagsbehandler for PSN-R/DAR:
Tlf. 76 95 51 27. Send e-brev til A-SEK (dar@mil.dk), læs dog først om brugen. NB: benyt ikke psnsek@mail.dk mere.

Forening for PSN-R i Danmark
  2006   Starten til FORENINGEN FOR PERSONEL AF RESERVEN I DANMARK blev lagt ved Kongens Artilleriregiment i Sjælsmark. Foreningens historie Ved dette regiment blev der i 80Ģerne skabt en forening til varetagelse af reservesergenters interesser ved regimentet. ...

Sidste hold af løjtnanter
  fre. 24. juni 2005   Det sidste hold fra Løjtnantsskolen ved Hærens Kampskole i Oksbøl - klasse Hoff - blev fredag udnævnt til løjtnanter af reserven. Derefter blev Løjtnantsskolen nedlagt. ...

Forsvarets personeltjeneste
  ons. 11. maj 2005   Den 1. april 2005 blev den første af de funktionelle tjenester "søsat". Det var Forsvarets Personeltjeneste (FPT). For alt personel i forsvaret betyder oprettelsen, at personelforvaltningen fra denne dato overgår til FPT, og at regimenternes personelforvaltninger nedlægges snarest efter denne dato. ...

Info.møde: Nedlagte enheder
  tors. 28. april 2005   I f.m. deaktivering af de enheder ved DAR der ikke skal videreføres i hærens nye struktur afholder DAR en informationsdag, FREDAG DEN 1. JULI 2005. ...

Forlig: Vi er klar til at gå i gang
  ons. 8. dec. 2004   Det er glædeligt, at der nu er en endelig politisk godkendelse af en forsvarsaftale for 2005 og frem til 2009. ...

Lang og tro tjeneste - og hvad så nu?
  ons. 29. sept. 2004   Det er fortsat uvist hvor stor en andel af reservepersonellet, der fortsætter. Ventetiden og det pæne farvel er regimenternes og foreningernes ansvar. Det oplyste forsvarets top, da pindsvinet.dk spurgte. ...

Også reserven sammenlægges
  man. 20. sept. 2004   Et kommende forretningsudvalg kan trække på tidligere erfaringer, når samarbejdsudvalgene for reserven skal sammenlægges. Et fælles artilleri-spørgeskema skal sikre at de civile kompetancer bliver registreret i PERSYS. ...

Nul-kontrakter indtil afklaring
  tors. 9. sept. 2004   Reservepersonel tilbydes nul-kontrakt i s.f. afsked for at fastholde interessen indtil forsvarsforliget er gennemført. Job-muligheder, videreuddannelse og lokale OFRU var store samtaleemner på OFRU-seminar i august. ...

Ny sagsbehandler for reserven
  tirs. 1. juni 2004   Pr. 1. august 2004 er kaptajn A. Jarlsten, ASEK, sagsbehandler for personel af reserven, SBH/PSN-R/ASEK.  ...

Adjudantur-sektionen
  tors. 1. april 2004   Adjudantur-sektionen forvalter alt tjenestegørende personel og reserve-/rådighedspersonel, som tilhører Dronningens Artilleriregiment, hvad enten personellet er til tjeneste i garnisonen eller i andre stabe. ...

Overgang til DeMars Løn og SLS
  25. mar. 2004   Fra og med ultimo marts 2004 vil lønudbetalingen for alle ansatte inden for Forsvarsministeriets område ske i DeMars Løn og det nye Statens Løn System (SLS). ...

På kanten af en skandale
  tors. 5. febr. 2004   Danmark har en militær mobiliseringsstyrke, men den er ikke længere noget værd siger reservisterne selv. For der er sparet så meget på genindkaldelse og efteruddannelse, at styrken i praksis er nedlagt - rent administrativt og ikke ved en politisk beslutning. ...

AC8: Ikke mandat til ny rolle for reserven
  30. nov. 2003   Ikke behov for Reserven - behov for reservens folk? Igennem de seneste år har vi på vores krop følt hærens og forsvarets evne til at fokusere, prioritere og træffe hårde beslutninger. ...

Forsvaret sylter reserverne væk
  29. nov. 2003   FRUSTREREDE RESERVER: Forsvarets reserveenheder er godt trætte af aflyste kurser. Forsvaret har administrativt afskaffet den 7.000 mand store reserve, lyder kritikken. ...

Helsø: Stadig brug for reserven
  tors. 20. nov. 2003   Der er stadig brug for ca. 4.500 på rådighedskontrakt - i den nye struktur. Og de skal stadig kunne sendes ud med kort varsel. Den melding gav forsvarschefen på et velbesøgt Interforce-arrangement. ...

Fremtid: Udland eller HJV!
  20. sept. 2003   Din fremtid i reserven: Udlandet eller hjemmeværnet! (Betragtninger om hvordan personel af reserven kan anvendes i Danmarks fremtidige hær.) ...

Beordringssystem gennem dialog
  fre. 13. juni 2003   Forsvarets øverste chef går ind for det, han kalder "et beordringssystem gennem dialog". Det fremgår af interviewet i det seneste nummer af "Danske Officerer": - Hvis man kan få folk til at søge, er det selvfølgelig en fordel. ...


3. sept. 03

PSN-R ved PLR: Prinsens Livregiment. Læs anmeldelse.

23. juni 03

Ny sagsbehandler for PSN-R

Jensby: Spar på mobiliseringsøvelser
  man. 28. april 2003   Forsvaret skal holde budgettet og må derfor spare på øvelser, hvilket rammer reservepersonellet. Internationale opgaver berøres ikke. ...

21. mar. 03

Indkommanderingsdage beskåret igen

21. mar. 03

CH/A orienterede

21. mar. 03

Udrustning i DeMars: Ved T-SEK får ...

30. jan. 03

DeMars: Nye rejseordrer

nov. 02

Løn under sygdom (indkommandering)

1. nov. 02

Spørgeskema til OF-R

1. nov. 02

A-SEK på internettet

23. sept. 02

Skydekonkurrence i England (RFASAM 02)

13. sept. 02

Sagsbehandler sat til andre opgaver

8. febr. 02

Hvor mange PSN-R er der?

Nye vilkår for reserven
  tors. 30. nov. 2000   Partierne bag det nuværende forsvarsforlig har besluttet at følge anbefalingerne i en rapport, som er udarbejdet af en arbejdsgruppe under Forsvarsministeriet. ...

17. nov. 00

PSN-R: Politikere følger udvalgs anbefalinger


Sorte udsigter for 1995
  nov. 1994   Efter den første budgetrunde ved HOK, hvor vi bl.a. drøftede vilkårene for vores PSN-R i 1995, må jeg desværre sige, at mulighederne for at uddanne jer på en effektiv og tilfredsstillende måde i det kommende år ser ud til at "lade meget tilbage at ønske". ...

PSN-R: Civil kompetance

Blot individer
  tors. 11. maj 2006   Reserven er gået fra at være en personelkategori til at være blot individer. I individualiseringens tidsalder kan det lyde mærkeligt, at det at blive individualiseret kan gøres til et anklagepunkt. Men det kan det. ...

Giv dit bud på brugen af civil kompetance
  søn. 3. okt. 2004   Forsvaret har nu fået så meget fokus på de civile færdigheder, at de skal registreres. Men hvad kan og skal forsvaret bruge den viden til? Giv dit bud - ministeren lytter ... ...

Lang og tro tjeneste - og hvad så nu?
  ons. 29. sept. 2004   Det er fortsat uvist hvor stor en andel af reservepersonellet, der fortsætter. Ventetiden og det pæne farvel er regimenternes og foreningernes ansvar. Det oplyste forsvarets top, da pindsvinet.dk spurgte. ...

Også reserven sammenlægges
  man. 20. sept. 2004   Et kommende forretningsudvalg kan trække på tidligere erfaringer, når samarbejdsudvalgene for reserven skal sammenlægges. Et fælles artilleri-spørgeskema skal sikre at de civile kompetancer bliver registreret i PERSYS. ...

Nul-kontrakter indtil afklaring
  tors. 9. sept. 2004   Reservepersonel tilbydes nul-kontrakt i s.f. afsked for at fastholde interessen indtil forsvarsforliget er gennemført. Job-muligheder, videreuddannelse og lokale OFRU var store samtaleemner på OFRU-seminar i august. ...

Civile kompetancer ukendt for forsvaret
  ons. 12. maj 2004   Forsvaret vil ikke bruge krudt på at registrere reservepersonellets uddannelser og erfaringer - selv om der er brug for det ved internationale missioner. ...

Reservens fremtid
  fre. 12. mar. 2004   Referat fra OFRU/STARU landsmødet 27-28. februar 2004. MJ N. E. Lund, KN-R K. Kærhøj, CSG K. K. Hansen, SSG-R B. Larsen, OKS I-R Finneman og jeg, MJ-R F. ...

Fremtid: Udland eller HJV!
  lør. 20. sept. 2003   Din fremtid i reserven: Udlandet eller hjemmeværnet! Betragtninger om hvordan personel af reserven kan anvendes i Danmarks fremtidige hær. ...

Reserven kan noget, forsvaret mangler
  marts 2003   Det tegner i alle forhold godt for kvaliteten i friskningen af personellet af reserven. ...


SSG- og OS-titel udhules
  dec. 99   Mistillid i HOK-regié til stampersonel af reserven. Som tidligere lovet vil jeg holde læserne a jour med referater fra møderne i STARU/HOK. ...


PSN-R: Job

Stilling: KFOR, stabsofficer
  søn. 15. maj 2005   Regimentet har fra FPT fået en forespørgsel vedr. en ledig stilling som stabsofficer i efterretningssektionen ved KFOR, hold 13. ...

Også reserven sammenlægges
  man. 20. sept. 2004   Et kommende forretningsudvalg kan trække på tidligere erfaringer, når samarbejdsudvalgene for reserven skal sammenlægges. Et fælles artilleri-spørgeskema skal sikre at de civile kompetancer bliver registreret i PERSYS. ...

Ny type overvågning i Afghanistan, hold 1
  tirs. 7. sept. 2004   Forbered at sende en styrke på 34 mand til Afghanistan fra jan. 2005 og seks måneder frem. Den opgave har HOK stillet DAR, der nu søger interesserede, bl.a. personel af reserven. ...

Udsendelse 2005-2006
  ons. 12. maj 2004   Regimentet er af Hærens Operative Kommando blevet pålagt at opstille følgende enheder: ST- og LOGKMP Irak i august 2005, STELM og DANELM ISAF i januar 2006 og STKMP KFOR i august 2006. ...


20. sept. 03

Store fremtidige muligheder i hjemmeværnet samt internationale brigader

april 03

KFOR el. ISAF udsendelse 2004

13. marts 03

Vikar-ordning: Ansat i op til to år

27. febr. 03

FN, OSCE, EU-monitor 2003/2004

6. dec. 02

UAV: Mission-planner

1. nov. 02

Officer og befalingsmand af reserven i Hjemmeværnet


PSN-R: Kontrakt

2003

Aktuelle satser/ydelser

Info.møde: Nedlagte enheder
  tors. 28. april 2005   I f.m. deaktivering af de enheder ved DAR der ikke skal videreføres i hærens nye struktur afholder DAR en informationsdag, FREDAG DEN 1. JULI 2005. ...

Ændret kontrakt
  man. 14. mar. 2005   Grundet deaktivering af mobiliseringsenhederne har 99 reserveofficerer fået ændret deres tillægskontrakt med rådighedsforpligtelse (RB) til tillægskontrakt uden rådighedsforpligtelse (RC) med virkning fra udgangen af april 2005.

Lang og tro tjeneste - og hvad så nu?
  ons. 29. sept. 2004   Det er fortsat uvist hvor stor en andel af reservepersonellet, der fortsætter. Ventetiden og det pæne farvel er regimenternes og foreningernes ansvar. Det oplyste forsvarets top, da pindsvinet.dk spurgte. ...

Nul-kontrakter indtil afklaring
  tors. 9. sept. 2004   Reservepersonel tilbydes nul-kontrakt i s.f. afsked for at fastholde interessen indtil forsvarsforliget er gennemført. Job-muligheder, videreuddannelse og lokale OFRU var store samtaleemner på OFRU-seminar i august. ...

Artillerist ny leder af Interforce sekretariat
  ons. 1. sept. 2004   Den 1. september 2004 er der skiftedag på posten som daglig leder af InteRforce sekretariatet. Efter seks år på posten trækker konsulent Jørgen Brandt sig nu tilbage som daglig leder af InteRforce sekretariatet. ...

Forsættelser i bero - afventer forlig
  fre. 28. maj 2004   Ansøgninger om forsættelser er midlertidigt indstillet, indtil Hærens fremtidige struktur er klarlagt efter det kommende forsvarsforlig. ...

Pause i langtidsansættelser
  ons. 12. maj 2004   "Med baggrund i regeringens forsvarsoplæg 2005-2009 har Forsvarskommandoen iværksat et midlertidigt stop for langtidsansættelser af stampersonel til det 60. år. ...

Terminer i DeMars
  tirs. 27. april 2004   Lønningskontoret er lukket for ekspedition flg. datoer i 2004: ...

Adjudantur-sektionen
  tors. 1. april 2004   Adjudantur-sektionen forvalter alt tjenestegørende personel og reserve-/rådighedspersonel, som tilhører Dronningens Artilleriregiment, hvad enten personellet er til tjeneste i garnisonen eller i andre stabe. ...

Overgang til DeMars Løn og SLS
  25. mar. 2004   Fra og med ultimo marts 2004 vil lønudbetalingen for alle ansatte inden for Forsvarsministeriets område ske i DeMars Løn og det nye Statens Løn System (SLS). ...

Reservens fremtid
  12. mar. 2004   Referat fra OFRU/STARU landsmødet 27-28. februar 2004. MJ N. E. Lund, KN-R K. Kærhøj, CSG K. K. Hansen, SSG-R B. Larsen, OKS I-R Finneman og jeg, MJ-R F. Jensen ...

HOK: Vær klar til massefyringer
  21. febr. 2004   De fleste af Hærens enheder nedlægges. Fyringer er i vente, også af reservepersonel, hvoraf mange ikke passer ind i fremtidens krav. En ny og længere uddannelse af reserveofficerer presser nogle ud. ...

Frist: Rejseordrer 2003
  15. dec. 2003   Rejseordrer (rejsestyring) skal være færdigbehandlet og rejsekuvert modtaget på regnskabskontoret senest 23. jan. 2004.  ...

Kontrakter og aftaler
  26. juni 2003   Sådan ser de nye kontrakter ud. Kopier af hhv. basis- og tillægskontrakt - samt aftalen om den ændrede kontraktstruktur kan hentes i PDF-format via ROID. ...


7. apr. 03

Merudgifter er nu dækket

1. april 03

Løn m.v. for OF-R

25. mar. 03

Ingen skat af kompensation

21. mar. 03

Løn forsinket: Regn med lidt ventetid, inden ...

30. jan. 03

Kontraktstruktur for OF-R

6. dec. 02

Rådighedskontrakter for OF-R

1. nov. 02

Nye kontrakter til OF-R

1. nov. 02

Tidligere stabschef engagerede sig

8. okt. 02

FKO: Ny kontraktstruktur for OF-R

22. mar. 02

Husk nu: Send rejseordre indenfor fem dage ...

22. mar. 02

"Løn-oversigt" lovet

13. sept. 01

Ophold i udlandet og rådighedskontrakt?

1. sept. 99

(C)HOK: Opsig 62% A-kontrakter i år!


PSN-R: PSN-nyt

Fortjensttegn
  tors. 21. april 2005   MJ-R P. Borregaard, KN-R E. Dysted og OS-R H.F.K. Pedersen har været indkommanderet 21. april 2005 for at få tildelt fortjentsttegn.

Invitation: Jubilæum og afsked
  tors. 24. juni 2004   3 x 40 års jubilæum + 2 x afskedsreception: MJ-R P. Korsgaard, MJ-R H. Elmstrøm Larsen, HE, og MJ-R K. Lohmann Schøler. (Se alternativt invitationen i word-format.)

Fortjensttegn til ni personer af reserven
  ons. 21. april 2004   Pr. 16 april 2004 er flg. tildelt "Fortjensttegnet for god tjeneste i Forsvarets reserve": ...

Gammel i gårde?
  nov. 1994   Personel af reserven, som indstilles til "fortjensttegn for god tjeneste i forsvarets reserve" i 1995-1998, har fået tilsendt min beregning af indstillingsdato. ...

PSN-R: Uddannelse

Blot individer
  tors. 11. maj 2006   Reserven er gået fra at være en personelkategori til at være blot individer. I individualiseringens tidsalder kan det lyde mærkeligt, at det at blive individualiseret kan gøres til et anklagepunkt. Men det kan det. ...

Sidste hold af løjtnanter
  fre. 24. juni 2005   Det sidste hold fra Løjtnantsskolen ved Hærens Kampskole i Oksbøl - klasse Hoff - blev fredag udnævnt til løjtnanter af reserven. Derefter blev Løjtnantsskolen nedlagt. ...

Rødt lys for kurser for reserveofficerer
  ons. 15. dec. 2004   Alle kurser er enten aflyst eller sat i bero. Hærens Operative Kommando (HOK) har skrevet til regimenter, skoler og operative enheder og meddelt den nye aktuelle status ...

Nul-kontrakter indtil afklaring
  tors. 9. sept. 2004   Reservepersonel tilbydes nul-kontrakt i s.f. afsked for at fastholde interessen indtil forsvarsforliget er gennemført. Job-muligheder, videreuddannelse og lokale OFRU var store samtaleemner på OFRU-seminar i august. ...

Civile kompetancer ukendt for forsvaret
  ons. 12. maj 2004   Forsvaret vil ikke bruge krudt på at registrere reservepersonellets uddannelser og erfaringer - selv om der er brug for det ved internationale missioner. ...

Afdelingskursus 2004
  19. mar. 2004   Regimentet er af Hærens Operative Kommando blevet tildelt fem pladser på afdelingskursus for OF-R i 2004. Regimentet vil i nær fremtid kontakte de OF-R der optages på kursus. ...

Reservens fremtid
  12. mar. 2004   Referat fra OFRU/STARU landsmødet 27-28. februar 2003: Værnepligt og uddannelse af officerer ...

Sidste chance for afdelingskursus!
  1. mar. 2004   Kursustilbud til OF-R: Sidste chance for gennemgang af Afdelingskursus. Jf. HOK befaling nr. 13/2004 pkt. ...

Kom sikkert gennem forhindringsbanen
  20. febr. 2004   Indskærpelse. Det skal herved indskærpes, at ved brug af den militære forhindringsbane SKAL der være gennemført korrekt opvarmning, hvor der bl.a. ...

Analyse: Derfor sagde PSN-R nej tak
  24. nov. 2003   Nul løn, triste emner (nedlæggelse) og især en meget dårlig moral i mobiliseringsenhederne er skyld i det klare nej til et ellers populært kursus, skriver en kaptajn af reserven, der selv sagde Nej tak. ...

PSN-R: Nej tak til populært kursus
  21. nov. 2003   DAR: Et skrabet forsøg på at samle sit PSN-R til et to-dages arrangement faldt til jorden. Kurset to. 4. - fr. 5. dec. er aflyst. ...

VUT II besværet værd
  20. sept. 2003   Et meget tidskrævende kursus var det hele værd. 19. september 2003 afsluttede jeg første del af Videreuddannelsestrin (VUT) II for officerer af reserven, nemlig kursus i Operationer og Logistik (OLOK). ...

VUT-muligheder i fremtidens hjemmeværn
  20. sept. 2003   Din fremtid i reserven: Udlandet eller hjemmeværnet! Betragtninger om hvordan personel af reserven kan anvendes i Danmarks fremtidige hær. ...

Hædersgaver til artillerister
  fre. 20. juni 2003   Kaptajn Per Atzen og premiereløjtnant Henrik Bull, begge DAR, har hver fået tildelt en hædersgave fra Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond. ...


21. mar. 03

Oversigt over hvilke aktiviteter?

21. mar. 03

Mobilisering og friskning: 1. april 03 vil ...

21. mar. 03

Vil deltage i TU-planlægning

28. febr. 03

VUT: Indhold og forudsætninger

30. jan. 03

VUT-aflysning: Det er med beklagelse at ...

30. jan. 03

Frafald fra VUT I/OF-R

6. dec. 02

OF-R kan ikke lede ild

6. dec. 02

Kontrol af fysisk form?

1. nov. 02

FAC 2003

13. sept. 02

Personlig støtte under VUT

14. juni 02

Hvordan bevarer vi ekspertisen på de trukne?

14. juni 02

STARU modtager TU-plan

7. dec. 01

Uddannes til andre funktioner

dec. 99

SSG- og OS-titel udhules


Afdelingskursus 1995
  nov. 1994   AFD-kursus 1995 afholdes i 1995 således: Del 1: 17-22 MAR og 11-16 AUG Del 2: 23-26 MAR Del 1 afholdes af Hærens Officersskole og omfatter gennemgang af ENH organisation, samvirkemuligheder og kampmåder. ...

Bliv uddannet KDOBM
  nov. 1994   Regimentet ønsker tilkendegivelse fra personel af SGGRP-R, der ønsker at blive uddannet til KDOBM. Uddannelsen bliver gennem brevkursus og kortere kurser, endvidere bliver der mulighed for at deltage i øvelser under "føl-ordningen". ...

Vejen til at blive OS-R og SSG-R
  nov. 1994   Oversergent Egnede SG-R med A-/B-kontrakt, der er designeret i en OS-R stilling kan udnævnes til OS-R. Kravet er mindst 56 dages tilfredsstillende tjeneste, heraf skal en stor del være tjeneste i funktionen, d.v.s. ...

Nyt om sergent-VUT
  nov. 1994   Videreuddannelse (VUT) for mellemledere af reserven er snart en kendsgerning. ...

Året der gik
  nov. 1994   Også 1994 var et år med mange forskelligartede og krævende aktiviteter for regimentet. De mange aktiviteter har krævet en stor indsats også af vores reservepersonel, og hvis ikke jeres støtte og velvillighed havde været til stede, var vi ikke kommet ud af året på en så tilfredsstillende måde. ...