Danskere beskytter civile i Sydsudan


Der er i øjeblikket 13 danskere udsendt med FN's mission i Sydsudan.

tors. 24. sept. 2015


Kilde: forsvaret.dk.


UNMISS
  - har eksisteret siden 2011.
   - Det nuværende mandat bygger på fire overordnede opgaver, primært at beskytte befolkningen. Samt at støtte humanitære operationer, moniterere brud på menneskerettigheder samt støtte den politiske proces.
   - UNMISS har oprettet et antal FN-lejre, hvor over 200.000 internt fordrevne er under FN-beskyttelse.
   - Der vurderes at være ca. 1.600.000 internt fordrevne mennesker i Sydsudan.


En fredsaftale blev i slutningen af august underskrevet mellem de stridende parter i Sydsudan. Det ændrer dog ikke FN-missionens hovedopgave: Beskyttelse af befolkningen.

Ved udgangen af august blev den længe ventede fredsaftale underskrevet af de stridende parter i Sydsudan. Hvilken betydning dette vil få for FN's mission UNMISS, United Nations Mission in South Sudan, er endnu uklart, men et nyt mandat forventes at blive udarbejdet inden for nærmeste fremtid.
     - Udviklingen på det politiske niveau vil forventeligt påvirke UNMISS' mandat. Overordnet set forventer jeg dog ikke, at det vil få den store indflydelse på det danske bidrags funktionsvilkår og arbejdsopgaver i missionen. Beskyttelse af befolkningen vil også i et eventuelt nyt mandat være helt centralt, siger oberstløjtnant Torben Kristensen, ældste danske officer for det danske bidrag.

Gør en forskel i hverdagen
     Det danske bidrag til UNMISS består for nuværende af 13 danskere. Danskerne er fordelt på to geografisk adskilte lejre. Fire funktioner er tilknyttet den militære komponent i UNMISS, som ligger i FN-divisionshovedkvarteret uden for hovedstaden Juba, og syv funktioner er tilknyttet den civile komponent i Tomping-lejren i Juba, som tager sig af overvejende logistisk-, økonomi- og ingeniørfunktioner. De sidste to danskere virker som forbindelsesofficerer, primært i den sydlige og vestlige del af landet.
     Flere danskere bestrider nøglefunktioner på deres respektive fagområder, og der hersker ingen tvivl om, at den danske indsats gør en forskel i hverdagen - såvel i det civile som militære komponent. For flere af danskerne er en udsendelse i FN-ramme en ny oplevelse.
     - Trods erfaring fra min udsendelse i en NATO-træningsmission byder uddannelserne i FN-regi på nye og anderledes procedurer. Det er interessant at facilitere et uddannelsessamarbejde med bataljoner fra blandt andet Kina og Rwanda. Tålmodighed og forståelse er absolut vejen til succes, siger Ulrich, der er stabsofficer i uddannelsessektionen i divisionshovedkvarteret uden for hovedstaden Juba.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5663-Mission--danskere-beskytter-civile-i-sydsudan.htm.

Tweet