Ny chef for Militærpolitiet


Chefen for Trænregimentet, Oberst Jess Møller Nielsen, byder velkommen til den nye chef for Militærpolitiet, oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen. (Foto: Korporal P. Strandgaard.)

tirs. 1. sept. 2015"I Forsvaret er man opmærksom på værnsfælles Militærpoliti. Man tænker ikke længere over, hvor det kommer fra, og I tænker ikke længere over, hvem man er."

Kilde: forsvaret.dk.


Oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen
  Er uddannet militærpoliti-befalingsmand.
   Har blandt andet gjort tjenste ved militærpoliti-kompagniet i Aalborg og på Cypern.
   Har som officer blandt andet gjort tjenste ved Raketkasterenheder i Artilleriet, ved Hærens Operative Kommando og på Forsvarsakademiet.
   Har været udstationeret i USA som forbindelsesofficer.
   Kommer fra en stilling i Hærstabens udviklingsafdeling.


Den nyudnævnte oberstløjtnant i Hæren, Thorsten Lyhne Jørgensen, indtræder som chef for Militærpolitiet på Aalborg Kaserner.

Major Thorsten Lyhne Jørgensen blev den 1. september udnævnt til oberstløjtnant og samtidig indsat som chef for Militærpolitiet. I den forbindelse blev han budt velkommen af chefen for Trænregimentet, oberst Jess Møller Nielsen, hvorefter der var en mindre parade på Gendarmtorvet med deltagelse af militærpolitiets stab og enheder.
     - I dag er en god dag at være MP'er. I har fået en ny chef, og det glæder mig rigtig meget. Thorsen Lyhne Jørgensen har en fortid ved Militærpolitiet, og han har været igennem de samme oplevelser, som I har, sagde Jess Møller Nielsen.

Ros: MP fint ind i værnsfælles rolle
     Regimentschefen benyttede lejligheden til at rose Militærpolitiet for at være kommet godt ind i den værnsfælles rolle.
     - I Forsvaret er man opmærksom på værnsfælles Militærpoliti. Man tænker ikke længere over, hvor det kommer fra, og I tænker ikke længere over, hvem man er, sagde Jess Møller Nielsen.

Første gerning
     Den afgående chef, major Claus Erik Dalsgaard Brønnum, fik tak og ros for indsatsen som fungerende chef for Militærpolitiet, hvorefter regimentschefen overdrog styrken til den nye militærpolitichef.
     - Jeg er glad, stolt og utrolig ydmyg over at være en del af en af Forsvarets mest professionelle enheder, sagde oberstløjtnant Thorsten Lyhne Jørgensen.
     Som sin første gerning som chef for Militærpolitet uddelte Thorsten Lyhne Jørgensen NATO-medaljen og Forsvarets Medalje for udsendte til sergent Simon for dennes tjeneste ved det danske helikopterbidrags hold 4 i Mazar-E Sharif.

Militærpolitiets stab og enheder deltog i en mindre parade for deres nye chef.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5648-Haeren-foresatte-myndigheder--ny-chef-for-militaerpolitiet.htm.

Tweet