Veteran-medaljer til børn startede i 2014ons. 26. aug. 2015"Familienetværket har besluttet, at få fremstillet medaljen for herigennem at anerkende den indsats børnene har ydet i forbindelse med en forældre eller søskendes udsendelse."


Baggrund:
tirs. 25. aug. 2015: Veteran-medaljer til børn af udsendte

Familienetværket vil gerne anerkende den indsats børn ''yder'' i f.m. pårørendes udsendelse. Efter start i 2014 vil de udbrede det til flere flagdage (5. sept.)

Den første uddeling skete 28. aug. 2014 ved kontingentparaden for ISAF 17 i Aalborg.

Vil anerkende børns "indsats"
     Som begrundelse skrev "Familienetværket - Den Gule Sløjfe" på Facebook:
     "Familienetværket har besluttet, at få fremstillet medaljen for herigennem at anerkende den indsats børnene har ydet i forbindelse med en forældre eller søskendes udsendelse."

Skal udbredes til Flagdagen
     Familienetværket skriver videre:
     "Da Danmark jo igennem mange år har haft soldater udsendt fortjener rigtige mange børn, at få en sådan anerkendelse.
     Det er derfor Familienetværkets håb, at vi ved deltagelse i forskellige Flagdagsarrangementer fremadrettet kan uddele den til alle tidligere udsendte soldaters børn og mindre søskende."
     Der bliver uddelt børnemedaljer til Flagdagen i Varde i år.
     Flere andre lande, eks. USA, Australien og England har også indført børnemedaljer.

Ingen medalje til ægtefæller og kærester?
     Familienetværket har ikke været ude med melding om, om andre pårørende, der også yder en indsats, også bør have en medalje: Ægtefælle, kæreste, forældre, søskende m.fl.
     Idéen med børnemedalje falder ikke i god jord hos alle. Bl.a. skriver en læser denne kommentar til vores artikel om Flagdagen i Varde i år:
     "Nu er der da gået fuldstændig inflation i medaljeregnen, hvad så med dem der kender een der har været udsendt, de skal vel også have en medalje".

Familienetværket har i forbindelse med kontingentparaden for ISAF 17 for første gang uddelt Familienetværkets Bø...

Posted by Familienetværket - Den Gule Sløjfe on 31. august 2014

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5638-Mission--veteran-medaljer-til-boern-startede-i-2014.htm.

Tweet