Nyåbnet café for veteraner i Skiveman. 17. aug. 2015"Om du er nødhjælpschauffør, læge eller soldat, når du for eksempel bliver udsat for beskydning, er oplevelsen ikke så forskellig. Det gælder også mange af de andre barske oplevelser. Og det er heller ikke så forskelligt, om det foregår i Kroatien, Irak, Afghanistan eller Sydsudan."

Veteran-caféen i Skive
  - ligger i Frivilligcentret Møllegården i Skive,
   - Møllegade 5, 7800 Skive,
   - er støttet af Skive Kommune,
   - har åben onsdage i ulige uger fra klokken 17-20.
   Kontaktperson: Leder Preben Sloth, mobil: 2395 2370, e-mail: preben.sloht@gmail.com.


Både veteraner, der har prøvet at være udstationeret internationalt, og deres pårørende har brug for at møde andre i samme situation. Som ved, hvad veteranerne har oplevet, og hvordan det føles.

Det er idéen bag den nye veteran-café, der drives af to frivllige.

Opbakning fra start
     I samarbejde med Skive Kommune har to tidligere Balkanveteraner etableret Veteran Caféen, der er et mødested for alle, der har været udsendt eller er pårørende til udsendte.
     Ved åbningen sidst i juli var 35 mødt op for indvie stedet og ved den første egentlige café-dag den 12. august, var der 18 fremmødte.

Veteraner står bag
     Drivkræfterne bag projektet, Preben Sloth og Bo Gudmundsen har begge været udsendt med forsvaret og efterfølgende været påvirket af deres udsendelse. De vil nu gerne give deres erfaringer videre og hjælpe andre veteraner, der har brug for at dele oplevelser og få rådgivning om, hvordan man kommer videre.
     - Jeg har været i Kroatien og i Bosnien, fortæller Preben Sloht, der fungerer som talsmand for initiativet.
     Preben Sloht har været knyttet til forsvaret i 46 år. Han begyndte som soldat som 17-årig og har været på Skive Kaserne det meste af tiden.
     Både Preben Sloht og Bo Gudmundsen hører til de veteraner, der har fået konstateret posttraumatisk stress syndrom efter de voldsomme oplevelser.
     - Men også de mange, der ikke har det, er selvfølgelig påvirkede af de meget stærke oplevelser, der er tale om, fortæller Preben Sloht.

PTSD og stress
     En undersøgelse fra Veterancentret viser, at næsten hver tiende udsendte soldat lider af alvorlige, psykiske efterreaktioner 2,5 år efter hjemkomsten, som f.eks. posttraumatisk stress og depressioner.
     Alene i Skive og opland er der registreret ca. 1.000 veteraner.

Alle der har været i brændpunkt - og pårørende
     Preben Sloht understreger, at tilbuddet henvender sig til alle, der har befundet sig i international tjeneste i brændpunkter. Som ambulancefolk, sygeplejersker, læger, nødhjælpschauffører, frivillige fra hjemmeværnet, folk fra nødhjælpsorganisationer og mange andre, samt og ikke mindst: Pårørende.
     - Om du er nødhjælpschauffør, læge eller soldat, når du for eksempel bliver udsat for beskydning, er oplevelsen ikke så forskellig. Det gælder også mange af de andre barske oplevelser. Og det er heller ikke så forskelligt, om det foregår i Kroatien, Irak, Afghanistan eller Sydsudan, siger Preben Sloht.

Tilbyder handleplan
     Det er helt anonymt at komme i caféen, der udover at tilbyde et sted at tale med nogen, der kender en til ens situation, også tilbyder at lave en handleplan for fremtiden.
     Det kan f.eks. være en plan for at komme i arbejde, behandling eller for hvordan man søger arbejdsskadeerstatning.
     Ved møderne er man altid velkommen til at have en bisidder med fra f.eks. Veterancentret.

Leder af veteran-caféen i Skive, Preben Sloht.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5617-Mission--nyaabnet-cafe-for-veteraner-i-skive.htm.

Tweet