Besøg fra den Litauiske Officersskoletirs. 28. april 2015


Kilde: HEC.


I sidste uge modtog Varde Kaserne besøg af et hold elever fra den litauiske officersskole.

Holdet bestod af ca. 50 kaptajner og majorer på videreuddannelse.
     Eleverne kom fra alle de tre baltiske lande og en enkelt fra Georgien.
     Eleverne har i sidste uge gennemført stabsøvelse med elever på Hærens Officersskole samt været på besøg ved udvalgte myndigheder i Hæren.
     Besøget indeholdt endvidere en orientering om Hærens Efterretningscenter. Denne orientering kunne eleverne relatere til deres igangværende brigademodul og det var mange gode spørgsmål fra salen. Herefter blev eleverne orienteret om uddannelsen af mellemledere i den danske hær ved HSGS.
     Besøget indeholdt en kort rundtur på kasernen og flere af de baltiske elever var imponeret over de gode undervisningsforhold og mulighederne for at anvende elektroniske undervisningsmidler.

Efter besøget fortsatte delegationen til Flyvestation Skrydstrup hvor der den efterfølgende dag ventede et besøg ved flyvestationen og til brigade- og divisionsstab i Haderslev.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5604-Varde-Kaserne--besoeg-fra-den-litauiske-officersskole.htm.

Tweet