Med munden som våbentirs. 16. juni 2015"Det er for at kontrollere vores soldaters empati og situationsfornemmelse. Vi tester deres forberedelse og deres måde at håndtere de forskellige situationer på."

Kilde: forsvaret.dk.


Våbnene blev for en stund lagt til side, mens de danske soldater for alvor fik testet deres diplomatiske evner på øvelsen Brave Lion 2015.

Det blev en dag i det talte ords tegn for Hærens Reaktionskampgruppe. Soldaterne skulle bruge talegaverne til at løse de etniske konflikter, der lige nu raser i området omkring Oksbøl under øvelsen Brave Lion 2015. Dagens første udfordring foregik i en villahave i Oksbøl. Vært var den lokale formand for en stærkt politisk forening.
     - Det er for at kontrollere vores soldaters empati og situationsfornemmelse. Vi tester deres forberedelse og deres måde at håndtere de forskellige situationer på, forklarer premierløjtnant Lars Keller.
     Soldaternes møde med de ekstreme synspunkter, og nationalistiske synspunkter, blev indledt med øl, snaps og fællessang. Her er det vigtigt, at kampgruppens folk holdt sig neutrale. De skal være imødekommende og forstående, men ikke så meget, at man tager parti.
     - Man må gerne deltage i arrangementer. Det er, hvordan man gør det, der er det vigtige, og om er opmærksom på, om man bliver filmet og udnyttet af modstanderne, påpeger premiereløjtnant Lars Keller.

Chefen i den varme stol
     Øvelsen Brave Lion 2015 arbejder med et scenarie, hvor der har været krig mellem forskellige etniske grupper i et område af Danmark. Begge grupper forsøger at bruge de danske soldater til at fremme netop deres sag.
     I dag var chefen for den danske reaktionskampgruppe, oberstløjtnant Anders B. Olesen, til møde hos det fiktive lokale udviklingsråd.
     - Formålet med mødet er at træne chefen til at kunne begå sig i civile og politiske spørgsmål. Han bliver måske presset ud i nogle situationer, som kan virke ret anklagende mod ham. Derefter skal han forsøge at forklare sig på en diplomatisk måde, så det lokale udviklingsråd accepterer, at de danske soldater er i området, siger Claus Løvgreen, der er chef for den såkaldte momentstyrke, der under øvelsen er reaktionskampgruppens modstandere.
    

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5565-Mission--med-munden-som-vaaben.htm.

Tweet