Besøg på Varde Kaserneman. 15. juni 2015


Kilde: HEC.


Hærens Efterretningscenter har i dag haft besøg af en delegation af udenlandske forsvarsattachéer.

De udenlandske gæster fik orientering ved oberst Birger Mejlholm og de to bataljonschefer, efterfulgt af et "Static Display" hvor der var mulighed for at se Hærens Efterretningscenters forskellige operative kapaciteter.
    

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5560-Udland--besoeg-paa-varde-kaserne.htm.

Tweet