Militærattachéer fik indsigt i Hæren


Der var også lejlighed til at se nærmere på nogle af de våben, danske soldater anvender. Her en 40 millimeter granatkaster.

tors. 23. april 2015


Kilde: forsvaret.dk.


22 militærattachéer fra 17 lande besøgte i går 2. Brigade og Gardehusarregimentet for at få indblik i, hvad den danske hær er for en størrelse.

To-tre gange om året inviterer Forsvaret militærattachéer fra de udenlandske ambassader på en rundtur til udvalgte danske militære tjenestesteder. Tirsdag den 21. april var 2. Brigade og Gardehusarregimentet udset til at informere om Hærens organisation og opgaver.
     - Besøget skal give de militære attachér et indblik i, hvad den her del af Forsvaret er for en størrelse - hvad det er, vi kan, og hvordan vi uddanner vores soldater og så videre. Samtidig vil vi gerne have en fornuftig dialog med attachéerne, som er rigtig, rigtig vigtig. Desuden er det også en del af brigadens opgave at være til rådighed og kunne strikke et godt program sammen, når Forsvaret beslutter at invitere attachéer eller andre indenfor, siger chefen for 2. Brigade, brigadegeneral Jens Garly.
     Programmet blev indledt med en række briefinger om 2. Brigades organisation, og Jens Garly fortalte blandt andet om uddannelsescyklussen for brigadens reaktionskampgrupper - en cyklus, hvis beredskabsperiode netop er blevet ændret fra seks måneder til et års beredskab eller uddannelse.

Fokus på Irak
Attachéer ser nærmere på de danske finskytters riffel.

     Cheferne for nogle af brigadens dispositionsenheder gav også briefinger. Kaptajn Michael Toft fra Livgarden er for nylig vendt hjem fra Irak-missionen Inherent Resolve, og han fortalte om opgaven og de meget primitive forhold, som de danske instruktører - og de irakiske soldater - bor og arbejder under.
     Efter briefingerne gik turen til øvelsesterrænet, hvor soldater fra 1/I GHR gennemførte et angreb med enhedens CV95 infanterikampkøretøjer og infanteri. Angrebet blev indledt med en fingeret artilleribeskydning mod de fjendtlig styrker.
     Tilbage på kasernen var der herefter opstillet et såkaldt static display, hvor soldater beredvilligt svarede på spørgsmål fra attachéerne, som interesseret studerede de udstillede våben, køretøjer og materiel på klos hold.

Duperet over åbenhed
     Blandt attachéerne var der officerer fra en række lande, som ligger meget fjernt fra Danmark. Blandt andet havde Kina tre officerer med under besøget.
     - Det har været en rigtig god oplevelse at kunne tale med soldaterne, der har materiellet i hænderne til daglig. Det er tredje gang, jeg besøger kasernen her, men første gang at briefingerne har været så detaljerede, så vi virkelig kan forstå, hvordan Danmark uddanner og træner soldater. Det har været en rigtig god oplevelse. Også fordi I er så åbne omkring jeres organisation, siger major Yang Zi fra den kinesiske ambassade.
     Han har været assistent for den kinesiske forsvarsattaché i to år, og snart rejser han til Etiopien for at bestride et job på den kinesiske ambassade dér.
     Forsvars- og Marineattachéen fra Thailand var også duperet over den danske åbenhed.
     - Åbenheden er overraskende for mig men også en stor positiv oplevelse. Hele programmet har været vældig fint og har givet mig et godt indblik i dansk forsvar, siger Navy Captain Worawut, hvis efternavn er for langt til at kunne stå på et navneskilt på brystet.
     - Derfor kalder jeg mig bare P. til efternavn, siger Worawut, med et smil. Han er fast udstationeret på den thailandske ambassade i London og rejser retur dertil, når programmet er slut.
     - Men det har helt sikkert været rejsen værd, siger Worawut P.
     Efter 2. Brigades program overtog chefen for Gardehusarregimentet, oberst Tommy M. Paulsen, værtsrollen. Eftermiddagens program omfattede blandt andet rundvisning ved Gardehusarregimentets Hesteskadron og besøg ved regimentets historiske samling.
     Næste gang, Forsvaret inviterer forsvarsattachéerne på rundtur, er til juni, hvor turen går til Midt- og Vestjylland.

Flere af attachéerne filmede ivrigt hele det røgslørede sceneri med deres tablets og smartphones.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5463-Udland--militaerattacheer-fik-indsigt-i-haeren.htm.

Tweet