Vil udbygge samarbejde med USA


Chefen for Hærstaben generalmajor H.-C. Mathiesen (tv.) sammen med chefen for den grundlæggende officersuddannelse ved US Marine Corps oberst C. F. Wortman. (Foto: Jesper Lindholm.)

tirs. 17. mar. 2015"Alle opgaver skal kunne løses mod det fulde spektrum af trusler. De øgede teknologiske trusler i form af blandt andet droner er blot en af de fælles fremtidige trusler, som skal kunne bekæmpes."

Kilde: forsvaret.dk.Samarbejde med USA:
fre. 18. juli 2014: Efterretningschef besøgte HEC
fre. 11. juli 2014: Nye samarbejdspartnere
fre. 28. mar. 2014: Tættere samarbejde med amerikansk hær

Chefen for Hærstaben generalmajor H.-C. Mathiesen og hærchefsergent Henning Bæk har været i USA for at dele erfaringer med de amerikanske kollegaer og diskutere mulighederne for det fremadrettede samarbejde.

Kvalitet i opgaveløsning, i uddannelsen af befalingsmænd og officerer samt samarbejde mellem enheder og systemer var blandt fokuspunkterne, da chefen for Hærstaben og hærchefen besøgte deres amerikanske kolleger i uge 11.
     Under opholdet i USA mødtes chefen for Hærstaben generalmajor H.-C. Mathiesen blandt andre chefen for den amerikanske Hærstab general Odierno, chefen for US Army Training and Doctrine Command general Perkins og chefen for US Marine Corps Combat Development Command generalløjtnant Glueck.

Hærchefsergent Henning Bæk mødtes tilsvarende med sine kollegaer fra den amerikanske hær og marinekorpset.
     - Den amerikanske hærchefsergent Dailey havde mange inspirerende synspunkter, og han glæder sig til det fremtidige samarbejde. Det er gensidigt, siger hærchefsergent Henning Bæk.
     - Vores amerikanske kollegaer arbejder ud fra et sæt regler, de kalder 'Values and Standards'. De handler om befalingsmandens to fokusområder: Den operative opgave og det at tage hånd om sine soldater, når man er i felten. Regelsættet ligner det, vi også anvender i den danske Hær, men som vi skal have langt mere fokus i fremtiden. De amerikanske kollegaer er meget interesseret i at udveksle erfaringer, Hæren vil fortsætte det gode samarbejde og se, hvad det kan føre til i de kommende år, fortæller han.

Den amerikanske og danske hær står over for de samme udfordringer. Begge skal levere veltrænede soldater og enheder, som skal kæmpe og vinde i et uforudsigeligt miljø.
     Alle opgaver skal kunne løses mod det fulde spektrum af trusler. De øgede teknologiske trusler i form af blandt andet droner er blot en af de fælles fremtidige trusler, som skal kunne bekæmpes.
     - Jeg er meget begejstret over den imødekommenhed og samarbejdsvillighed, de amerikanske kollegaer har udvist i forhold til at dele erfaringer og informationer. Under hele besøget er vi blevet mødt i øjenhøjde og med stor respekt og værdighed, fortæller chefen for Hærstaben generalmajor H.-C- Mathiesen.
     Besøget har bekræftet begge parter i, at samarbejdet mellem de to landes hære skal udbygges i fremtiden.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5414-Udland--vil-udbygge-samarbejde-med-usa.htm.

Tweet