Trænede ildstøtte fra fly og artilleri i UK


(Foto: N.B. Bechfeldt)

tors. 5. mar. 2015"Atmosfæren var hektisk, når mange radiooperatører, der hver især koordinerede med forskellige fly, kanoner og droner skulle viderebringe deres informationer til chefen."

Kilde: Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, HKIC.


Observatørhold fra 1. Danske Artilleriafdeling, der er uddannede i at levere ildstøtte fra fly, helikoptere og artilleri øvede deres faglighed under simulationsøvelse ''Steel Dragon'' ved det britiske Royal Artillery og Royal Air Force.

Med støtte fra stabsdelingen fra JDR, havde øvelsen sit udgangspunkt fra Taktisk Operations Center (TOC). Observatørerne blev øvet i simulatorer og britiske piloter bemandede jagerfly og helikoptere. Alle systemerne er bundet sammen i et program, der bedst kan beskrives som et storstilet strategispil, svarende til en hybrid af den danske hærs "Steel Beast" og "JCATS" eller civile computerspil som f.eks. "Command & Conquer" eller "Hearts of Iron".

Droner del af taktisk operation
     Mandagen gik med klargøring af simulationscentret, omskoling til systemet og briefinger fra bl.a. en Tornado-jagerpilot, en apachepilot, samt diverse dronepiloter. Dronerne leverede live videofeeds til TOC'en, så chefen kunne overvåge særligt vigtige områder i det terræn, hvor bataljonens enheder opererede.
     De øvrige dage i ugen forløb dagligt med morgen-briefing om dagens operation, klargøring af TOC'en, gennemførelse af operationen, tilbagemeldinger samt befalingsudgivelse og klargøring til næste dags scenarie.

Hektisk radio-aktivitet
     Gennemførelsen af de enkelte scenarier krævede høj koncentration af alle i TOC'en, og atmosfæren var hektisk, når mange radiooperatører, der hver især koordinerede med forskellige fly, kanoner og droner skulle viderebringe deres informationer til chefen. Chefen skulle konstant prioritere hvilke mål, han ville bekæmpe med hvilke midler.
     Radiokommunikationen foregik på engelsk, og de danske operatører var særligt udfordrede, når der pludselig kom radioopkald fra f.eks. en britisk spejderenhed, hvor signalmanden var fra Skotland eller Nordirland. Så gjaldt det om at være ekstra skarp, idet meldingerne kun kom én gang - til gengæld kom de kontinuerligt.
     En udbytterig øvelse med fokus på ildstøtten.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5404-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--traenede-ildstoette-fra-fly-og-artilleri-i-uk.htm.

Tweet