Spin: Besøget i Israel


Er Enhedslistens kritiske holdning til Israel blevet brugt til at fremme militær-industrielle interesser? (Pressefoto: Christian Juhl, Enhedslisten.)

tirs. 10. febr. 2015"Verifikationstesten blev gennemført på 5 arbejdsdage, hvor størstedelen af repræsentanterne var til stede under hele forløbet (enkelte tekniske eksperter efter behov). "


Baggrund:
søn. 8. febr. 2015: Israel vandt - Forsvaret tabte
man. 18. aug. 2014: Tre tilbud på nyt artilleri
ons. 28. maj 2014: FMT: Dansk afprøvning giver næppe noget
fre. 23. maj 2014: Skytsbesætning skal teste nyt artilleri
man. 12. maj 2014: Uklart: Hvor stor bliver artilleri-testen?
tirs. 11. febr. 2014: Militær-industrien på den sorte liste

''Work... Negev ørkenen, Staten Israel.'' En banal Facebook-opdatering, der havner på ministerens bord. Spin-krigen er i gang.

Torsdag d. 30. oktober 2014 skriver en mand netop den status-opdatering på Facebook. Han ankom om mandagen og skal rejse videre dagen efter. Artilleriofficeren er der sammen med ca. 20 andre for at teste et artillerisystem, som Forsvaret overvejer at anskaffe.

Mission: Artilleri-test
     Indkøberne i FMI, Forsvarets Materiel- og Indkøbsstyrelse, har givet dem en mission: På fem dage at lave en såkaldt verifikationstest af Elbits artillerisystem, Atmos. Og derefter tage til Frankrig for at lave en lignende test af Nexters artillerisystem, Caesar.
     Artilleriet.dk har spurgt FMI om, hvor mange der var afsted til verifikationstesten - og hvilke fagspecialer der deltog. FMI har svaret pr. mail:
     "Ved begge verifikationstests bestod testholdet af ca. 20 repræsentanter.
     Holdet bestod af:
     - Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI), til overordnet test- og projektledelse, samt tekniske eksperter indenfor arbejdsmiljø, våben- og materielsikkerhed, beskyttelse, samt kapacitetsansvarlige.
     - Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC), med en besætning fra 1. Danske Artilleriafdeling til gennemførelse af testaktiviteter, samt tekniske eksperter indenfor mobilitet, mekanik/teknik og skydeledelse.
     Verifikationstesten blev gennemført på 5 arbejdsdage, hvor størstedelen af repræsentanterne var til stede under hele forløbet (enkelte tekniske eksperter efter behov). Personellet var identisk ved begge gennemførelser af verifikationstest."

Arbejde, ikke en hyggetur
     Elbit bekræfter besøget, da vi spørger til det under den militær-industrielle konference i sidste uge. Gil Metzer fra Elbit fortæller, at der var ca. 25 danskere i "det sydlige Israel" i nogle få dage for at evaluere Atmos.
     Iflg. Metzer var det en ren professionel tur for danskerne, der havde frabedt sig enhver form for sightseeing og udflugter. De havde ingen social omgang med israelerne og var der kun for at arbejde.
     Han beskriver danskerne som en blandet flok med forskellige specialer, herunder en kanonbesætning.
     Israelerne underviste dem, og danskerne undersøgte alt muligt. De havde fået nogle guidelines om hvad danskerne ville se - uden at kende til detaljerne. Den israelske oplevelse var, at danskerne var positivt overraskede og rejste tilfredse videre.
     Næste stop i Frankrig bekræftes af Nexter.

På ministerens bord
     I dec. gør FMI regnebrædtet op og sender sin indstilling til Forsvarsministeriet. Det er en fortrolig anbefaling og iflg. vedholdende rygter er den til israelske Elbits fordel.
     "Nogen" ser artilleristens offentlige Facebook-opdatering. Og en Israel-kritisk politiker griber muligheden. 9. jan. får forsvarsministeren et helt officielt spørgsmål (§20), hvor det fremgår, at Facebook-opdateringen er slettet igen.
     I ministerens svar 6. februar står der bl.a.:
     "Forsvaret har bekræftet, at omtalte officer har været på arbejde i Negev ørkenen, Israel. Formålet med tjenesterejsen var at gennemføre en verifikationstest i forbindelse med anskaffelsen af artillerisystemer, hvor ATMOS fra Elbit Systems i Israel er blandt udbudskandidaterne. Testen hos Elbit Systems fandt sted i perioden 27. oktober til 31. oktober 2014 i Israel. Formålet med verifikationstesten var at verificere kravsbesvarelsen og evt. justere denne som opfølgning på testresultaterne. Tilsvarende verifikationstests blev gennemført for CAESAR fra Nexter Systems i Frankrig, der ligeledes var blandt tilbudsgiverne. Lokationerne for verifikationstestene var valgt af tilbudsgiverne."

Hvilket samarbejde er der med Israel?
     Spørgeren er Enhedslistens Christian Juhl, der benytter lejligheden til at spørge ind til Forsvarets samarbejde med Israel. Iflg. Værnsfælles Forsvarskommando er der "ikke identificeret danske officerer, der deltager på kurser eller øvelser, der er arrangeret af Israel Defence Forces".
     Der er lidt kontakt med israelerne i Nato-regie, om it-systemet SAP samt om et muligt veteran-samarbejde.
     Til sidst i svaret minder forsvarsminister Nicolai Wammen om, at Danmark godt må købe militært udstyr fra Israel:
     "Der henvises endvidere til svar af 22. oktober 2014 på Forsvarsudvalgsspørgsmål nr. 382 vedr. anvendelsen af israelske militære leverandører stillet efter ønske fra Nikolaj Villumsen (EL): "Der er ikke nationalt eller i EU-regi restriktioner på import af våben eller militært udstyr fra Israel. Det er Udenrigsministeriets forståelse, at licitationsprocessen har fulgt Forsvarsministeriets gældende regler og retningslinjer"."

Spin og nyttige lakajer
     Hvorfor havnede Facebook-opdateringen på ministerens bord? Det har vi talt med flere iagttagere om - de finder det tvivlsomt, at Enhedslisten selv skulle have fundet status-opdateringen. Oplysningen skulle således være blevet plantet af nogen, der har en interesse i sagen. Det kunne være modstandere af Israel - eller en af de to andre kandidater i artilleri-konkurrencen.
     Holder det sidste vand, er spin-krigen i gang. Eller sagt i et grovere sprog: Er Enhedslisten blevet nyttige lakajer for storkapitalen og det militær-industrielle kompleks ...?

Vi har været i kontakt med artilleristen om denne sag. Han ønsker ikke at kommentere og ønsker ikke sit navn nævnt i denne artikel.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5381-SKH-Selvkoerende-Haubits--spin-besoeget-i-israel.htm.

Tweet