Ildstøtte - det nye våben for kamptropperne?


Parole, hvor oberstløjtnant Kent B. Jensen officielt fik overdraget sin nye stilling. (Foto: HKIC.)

tirs. 2. dec. 2014Baggrund:
tirs. 16. sept. 2014: Godt for samarbejdet artilleri-kamptropper
fre. 14. mar. 2014: Der flyttes på livet løs
man. 3. mar. 2014: HKIC har set dagens lys
man. 3. mar. 2014: HKIC
man. 30. juni 2008: 1 AA: Afskedsparade for chefen

Fusionen er i gang. En artillerist er ny næstkommanderende hos Hærens Kamp- og ildstøttecenter, HKIC.

Oberstløjtnant Kent B. Jensen startede i går på sit nye job som chef for Driftsafdelingen og næstkommanderende ved HKIC.
     K.B. Jensen kommer fra en stilling som distriktschef i Hærhjemmeværnsdistrikt Syd- og Sønderjylland. 2005-2008 var han afdelingschef for 1. Artilleriafdeling, 1 AA, først hos Kongens og siden Dronningens Artilleriregiment.
     Pr. 1. marts i år blev 1 AA til 1 DAA, 1 Danske Artilleriafdeling, så K.B. Jensen har ikke været chef for 1 AA, selv om det fremstilles sådan hos HKIC på Facebook, der skriver:
     - Tidligere har Kent være afdelingschef for 1. Danske Artilleriafdeling og har således et indgående kendskab til Ildstøtten, som er den nye våbenart inden for kamptropperne.

Den nye våbenart er gammel
     Er ildstøtte den nye våbenart indenfor kamptropperne?
     Med "ildstøtte" forståes normalt kraftige beskydning ("ild") foretaget af artilleri og morterer. Det sker for at støtte kamptroppernes "bevægelse". Dette samspil er et eks. på "ild og bevægelse", som er et velkendt begreb hos soldater.
     Morterer er velkendte hos kamptropper, hvor de organisatorisk hørte til indtil de i nullerne kom til artilleriet under fællesbetegnelsen "ildstøtte".
     Også samarbejdet med artilleriet er gammelt og har i århundreder været central for hærens kampkraft.
     Mens ildstøtte er velkendt, er det reelt nye, at artilleriet organisatorisk er blevet knyttet tættere med kamptropperne. Det skete pr. 1. marts 2015 med oprettelsen af et center med det sigende navn "Hærens Kamp- og Ildstøttecenter". Centeret afløste bl.a. det tidligere "Kampskolen".
     Samarbejdet mellem kamptropper og ildstøtte er blevet tættere. Ildstøtte er ikke en ny våbenart - og kampvogne er ikke mini-haubitser!

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5302-HKIC-Haerens-Kamp--og-Ildstoettecenter--ildstoette---det-nye-vaaben-for-kamptropperne.htm.

Tweet