JDR-infanteri træner med artillerister


(Foto: JDR.)

ons. 26. nov. 2014



Se billedgalleri hos JDR.

Ruder 4 kompagniet ved II Panserinfanteribataljon (PNINFBTN) samarbejdede under deres sidste skydeperiode med 1 Danske Artilleriafdeling, 1 DAA.

Vejret var fint, da Ruder 4 kompagniet trænede deres skydefærdigheder ved skarpskydninger.
     Samarbejdet mellem artilleriet og Ruder 4 omhandlede nedkæmpning af fjenden i terrænet i Oksbøl. Det skriver JDR, Jydske Dragonregiment.
     Når Ruder 4 anmodede om ildstøtte blev den leveret via tung morter og artilleripjecer.
     Ruder 4 leverede "bevægelsen" i form af infanterikampkøretøjer (IKK) og infanteri.  
     Bagefter kunne infanteristerne rykke ind i området og træne fremrykning og angreb. Der blev kæmpet hårdt og fjenden, som bestod af SAAP skiver, blev til sidst nedkæmpet.
     Ind imellem blev skydninger og ildstøtte udfordret af, at soldaterne skulle vente på skydetilladelse, når der sejlede et skib indenfor det afmærkede område, og af at der var jagt i terrænet.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5291-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--jdr-infanteri-traener-med-artillerister.htm.

Tweet