CIMIC uddanner burundisk Somalia-mission


(Foto: Stig Schmidt Knudsen.)

ons. 5. nov. 2014


Burundi
  - et af de fattigste lande i verden,
   - sender bidrag til "African Union Mission to Somalia", til bekæmpelse af bl.a. Al-Shabaab i Somalia.Læs mere om African Union Mission to Somalia (AMISOM) missionen i Somalia.

Dansk CIMIC støtter den britiske kapacitetsopbygningsenhed i Østafrika - og så på fransk.

Torsdag den 25. september ankommer vi til Nairobi, Kenya, hvor vi skal mødes med vores engelske kollegaer.
     Efter noget ventetid (lidt problemer med bagagen), bliver vi transporteret til vores hotel i distriktet "Karen" og senere til British Peace and Stabilisation Teamets (BPST) base i samme område.

Grundlæggende CIMIC-undervisning
     BPST støtter Ugandiske og Burundiske styrker i deres afsluttende uddannelse forud for deployering til African Union Mission to Somalia (AMISOM) missionen i Somalia.
     De bidrager med uddannelse, i alt fra infanterivirket til CIMIC - og det er her vi danske CIMIC folk (Civil Military Co-operation) kommer ind i billedet.
     Vores opgave er at bidrage med grundlæggende CIMIC-undervisning, for nøglepersoner fra den Burundiske bataljon, som inden for den nærmeste måned skal udsendes til Somalia.
     Vi skal løfte opgaven sammen med en kaptajn og en sergent fra det Britiske Military Stabilisation and Support Group (MSSG).

28 aktive soldater - og god stemning
Forhandlingsteknik. Her afprøves den imaginære cykel der forhandles om. (Foto: Stig Schmidt Knudsen.)

     Vi ankommer til Bujumbura (hovedstaden i Burundi) lørdag den 27. september og bruger weekenden til at gennemføre de sidste forberedelser - og få forventninger afstemt omkring indholdet af uddannelsen, med den Burundiske bataljonschef, oberstløjtnant Gaston.
     Undervisningen gennemføres i Gakumbu lejren, der ligger i udkanten af Bujumbura.
     Der venter os en behagelig overraskelse, da vi mandag morgen møder op - klar til at begynde undervisningen. Hele 28 soldater er prioriteret til CIMIC-uddannelsen, med en ligelig fordeling af stabsofficerer, CIMIC-officerer og befalingsmænd.
     Den første uge består primært af lektioner i alt fra generel forståelse af Key Leader Engagement og anvendelse af tolke, til International Humanitær Folkeret og undervisning i samarbejde med IO/NGO'er. Det sidste gennemføres af en civil person fra International Rescue Committee (IRC).
     Generelt er der en rigtig god stemning og en stor grad af elevaktivitet.
     Især morede eleverne sig med undervisningen i Grundlæggende Forhandlingsteknik, hvor de skulle forhandle sig frem til en pris på en cykel.
     I Burundi taler man kirundi og fransk, hvilket giver os en stor mulighed for selv at blive øvet i anvendelsen af tolke.

Alle bestod
Skriftlig prøve. (Foto: Stig Schmidt Knudsen.)

     I den anden uge gennemføres der flere praktiske øvelser.
     Vi tager hovedsageligt udgangspunkt i planlægning og gennemførelse af et møde med lokale nøglepersoner, derefter analyse og bearbejdning af indhentede informationer, rapportering og endelig opdatering af informationsdatabasen.
     Ugen afslutter vi med en skriftlig prøve, efterfulgt af en praktisk øvelse, der har til formål at kontrollere de indlærte færdigheder.
     Vi kan med glæde berette at samtlige elever bestod prøven.
     I forbindelse med overrækkelse af diplomer, sagde bataljonschef, OL Gaston:
     "Jeg er overbevist om, at den uddannelse officerer og befalingsmænd har gennemført over de sidste to uger, har skabt en forståelse for vigtigheden af CIMIC arbejde", og påskønnede samtidig de udenlandske instruktører:
     "Jeg vil samtidig takke instruktørerne for den måde, der er blevet undervist på".
    
Klassebillede. (Foto: Stig Schmidt.)

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5253-CIMIC--cimic-uddanner-burundisk-somalia-mission.htm.

Tweet