IVG 60 år i dag: Militær idræt er presset


Volleyball til idrætsdag. (Foto: ?)

tirs. 4. nov. 2014"Personellet er presset af arbejdsbyrden på jobbet, og hvis man ønsker at deltage i mesterskaber, skal man bruge sin fritid. Det er helt klart årsag til at deltagelsen til stævner og mesterskaber i Forsvaret er faldende."

Kilde: HEC på Facebook.


IVG, Idrætsforeningen Varde Garnison
  - Stiftet 4. nov. 1954.
   - 21 forskellige afdelinger i IVG.
   - 735 medlemmer.
   - Formand: major Kurt Nicolaisen.
   - Årligt budget: 110.000,- kr.Baggrund:
fre. 22. nov. 2013: Jagten går ind på forsvarets arealer
ons. 23. jan. 2013: Idrætsleder modtager gratiale
fre. 20. april 2012: DMI-hæder til IVG
fre. 20. april 2012: DMI guldemblem
man. 27. jan. 2014: Sporten kort
ons. 17. mar. 2010: Lokale til spinning
tirs. 1. juni 2004: Analyse af løbestil - og køb af nye løbesko
tors. 1. april 2004: Idrætsforeningen
tors. 1. april 2004: Velfærd

Militær idræt: Færre og færre deltager i stævner og mesterskaber. For arbejdsbyrden er stor og deltagelse sker i fritiden. Det fastslår formanden for Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG), der i dag har 60 års jubilæum.

Store strukturændringer har gennem de senere år ramt Forsvaret, og det kan også mærkes i idrætsforeningen på Varde Kaserne.
     - Personellet er presset af arbejdsbyrden på jobbet, og hvis man ønsker at deltage i mesterskaber, skal man bruge sin fritid, udtaler formanden for IVG, major Kurt Nicolaisen, til Hærens Efterretningstjenestes Facebook-side.
     - Det er helt klart årsag til at deltagelsen til stævner og mesterskaber i Forsvaret er faldende.
     Tidligere har man i arbejdstiden kunnet deltage i stævner og mesterskaber.

Alternativer og trends
     Foreningen giver ikke op så let, iflg. formanden:
     - Bestyrelsen arbejder løbende på at finde på alternativer og andre udfordrende aktiviteter for IVG skal følge med de trends, der er i det civile idrætsmiljø. Vi planlægger blandt andet på at gennemføre aktiviteter og konkurrencer med idrætsforeninger og personaleforeninger i Varde by, og det samarbejde forventer vi os meget af.

Formål: Idræt for alle på Varde Kaserne
     Vardes militære idrætsforening blev stiftet 4. nov. 1954 af en flok befalingsmænd (begrebet dækker officerer og sergenter) på den nyoprettede Varde Kaserne.
     Foreningen fik navnet Idrætsforeningen Varde Garnison (IVG) og har siden været omdrejningspunktet for idrætsaktiviteter ved Varde Garnison.
     Foreningens formål var i 1954, at den skulle medvirke til at fremme interessen for frivillig idræt blandt befalingsmænd i garnisonen, repræsentere garnisonen i idrætsmæssige aktiviteter og støtte garnisonens befalingsmænd i deres træning, både hvad angik almindelig træning og i de militære discipliner.
     Derudover skulle IVG afholde idrætskonkurrencer samt virke for udbredelse og forståelse af al idræt.
     Siden 1954 er foreningen blevet en forening, der virker for alle de ansatte ved Varde Garnison - og altså også for civile og menige soldater.

Vision: Både elite og bredde
     Foreningen har i dag justeret målsætningen til de nye tider og visionen er nu, at IVG skal være den bedste idrætsforening i regie af Dansk Militær Idræt, hvor det samtidig er attraktivt at være medlem.
     Desuden skal IVG være en bredde-idrætsforening, hvor der er tilbud til eliten og de der bare ønsker at røre sig, og endelig er sundhed, velvære og trivsel nøgleord for foreningen.

Mange forskellige idrætsdiscipliner
     I foreningens første år var det primært militære discipliner som fægtning, gymnastik, skydning, boksning og boldspil, der havde fokus.
     Siden har foreningen også bredt sig til mere civilt orienterede idrætsgrene og i dag dækker udover de klassiske discipliner også golf, skydning, faldskærm, cykling, jagt, dykning og fiskeri.

Meget aktiv på landsplan
     Foreningen er særdeles aktiv indenfor Dansk Militært Idrætsforbund (DMI) under Dansk Idrætsforbund (DIF), og har i 2014 gennemført militære mesterskaber i badminton, udendørs fodbold, mountainbike og 5. november (i morgen) afholdes mesterskaber i Cross Country.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5250-Varde-Kaserne--ivg-60-aar-i-dag-militaer-idraet-er-presset.htm.

Tweet