Hele kasernen er taget i brug


(Foto: HEC.)

ons. 22. okt. 2014"Vi har samtidig med sammenlægningen også været gennem en udlicitering af mange af vores opgaver, som har påvirket de ansatte i høj grad."

Kilde: HEC på Facebook.


Driftsområde Varde (DOVAR) er Varde Kasernes centrale operationscenter mht. daglig drift af kasernen og vedligeholdelse af de mange bygninger. Mange opgaver er udliciteret.

Knud Langelund Nielsen er daglig chef for DOVAR. Ifm. sammenlægningen af kasernerne i Sønderborg og Varde peger han på, at de største udfordringer har været at håndtere de store forandringer, som er kommet de senere år. Han siger til HEC' Facebook-side:
     - For DOVAR har der været særlig fokus på flytningen af HSGS og på de organisatoriske forandringer, som FBE (Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste, red.) har gennemgået og som stadig pågår. Flytningen af HSGS har betydet, at hele kasernen er blevet taget i brug og mange bygninger er blevet ombygget.

Kontrol af udliciterede opgaver
     I de senere år er de praktiske serviceopgaver blevet udliciteret og DOVAR har nu mere en kontrolfunktion af de udliciterede opgaver end tidligere, hvor man også udførte de praktiske opgaver.
     Knud Langelund Nielsen:
     - Vi har samtidig med sammenlægningen også været gennem en udlicitering af mange af vores opgaver, som har påvirket de ansatte i høj grad.

Mange opgaver
     Driftsområde Varde har mange opgaver at se til:
     - at servicere de enheder, som er på Varde Kaserne, på skydebanen og i øvelsesterrænet,
     - primære ydelser er at dække kundernes (enhedernes, red.) behov for bygninger, lys, varme, bespisning og undervisning,
     - andre ansvarsområder, bl.a.: Feltkostpakkeriet, tankområde Guldager, depot Brørup og som et lille kuriosum, redningsstationen i Sønder Ho.

DESK
     Der er fem ansatte i DESK, samt en næstkommanderende og en chef.
     Personalet i DESK varetager telefonomstilling, booking, nøgleudlevering, post, herunder også kurerpost, serviceanmodninger, afregning, økonomi og meget mere.
     På det tekniske område har DOVAR to ansatte, Uffe og Erling, som sørger for varme og el. Derudover passer de miljøpladsen og sørger for eftersyn af ventilationsanlæg, samt varter AV materiel i de undervisningslokaler, som bookes ved DESK.

Kundedivision
     Driftsområde Varde (DOVAR) er organisatorisk placeret under Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse - Regionscenter Vest.
     Pr. 1. jan. 2015 bliver Regionscenter Vest nedlagt og bliver sammen med Regionscenter Øst samlet i den nye Kundedivision.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5238-Varde-Kaserne--hele-kasernen-er-taget-i-brug.htm.

Tweet