Hærens etiske dilemmaersøn. 12. okt. 2014"Det lå i miljøet i forsvaret, at man skulle tænke på en bestemt måde ... Havde jeg virkelig vidst, hvad USA bedrev af ulykker, ville jeg have haft svært ved at forsvare vores store allierede. ... I dag går jeg ind for ikke-vold, for man bryder voldsspiralen ved at vende den anden kind til. Man skal ikke lade modparten bestemme ens reaktionsmønster."


Thomas Østergaard Aallmann kom i modvind blandt landets teologer i f.m. udgivelsen af bogen "Løvehjerter", hvor han bl.a. fortæller, hvordan han velsignede soldaterne, inden de skulle i kamp. Læs portræt.

Stephen Egede Glahn: Jæger nr. 28, major i Forsvarets Efterretningstjeneste. Sognepræst 1979-2005. Er citeret ovenfor. Læs portræt.

Find selv meget mere om begge på internettet.

Er der etiske dilemmaer indenfor hæren? Og hvordan håndterer man dem? Det er emnet for to gratis foredrag lørdag 25. okt. i Esbjerg. Det bliver ikke kedeligt - få her et indtryk af foredragsholderne.

Svarene søges givet af to foredragsholdere, som både har erfaring inden for hæren og inden for kirken. Det er feltpræst Thomas Aalmann og sognepræst Stephen Egede Glahn, som har en fortid i jægerkorpset.
     Foredragene, som holdes i Vor Frelsers Kirkes sognehus i Kirkegade 24 i Esbjerg, kan høres uafhængigt af hinanden.
     Der er fri entré og alle er velkomne.

Foredragene er arrangeret af Kirkehøjskolen for Esbjerg og omegn, som er et fællesprojekt for kirkerne i Esbjerg og omegn. I samarbejde med Sydvestjysk Folkeuniversitet arrangerer de hvert semester foredrag om aktuelle emner. I efteråret 2014 er det overordnede emne "Etiske dilemmaer".

Program
  Lørdag 25. okt. (Højskoledagen).
  
   Kl. 10.15-11.45: "Feltpræst i Afhanistan". Feltpræst Thomas Østergaard Aallmann er sognepræst på Thurø ved Svendborg og tilknyttet gardehusarregimentet som feltpræst. Febr.-aug. 2008 med det prøvede ISAF hold 5 i Afghanistan. Med hovedvægten hos panserinfanterister i de fremskudte patruljebaser Sandford og Armadillo fulgte han de danske soldater i sporet - på godt og på ondt.
  
   Kl. 12.15-13.45: "Fra Jægerkorpset til prædikestol". Ved sognepræst Stephen Egede Glahn. Hvor den røde tråd i livet for Stephen Egede Glahn, der først var soldat og officer i 24 år, derefter sognepræst i 26 år. Siden blev valgt ind i bestyrelsen for "Grundlovskomiteen 2013 vedr. Irak-krigen" og derefter har taget del af kampen imod løgn og bedrag vedr. forbrydelserne i USA den 11. september 2001. Hør den spændende og livsbekræftende beretning om et liv fyldt med etiske dillemmaer.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5223-Mission--haerens-etiske-dilemmaer.htm.

Tweet