Indkvartering på Varde Kaserneman. 6. okt. 2014


"Hotellignende standard"
  - at værelserne er som et gennemsnitligt dansk hotel, herunder eget bad og toilet.Baggrund:
tors. 2. okt. 2014: Sergentelever bor på hotel for 1,6 mio. kr.
tirs. 24. dec. 2013: Fort Varde

Der har den seneste uges tid været interesse i medierne for kursisters anvendelse af hotel-indkvartering i forbindelse med kursusdeltagelse på Varde kaserne.

På Varde kaserne er der fuld gang i ombygning og indretning af bygninger, så de overholder de gældende krav om "hotelignende standard".

Hotelværelser på Varde Kaserne
     På Varde kaserne findes der i underkanten af 140 enkelt-/dobbeltværelser. 40 værelser er på nuværende tidspunkt af den standard, der er krævet, for at de er af "Hotellignende standard".
     Grundlæggende dækker begrebet "Hotellignende standard", at værelserne er som et gennemsnitligt dansk hotel, herunder eget bad og toilet.
    
Der er i forbindelse med indflytningen af Hærens SergentskoleVarde Kaserne blevet igangsat en renovering af yderligere 40 værelser, således at de efterlever kravene til "Hotellignende standard", og med udgangen af 2014 vil kasernen råde over 80 værelser af "Hotellignende standard".
     Status er at 16 håndværkere siden juni har arbejdet på at renovere værelser og de første 16 nye værelser bliver taget i brug i uge 41, mens resten løbende tages i brug, indtil udgangen af året.
     De resterende ca. 60 værelser på Varde Kaserne har en lidt lavere standard, med bad og toilet på de tilstødende gangarealer.
     De 80 værelser med "Hotellignende standard" inddækker langt hovedparten af det nuværende behov for indkvartering.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5214-Varde-Kaserne--indkvartering-paa-varde-kaserne.htm.

Tweet