Her flytter vi tilons. 5. mar. 2014


Kilde: HSGS.


Varde By
  
Varde er en købstad beliggende ca. 15 kilometer nord for Esbjerg. Byen har 13.471 indbyggere (anno 2013) og er hovedby for Varde Kommune - den hører som den øvrige del af det sydlige Jylland til Region Syddanmark.
   Byen er beliggende ved Varde Å, og har en bymidte præget af et gammelt købstadmiljø.
   Det gør den velbesøgt som ferie- og tuistby om sommeren, eftersom afstanden til Vesterhavet ikke er stor fra byen. Vardes alder kendes ikke præcist, men nævnes i skriftlige kilder i år 1107, og dens egentlige opståen skønnes hermed at være i den tidlige del af Middelalderen.
  
Guldleoparden med den røde tunge fik lov til at gå fra gamle Varde Kommune ind i Ny Varde Kommune. Sammenlægningsudvalget besluttede, at Varde byvåben med leoparden på den blå baggrund også skulle være byvåben i den ny kommune. Det menes at være det ældste af de byvåben, Ny Varde Kommune råder over.
   MOTTO: Handelsbyen Varde
   GRUNDLAGT: 1100-tallet
   INDBYGGERTAL, VARDE BY: 13.471
   INDBYGGERTAL KOMMUNEN: 49.949
   AREAL: 1.240 km2


Hærens Sergentskole lukker snart ned i Sønderborg og starter op i Varde - Men hvad er der sket i Varde Garnison igennem tiden...

Ved "Hærloven af 1951", der i dag er det vi kalder "Forsvarsforlig", blev det besluttet at bygge Varde Kaserne til det dengang nyoprettede 4. Feltartilleriregiment, hvor 7. Artilleriafdeling var stamafdeling.

Forsvarets Bygningstjeneste påbegyndte detailprojekteringen af Varde Kaserne omkring september 1951 og bygningsarbejderne blev iværksat omkring januar 1952.
     Regimentet rykkede ind på kasernen den 23. oktober 1953 og overtog de bygninger, der på dette tidspunkt var færdige - først den 6. august 1956 kunne den færdige kaserne indvies.
     Kasernens bygninger med omkringliggende arealer omfattede ca. 10 ha., der i 1951 bestod af mager landbrugsjord og hede.
     Kasernens øvelsesplads, der er på ca. 235 ha., består af hede med 4 kunstige anlagte søer og plantage med nåletræer.
     De samlede omkostninger ved opførelse af kasernen var i 1956 kr. ca. 14.850.000,-.

Belægningsstuerne er klar til de kommende sergentelever...
Siden 1956 og op til i dag har Varde Kaserne huset flere forskellige enheder i kortere eller længere perioder. Blandt andet Forsvarets Krigsmaterielforvaltnings Rekrutskole, Intendanturkorpsets Rekrutskole og Lægekorpsets Rekrutskole, 3. Kampvognseskadron fra Fynske Livregiment (1970), der senere blev overført til Kongens Jyske Fodregiment, 6. Artilleriafdeling (1987) og 13. Luftværnsmissilafdeling (2000). Ingen af disse enheder er i dag at finde på Varde Kaserne.
     Den 1. november 1961 ændrede 4. Feltartilleriregiment navn til Sønderjyske Artilleriregiment.

Et stort spiseafsnit som vi kender det...
Som en del af forsvarsforliget først i 1970erne blev Artilleriskolen i København og Artilleriets Befalingsmandsskole i Ringsted i 1974 sammenlagt til Hærens Ildstøtteskole.
     Skolen blev oprettet den 20. februar 1974 og fik fast garnison i Varde. Der var herefter både en chef for Sønderjyske Artilleriregiment og Hærens Ildstøtteskole på Varde Kaserne.
     Fra 1953 og indtil 1970 skete der ikke nogen større sanering eller ombygning på kasernen, men som en konsekvens af at regimentet i 1964 modtog en større mængde bæltekøretøjer (selvkørende haubits og pansrede mandskabsvogne) og Hærens Ildstøtteskoles tilflytning i 1974, blev der op gennem 1970'erne gennemført et antal større og mindre om- og tilbygninger.
     Den næste større ændring på Varde Kaserne fandt sted den 1. april 1976, da Hærens Ildstøtteskole ændrede navn til Hærens Artilleriskole. Samtidig hermed blev skolen og Sønderjyske Artilleriregiment lagt sammen under navnet Sønderjyske Artilleriregiment/Hærens Artilleriskole.
     Den 1. januar 1991 blev regiment og skole igen adskilt og fik som tidligere hver sin chef, men forblev begge på Varde Kaserne.
     Som en del af forsvarsforliget i 1999 blev det besluttet at sammenlægge Nørrejyske Artilleriregiment i Skive og Sønderjyske Artilleriregiment. Denne sammenlægning medførte i perioden 2000 til 2003 store om- og tilbygninger af kasernen samt en væsentlig forøgelse af antallet af værnepligtige soldater.
     Sammenlægning fandt officielt sted den 1. november 2000 under navnet Dronningens Artilleriregiment.
     Forsvarsforliget (2005-2009) medførte ligeledes ændringer. Dronningens Artilleriregiment skiftede pr. 1. august 2005 navn til Danske Artilleriregiment - en sammenlægning af Kongens Artilleriregiment på Sjælsmark Kaserne og det tidligere Dronningens Artilleriregiement.

Med det seneste forsvarsforlig starter endnu et kapitel for Varde Garnisons historie, nu hvor Hærens Efterretningscenter (HEC) og Hærens Sergentskole (HSGS) "rykker ind" på Varde Kaserne i løbet af april måned 2014...

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4859-Varde-Kaserne--her-flytter-vi-til.htm.

Tweet