Artillerister med sort baret


Sådan ser artilleristernes nye barat ud: Kamptroppernes sorte farve - og baratmærket kendt fra DAR, der overtog det fra KAR, Kongens Artilleriregiment ved fusionen i 2005, der selv har det fra ...

fre. 28. febr. 2014


Se flere baratter med mærke hos HOK.Baggrund:
ons. 26. febr. 2014: Ny struktur lig med parade-tid
man. 14. nov. 2005: Nyt regimentsmærke klar

Den grønne baret bæres tradionelt af støtte-enheder. Selv om artillerister fortsat yder ild-støtte, er det slut nu: Det nye sort er - at baretten skal være sort.

Hæren får ny struktur som led i det seneste forsvarsforlig. Pr. 1. marts træder en del af disse i kraft.
     Det har skabt behov for nye kombinationer af baretter og baretmærker samt en helt ny baretfarve, skriver HOK.

Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC)
     Soldater ved HKIC skal i fremtiden bære sort baret med Hærens Kampskoles gamle mærke som afdelingsmærke. HKIC får status som regiment, og nyuddannede officerer kan altså få HKIC som første tjenestested og dermed bære den sorte baret med HKIC-mærke som afdelingsmærke.
     Dette gælder dog ikke soldater ved 1. Danske Artilleriafdeling, 1 DAA, under HKIC. 1 DAA skal ganske vist skippe den traditionelle grønne barat-farve til fordel for kamptroppernes ditto sorte. Men afdelingen skal også føre artilleri-traditioner videre. 1 DAA bærer fortsat regimentsmærket fra Danske Artilleriregiment, DAR, som selv overtog det fra KAR, Kongens Artilleriregiment, ved fusionen i 2005.
     Regimentsmærket stammer fra 1948 og blev fremstillet til 1. Feltartilleriregiment der 1. nov. 1951 ændrede navn til Kronens Artilleriregiment, som 1. aug. 1982 blev til Kongens Artilleriregiment, KAR.

Artilleri - med tilknytning til kongehuset
     Mærket består af et lodretstillet kanonrør, smykket med Christian 5s kronede navnetræk, og stukket gennem en åben krone.
     Den daværende Generalstab autoriserede det gamle mærke den 10. maj 1948, og det blev sat i produktion. I løbet af kort tid fremkom der imidlertid nogen kritik af mærkets klodsede udseende, og da beholdningen var brugt op blev der fremstillet et mærke i en spinklere version med et ændret udseende. Det gamle mærke blev dog fortsat fremstillet af regimentet.

Hærens Efterretningscenter (HEC)
     Som nyoprettet myndighed uden selvstændig historie eller traditioner får HEC sit eget afdelingsmærke.
     Det er stadig under udvikling, og indtil det er klar, skal soldater, der kommer fra Danske Artilleriregiment, ved HEC fortsat bære grøn baret med DAR regimentsmærke. Soldater, der kommer fra enheder, beholder også deres baret med mærke.
     Indtil HEC´s eget mærke er klar, vel at mærke.

Garnisonskommandant Vordingborg (GKVOR)
     Garnisonskommandanten og ansatte ved Garnisonskommandant Vordingborg vil fremover bære det tidligere Falsterske Fodregiments afdelingsmærke på sort baret. Vordingborg Kaserne er oprindeligt bygget til Falsterske Fodregiment, hvorfor man har valgt netop dette regiments mærke.
     Soldater, der overføres til Trænregimentet fra DANILOG, skal fremover bære Trænregimentets afdelingsmærke på grøn baret.
     Afdelingsmærket for Det Danske Internationale Logistik Center (DANILOG) videreføres fremover kun som kvarter- og skuldermærke ved 4. Nationale Støttebataljon under Trænregimentet.
     Øvrige enheder på kasernen bærer egne baretter og mærker.

Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter (TGR)
     Telegrafregimentet gennemgår også forandringer som led i implementeringen af Forsvarsforliget. Telegraftropper skifter navn til Føringsstøttetropper, og myndigheden benævnes fremover Telegrafregimentet, Forsvarets Føringsstøttecenter.
     Det betyder, at soldater fra de forskellige værn og i forskellige uniformer kommer til at arbejde tæt sammen. Derfor er det besluttet, at soldater ved TGR fremover skal bære en blå baret med Telegrafregimentets afdelingsmærke, og soldater fra andre værn bærer deres værnsmærke på den blå baret. Baretten bliver på den måde en fælles markør på tværs af værnene.
     Farvekoden for TGR´s baret hedder PANTONE 288 og ligger langt fra den lyseblå farve på FN-baretterne.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4849-HKIC-Haerens-Kamp--og-Ildstoettecenter--artillerister-med-sort-baret.htm.

Tweet