Fort Varde

tirs. 24. dec. 2013Baggrund:
tirs. 24. dec. 2013: Jobfest hos håndværkere
tors. 19. dec. 2013: Hærens fremtidige struktur er på plads

Når Hærens Efterretningscenter til marts rykker ind, bliver sikkerhedsforanstaltningerne på Varde Kaserne øget betragteligt.

I det seneste ti år har Forsvaret og i særdeleshed Varde Kaserne ført en åbenhedspolitik. Kasernen er i dag så åben, at mange skolebørn på cykel lige skyder genvej gennem kasernen. Det er slut fra 1. marts slut, når Hærens Efterretningscenter ser dagens lys og officielt rykker ind.

Topsikres
     Bommene til kasernen bliver igen bliver slået ned. I en afstand af 100 m fra de to topsikrede efterretningsbygninger må civile biler ikke parkere. Der må heller ikke parkere biler i umiddelbar nærhed af både hovedindgangen og indgangen fra Hjertingvej. Det kan bl.a. skabe en del problemer for KFUM's Soldaterhjem - men der er søgt dispensation hos Forsvarets Efterretningstjeneste.
     I de to efterretningsbygninger er der en ekstra sluse. Det ene er allerede i brug af 3. ISTAR-afdeling. Her overvåges håndværkerne konstant af en vagt, ligesom rengøringspersonalet altid har en vagt med.
     Førstesalen i bygningen rummede tidligere infirmeriet, som nu også topsikres til Hærens Efterretningscenter. Blandt andet med gitter i samtlige vinduer og massiv videoovervågning. Selv adgangen til et nyoprettet trådløst og superhurtigt (100/100MB) internet på hele kasernen skal afskærmes fra efterretningsbygningerne.

Allerede for lille
     Bortset fra cafeteriabygningen har alle godt 50 bygninger på kasernen været i spil for at få puslespillet til at gå op. Det er en ny begyndelse for livet på Varde Kaserne fra 1953. Der bliver lavet ni nye undervisningslokaler i tidligere indkvarteringsbygninger for at opfylde sergentskolens behov. Derfor er kasernen allerede for lille: I fremtiden er der kun plads til de værnepligtige og en del af eleverne på Hærens Sergentskole. Mange af sergentskolens elever skal have enkeltværelser. De fordeles på Oksbøllejren og Nymindegablejren.
     I f.m. ombygningerne er det slået fast, at Varde Kaserne modsat konklusionen i den kritiserede Etablissementsundersøgelse bygningsmæssigt er landets bedste.

Efterretningscenter
     Varde Kaserne vil i fremtiden huse både Hærens Efterretningscenter og Hærens Sergentskole.
     Hærens Efterretningscenter bygger på 3. ISTAR-afdeling i Danske Artilleriregiment. ISTAR står for Intelligence, Surveillance, Target Acquisition, and Reconnaissance og er en partisk og operationel orienteret enhed. Blandt andet betjener enheden den ny drone Pumaen, som er aktiv i Afghanistan. Der overføres analytisk personel fra Hærens Operative Kommando i Karup, analytikere fra Hærens Officersskole og folk fra Electronic Warfare (red. elektronisk krigsførelse) i Fredericia.

Basisuddannelse
     Hærens Efterretningscenter viderefører også uddannelse af værnepligtige, som i dag hører under 3. ISTAR-afdeling. I dag er der to hold om året af 125 værnepligtige. Det tal øges til 180, så der årligt uddannes 360 mod 250 værnepligtige om året.
     Det nu lukkede infirmeri med læger og tandlæger betjente især de værnepligtige. I fremtiden stiller Forsvarets Sundhedstjeneste med en læge 13 timer om ugen til de værnepligtige.

Sergentskole
     Hærens Sergentskole rykker fra Sønderborg Kaserne til Varde den 1. april. Chef er oberstløjtnant Mads Rahbek. Skolen har cirka 100 fastansatte og har i løbet af et år 600 elever. Når der er flest elever på skolen, er der 250 personer. Hærens Sergentskole uddanner sergenter, oversergenter, korporaler og seniorsergenter til alle våbenarter i hæren.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4754-HEC-Haerens-Efterretningscenter--fort-varde.htm.

Tweet