KFOR hold 30A afsted til Kosovo


Den missionsspecifikke uddannelse afsluttedes fredag eftermiddag, hvor Chefen for Hærens Operative Kommando, generalmajor Per Ludvigsen, skridtede delingen af og gav soldaterne et par afsluttende ord med på vejen.

ons. 5. febr. 2014


Kilde: HOK.


1. Brigade gennemførte i uge 4 missionsspecifik uddannelse for KFOR hold 30A sammen med uddannelsesstøtteelementerne ved Den Kongelige Livgarde og Jydske Dragonregiment.

En bevogtningsdeling fra Danske Artilleriregiment i Varde har netop afsluttet den missionsspecifikke uddannelse under et ugelangt forløb i Varde øvelsesterræn. Uddannelsen var den afsluttende del af det forløb, der skal gøre dem klar til at overtage bevogtningen af og patruljeringen ved Camp Novo Selo i Kosovo.
     Delingen benævnes hold 30A og er det første hold af to, der udsendes fra Danske Artilleriregiment. Hold 30A afløser hold 29B, der kommer fra Den Kongelige Livgarde.

Frostgrader og vind
     For at skabe den bedst mulige ramme for uddannelsen var kompagnilejren i Varde øvelsesterræn i ugen "klædt ud" som hovedvagten i Camp Novo Selo, og frosten havde meldt sin ankomst, så temperaturen også lignede den i Kosovo, når delingen deployerer primo februar.
     Trods frosten og den bidende vind viste bevogtningsdeling stor professionalisme og gik til opgaven med stor motivation og vilje. Her blev ikke taget genveje, og delingen ville vise, hvad den er værd, og at den er klar til at overtage opgaven i Kosovo.
     Chefen for 1. Brigade, brigadegeneral Per Orluff Knudsen, som er overordnet uddannelsesansvarlig for bevogtningsdelingen, fulgte den afsluttende uddannelse både i kompagnilejren i Varde og under den afsluttende skydning i skydeterrænet ved Nymindegab. I forbindelse med tilbagemeldingen efter uddannelsens afslutning sagde brigadechefen blandt andet til delingen:
     - Husk, at når I står i hovedvagten foran Camp Novo Selo, repræsenterer I ikke blot jeres egen deling, men også jeres regiment, Hæren og ikke mindst Danmark. I skal derfor være professionelle, og I skal være venlige men bestemte i jeres håndtering af opgaven.

Certificering af HTI
     Hærens Operative Kommando certificerer forud for udsendelse de bidrag, som Hæren indsætter i internationale operationer. Certificeringsopgaven løses af Hærens Taktiske Inspektør (HTI), der tillige er chef for Danske Division.
     Certificering gennemføres for at sikre, at enheder opnår alle kompetencer på et tilfredsstillende niveau inden udsendelsen. HTI har, gennem sit brede kendskab til hærens uddannelse og enheder, de rette forudsætninger for at kunne certificere bidraget og til at højne kvaliteten af uddannelsen ved efterfølgende hold.
     HTI overværede udsendelse af patruljer, vagtafløsning, håndtering af en særlig hændelse og vagttjeneste på et ammunitionsdepot. Alle opgaver blev løst meget tilfredsstillende, og HTI bemærkede især den gode ånd og tone, der var ved enheden. Resultatet var klart: Delingen kan udsendes.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4719-Mission--kfor-hold-30a-afsted-til-kosovo.htm.

Tweet