Kamp og ildstøtte samles i Oksbøl

ons. 29. jan. 2014Se HOK' pdf, klar til udskrift (1 s.).

Baggrund:
fre. 20. dec. 2013: Hærens struktur er klar
tors. 19. dec. 2013: Hærens fremtidige struktur er på plads
tirs. 6. aug. 2013: To hærcentre til Varde Kommune

Danske Artilleriregiment nedlægges som regiment, men regimentets traditioner videreføres i et nyt center, hvor to tidligere selvstændige tjenestegrene og våbenarter integreres.

Oksbøl bliver hjemsted for et nyt center for kamp og ildstøtte, forkortet HKIC. Hærens Kamp- og Ildstøttecenter er en sammenlægning af Hærens Kampskole, dele af Stab Danske Artilleriregiment samt 1. Ildstøtteafdeling. Centret bliver ansvarligt for kamptjeneste og ildstøtte, hvorved de to tjenester bliver integreret.
     Det betyder samtidig, at Danske Artilleriregiment ophører som regiment, og at regimentets traditioner videreføres i HKIC sammen med Hærens Kampskoles traditioner.
     HKIC bliver en ny myndighed, som baserer sig på Hærens Kampskoles organisation, der udbygges med to ekstra afdelinger i centerstaben - en afdeling for ildstøtte og en sikkerheds- og ballistikafdeling.
     1. Ildstøtteafdeling indgår som kapacitetsenhed under HKIC og ændrer navn til 1. Danske Artilleriafdeling (1 DAA). HKIC kommer til at bestå af cirka 520 medarbejdere.

HKIC opgaver
     DAR og HKS opgaveområder, der blandt andet omfatter studie- og udviklingsvirksomhed samt uddannelses- og kursusvirksomhed, videreføres i HKIC og skal omfatte alle våbenarter (infanteri, panser, opklaring og ildstøtte).
     Som en naturlig følge heraf skal centret fremover uddanne officerer og sergenter til infanteri, panser, opklaring og ildstøtte. Centret skal således også gennemføre Hærens Reaktionsstyrkeuddannelse på ildstøtteområdet.
     Det ny center skal desuden opstille, uddanne og rutinere ildstøtteenheder, så de kan indgå som bidrag til Hærens beredskab og internationale operationer.
     Endelig varetager centret opgaver som myndigheds- og tjenestegrenscenter samt opgaven som Garnisonskommandant i Oksbøllejren.

Karrieremuligheder
     Med dannelsen af HKIC vil der i området Oksbøl, Varde og Nymindegab blive gode karriere- og funktionsmuligheder på alle niveauer, med ildstøtte, infanteri, panser, efterretning, sergentskole og Hærens Efterretningstjeneste samt Hjemmeværnet placeret geografisk tæt sammen.
    

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4715-HKIC-Haerens-Kamp--og-Ildstoettecenter--kamp-og-ildstoette-samles-i-oksboel.htm.

Tweet