Helt klar til 2014

tirs. 7. jan. 2014


Nytårsparole: Optimisme. Store forandringer forude.

Traditionen tro havde Varde Kasernes øverste chef, oberst Birger Mejlholm, indkaldt garnisonen til nytårstale og royale lykønskninger mandag i kasernens gymnastiksal. Han oplæste nytårshilsner fra dronningen, forsvarsministeren, forsvarschefen og chefen for Hæren - samt mindedes med glæde kasernens 60 års fødselsdag i september.

2013: Overvældende
     2013 startede med dystre udsigter for kasernens fremtid. I løbet af året var den rent politisk lukket og slukket, men en ihærdig indsats fra alle ansatte på garnisonen, masser af kasernevenner og Vardes borgmester fik vendt stemningen så kasernen endte som den helt store vinder i spillet bag forsvarsforliget. Det takkede Birger Mejlholm bl.a. for i sin nytårstale til de mere end 400, der for tiden er på garnisonen.
     - Der er nærmest overvældende. Bedre fremtidssikring kan man næppe ønske sig. Jeg vil gerne takke for den betydelige indsats for at bevare kasernen og få Hærens Sergentskole, sagde Birger Mejlholm.

Store forandringer
     Han spåede store forandringer i det kommende år: Nedlæggelse af afdelinger og oprettelser af andre, samt personalerokeringer, nye uddannelsestilbud og velkommen til ikke mindst den nye sergentskole fra Sønderborg. Skolen starter uddannelse i Varde sidst i april.
     Birger Mejlholm oplyste, at det danske forsvar fejrer sit 400 års jubilæum i 2014. En mærkedag som vil blive fejret med et militært sportsstævne i maj.

De væsentligste opgaver
     Han listede de fire væsentligste opgaver op: Etableringen af Hærens Efterretningscenter, Hærens Sergentskoles flytning til Varde, Danske Artilleriregiments nedlæggelse og delvise flytning til Oksbøl samt anskaffelsen af nye haubitser.
     - Det bliver en stor dag for Hæren, når de første haubitser ruller ind i Oksbøllejren, sagde han.
     Anskaffelsen af dem har for ham været en hjertesag. Selv slipper han dog taget, da han bliver ny chef for Hærens Efterretningscenter.

En blev såret i 2013
     Midt i al lyset så han tilbage på saluteringsulykken i juni på Kronborg, da en artillerist mistede tre fingre, samt de mange tilbagevendte udsendte.
     - Med ar på sjælen. Dem skylder vi vores støtte, så fremtiden er lidt mere tålelig, sagde Birger Mejlholm.
     Han glædede sig over, at der ikke har været sårede eller dræbte fra garnisonen i forbindelse med udsendelse til Afghanistan, Kosovo eller Sydsudan. Det er områder, der stadig vil være i fokus i det kommende år, hvor også det krigshærgede Mali kan blive det næste større udsendelsessted for enheder fra Varde og Oksbøl.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4678-Varde-Kaserne--helt-klar-til-2014.htm.

Tweet