Træning, træning og atter træning


Planen udvikles i plancentret: Alle stabsmedlemmerne har sin egen platform, men der diskuteres ivrigt for at udvikle flere handlemuligheder.

man. 2. dec. 2013


Kilde: HOK.


1. Brigades faste stabsmedlemmer, reserveofficerer og designerede specialister fra artilleriet, ingeniørerne og trænet har tørtrænet til øvelse i 2014.

At kunne analysere en given opgave og herefter udfærdige en sammenhængende plan for løsningen af denne er en af brigadestabenes kernekompetencer, og det skal trænes, trænes og tr...
     Brigadestabe fra Estland, Letland og Litauen har deltaget i en netop afholdt stabsøvelse med forbindelseshold som "medspillere" i den samlede divisionstræning.
     Den taktiske opgave var at standse en sø- og luftlandsat invasionsstyrkes angreb på Estland. Planen skulle danne forudsætningerne for at de baltiske brigader, om nødvendigt, efterfølgende kunne fortsætte angrebet helt ind i Tallinn by og endeligt standse den fjendtlige invasion. Angrebet tog udgangspunkt i et beredskabsområde i det nordlige Letland med en afstand til "målet" på cirka 180 km.
     Resultaterne af træningen vil vise sig, senest når planerne skal testes på øvelse Yellow Knight i 2014.

Læs mere om brigadens træning her.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4626-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--traening-traening-og-atter-traening.htm.

Tweet