- Ilden i målet


Foto: Morten Barker.

ons. 6. nov. 2013


Hærens ildstøtte, til daglig benævnt og udgjort af 1. Ildstøtteafdeling (1 ILSTAFD) ved DAR, gennemfører i uge 46 den sidste af årets fire skarpskydningsperioder (SKART).

Og dermed sluttes den årlige uddannelsescyklus. En cyklus der indeholder to skarpskydningsperioder pr. halvår.
     SKART I og III gennemføres med det formål at gennemføre funktions- og enhedsuddannelse for afdelingens kapaciteter. Målet er at øve grundlæggende skydemetoder for OBS samt enhedsuddannelse for KNLN og MTGRP. Stillingsskifter for de skydende enheder prioriteres og er styrende for programmet. Øvelserne indholder derfor grundlæggende skydninger fra stader og under bevægelse for OBS og TACP samt stillingsskifter, HSI og SS for KNLN og MTGRP.
     Øvelserne afgrænser sig fra SKART II og IV og har ikke til formål at øve patruljehandlebaner, samvirke med kamptropper eller koordination med fly, helikoptere og droner. Øvelsen gennemføres primært for ENH i UP 3.2.

SKART II og IV gennemføres med det formål at gennemføre enhedsuddannelse for afdelingens kapaciteter samt træne samvirke med kamptropper og flyvevåbnet. Målet er at øve AO, MTOBS og TACP i skydemetoder og intern koordination som OBS-kapacitet samt koordination mellem flere OBS-kapaciteter, JFC og skydende enheder.
     Øvelserne indholder derfor øvelse af OBS-kapacitet i påkald og ledelse af ilden fra artilleri og mortérer samt CAS i en taktisk ramme. Endvidere - i begrænset omfang - stillingsskifter for KNLN og MTGRP.
     Øvelsen gennemføres denne gang primært for de af afdelingens kapaciteter, der er en del af Reaktionskampgruppe (RKG) 2014-I. Øvelsen er to-delt, hvor fokus i dagtimerne er rettet mod samvirke i rammen af PNINFDEL fremrykning og angreb og benævnt SKART IV. I mørketimerne er fokus rettet mod samvirket internt mellem 1 ILSTAFD kapaciteter, denne del benævnt VIKING FURY.

Følgende enheder og kapaciteter deltager i hele eller dele af SKART IV / VIKING FURY i år:
     PNINFKMP - 4/I JDR
     KNLN - 1 ILSTAFD
     AO-hold - 1 ILSTAFD
     LMTGRP - 1 ILSTAFD
     TACP - 1 ILSTAFD
     FENNEC HELI - FLV
     AH-64D HELI - US
     UH-60L HELI - US
     F-16 - FLV
     UAS - 3 ISTARAFD

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4607-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling----ilden-i-maalet.htm.

Tweet