Sikker salut med nyt ladeværktøj


Det er slut med at arbejde foran kanonen ved salutering, iflg. nye sikkerhedsprocedurer.

ons. 30. okt. 2013Baggrund:
ons. 30. okt. 2013: Salut på Kronborg igen tilladt
tors. 19. sept. 2013: Kronborg-ulykken: Ledelsen svigtede
fre. 28. juni 2013: Salut-forbud på Kronborg

Kort før middag i dag ophævede Arbejdstilsynet (AT) de 2 påbud der blev pålagt saluteringer fra Kronborg, efter den utilsigtede skudafgivelse den 11. juni.

Der har siden den utilsigtede skudafgivelse været nedsat en arbejdsgruppe med det formål, fremadrettet at efterleve påbudene samt, hvor muligt, at optimere forholdene og sikkerheden for salutkommandoet.
     Arbejdsgruppen har derfor i de foregående måneder mødtes med jævne mellemrum for at diskutere og vurdere nye redskaber samt procedurer.

Følgende er nogle af de procedurer der, som resultat af arbejdsgruppen er ændret:
     - Ny procedure i forbindelse med ladning og genladning af kanonerne, herunder nyt ladeværktøj. Arbejdet hermed foregår i hovedsagen bag mundingen.
     - Kanonerne er trukket tilbage i forhold til tidligere placering, for at tilsikre at der fremadrettet ikke er personel foran kanonerne, ej heller vil der fremadrettet finde færdsel på voldene sted.

En tak herfra til medlemmerne af arbejdsgruppen. Men en endnu større tak til Jer der de sidste 3 dage har hjulpet os i arbejdsgruppen med at komme det sidste stykke, der gjorde at Vi, i så overbevisende stil, overfor AT, kunne demonstrere vores ændrede procedurer, at påbudene blev ophævet!

"FLØJBATTERIET - SÆTTER STANDARDEN!"

//Astrup - BC

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4604-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--sikker-salut-med-nyt-ladevaerktoej.htm.

Tweet