Kanongodt samarbejde

okt. 2013


I midten af september gennemførte Hæren den årlige Viking Star, som er en dansk/britisk øvelse, der i år for første gang inkluderede danske artillerister.

Viking Star forløb over en uge og kulminerede med skarpskydninger med kanoner i Oksbøl. Et af øvelsens formål var at sikre, at danske artillerister er i stand til at anvende britiske skydesystemer - og omvendt - hvis behovet skulle opstå.
     - Vi har dele af et batteri med fire 155 millimeter kanoner på øvelsen, mens briterne har medbragt deres 105 millimeter kanoner. Selv om vores procedurer ligger tæt op af hinanden, er der alligevel forskelle, der sikrer, at vores artillerister bliver trænet i brugen af flest mulige systemer, hvilket åbner døren for et bedre samarbejde fremadrettet, lød det fra kaptajn Rasmus Christensen, operationsofficer i 1. Artilleriafdeling ved Danske Artilleriregiment, som var med til at planlægge og afvikle Viking Star 2013.
     De deltagende britiske soldater var fra Storbritanniens Territorial Army, som via øvelsen skulle højne deres uddannelsesniveau for at blive mere lig deres Regular Army, alt sammen som et led i britiske hærs ambition om at reducere styrken med 40.000 personer. Det var derfor et mål at styrke den britiske hærs resterende stab, samtidigt med, at man styrkede det internationale samarbejde.
     - Det er en klar styrkelse med et samarbejde som dette. Vi har i mange år været afhængige af, at vi skulle komme til dem. Ved at de kommer herover, føler jeg, at de viser, at de respekterer os og det, vi har opnået i Afghanistan, og at de gerne vil fortsætte samarbejdet. De har taget os til sig, og det er en klar fordel - og jeg er sikker på, at vi kommer til at arbejde sammen i rigtig mange år fremover, konkluderer kaptajn Rasmus Christensen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4601-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--kanongodt-samarbejde.htm.

Tweet