ISS skal drive kasernerne i Vestdanmark

tors. 12. sept. 2013


Kilde: 3F.dk.Baggrund:
tirs. 17. sept. 2013: Forenede Service vandt ikke
tors. 12. sept. 2013: Kantinedrift og rengøring privatiseres
man. 18. jan. 2010: Civilansatte står for driften
tors. 6. sept. 2007: Uddannelse i skudlinjen

410 3F´eres job er i spil, når al kasernedrift vest for Storebælt fremover overgår til ISS. Der er særligt skærpede krav til eventuelle underleverandører.

410 3F'ere får en ny hverdag, når al kasernedrift vest for Storebælt næste år overgår til ISS. Pr. 1. februar overgår al rengøring og kantinedrift til den private servicekoncern. Pr. 1. marts også plejen af de grønne arealer. Det er alt sammen opgaver, der i dag drives af forsvarets eget personale i FBE, Forsvarets Bygnings- og Etablissementstjeneste.
     ISS har netop vundet en udbudsrunde over tre øvrige private virksomheder plus FBE's eget kontrolbud. I 3F var man med til at udarbejde kontrolbuddet. Og fra forhandlingssekretær Michael Haas i 3F's offentlige gruppe lyder det:
     - Jeg er i bund og grund rigtig ked af, at det er endt sådan. For medarbejderne og FBE havde lavet et godt og konkurrencedygtigt tilbud, siger han.

Lære hinanden at kende
     Nu skal der til gengæld sættes rammer for, hvordan overdragelsen af de over 400 medarbejdere til ISS skal foregå. Lov om virksomhedsoverdragelse gælder i hele forløbet. Og Michael Haas fremhæver desuden to ting:
     - Vi har aftalt, at der i de første tre måneder ikke må påbegyndes personaletilpasninger. Det vil sige ingen afskedigelser. Selvom det er en stakket frist, giver det et pusterum, så man i hvert fald kan lære hinanden at kende, før man begynder at sortere i medarbejderne eller lignende, siger Michael Haas.

Bide sig fast hos ISS
     For det andet er det særskilt skrevet ind i udbudsmaterialet, at bruges der underleverandører, gælder ILO-konventionen nummer 94 (se boks) også over for dem. Og det er præciseret, at det er muligt at lave sanktioner over for kontrakthaveren - ISS - hvis underleverandøren ikke overholder det.
     - Jeg synes, det er en positiv skærpelse af reglen med henblik på, at der ikke sker social dumping på området, siger Michael Haas.
     Der er fortsat tvivl om, hvorvidt de kaserner, der skal lukke i 2014, indgår i virksomhedsoverdragelsen. Det er Fredericia, Sønderborg og Stensved Kaserner.
     - Men overgår de til ISS, er der en mulighed for, at de ansatte kan bide sig så meget fast, at de kan få job inden for andre områder i ISS. Det er positivt, siger Michael Haas.

Øst for Storebælt
   Da forsvaret i 2011 udliciterede al kasernedrift Øst for Storebælt til Forende Service skete det under skarpe protester. Ikke mindst skræmte sporene fra Forenedes brug af underleverandører i især nordsjællandske kommuner.
  
   ILO-konvention nr. 94
   ILO-konvention nr. 94 fastlægger blandt andet, at arbejdere, der udfører offentlige bygge- og anlægsopgaver, skal sikres løn, arbejdstid og andre arbejdsvilkår, som ikke er mindre gunstige end dem, der blandt andet i henhold til kollektiv overenskomst gælder for arbejde af samme art, dér hvor arbejdet udføres.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4597-Varde-Kaserne--iss-skal-drive-kasernerne-i-vestdanmark.htm.

Tweet