Legat til Kim Errit Nielsenfre. 6. sept. 2013


Kilde: DAR.


Garnisonsfondens legat gik til "en meget kompetent befalingsmand".

Varde Bys Garnisonsfond har i dag tildelt et legat til seniorsergent Kim Errit Nielsen. Regimentschefen stod for tildelingen.

Sammen med legatet fulgte en rosende motivation:
     "Seniorsergent Kim Errit Nielsen er en ansvarsbevidst, handlekraftig og meget kompetent befalingsmand, som er på forkant med situationen. Han sætter en ære i, at opgaverne løses på et kvalitativt højt niveau, ligesom han tilstræber et højt serviceniveau. Han har fokus på opgaven, og han er god til at "sælge" økonomiforvaltningen på en forståelig og humoristisk måde.
     Han er omstillingsparat og fleksibel, og står ikke tilbage for at påtage sig nye opgaver, også selvom disse ikke umiddelbart ligger inden for hans arbejdsområde. Her skal nævnes hans store viden om samt arbejde med brugen af SharePoint. Han har således ved siden af havende tjeneste udført et prisværdigt stort arbejde i forbindelse med struktureringen og oprettelsen af regimentets nye hjemmeside.
     Seniorsergenten er meget aktiv i Sergentforeningen, hvor han sidder i bestyrelsen, og dermed også arrangerer forskellige aktiviteter. Senest har han med stor succes afholdt en vinsmagning.
     Han er meget vellidt og respekteret blandt kollegaer af alle personelkategorier for sin professionelle indstilling og store personlige engagement samt hans sociale profil.
     Seniorsergent Kim Errit Nielsen er således et stort aktiv for Danske Artilleriregiment.
     Regimentet ønsker tillykke med legatet på kr. 2.500 samt held og lykke fremover for dig og din familie."

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/4579-Varde-Kaserne--legat-til-kim-errit-nielsen.htm.

Tweet