Årsdag for svensk ilandstigning


Salutering velgennemført. Her ses det svenske orlogsfartøj, som er på vej til HELSINGBORG.

tors. 28. okt. 2010"Det er noget vi bør være stolte over ved Danske Artilleriregiment, både at vi fortsat har denne betroede opgave og ikke mindst, at vi får anerkendelse fra andre nationer om vores indsats."

Bernadotte slægten
  www.wikipidia.com:
   Huset Bernadotte er det herskende fyrstehus i Sverige. Det har regeret Sverige siden 1818, og frem til 1905 også i Norge. Efter finskekrigen i 1809 led Sverige det traumatiske tab af det nuværende Finland, som havde udgjort halvparten af det svenske rige. Modviljen mod Gustav IV Adolf førte til et kup og Gustaf Adolfs onkel, den barnløse Karl XIII erstattede ham. Dette var bare en midlertidig løsning, og i 1810 valgte Stænderrigsdagen en fransk marskal, Jean-Baptiste Bernadotte, som arving til den svenske trone. Hermed indtrådte Bernadotte slægten i det svenske kongehus og derfor denne fejring af 200 års jubilæum.Mere om salutering:
tors. 30. sept. 2010: Royale tvillinger får kort kanon-salut
søn. 4. juli 2010: De sad lige i øjet
fre. 11. juni 2010: Salutering på Kronborg
tirs. 20. april 2010: I røg og damp

Salut fra Kronborg på 200 års dagen for Carl Johan Bernadottes ilandstigning i Sverige.

I anledningen af Deres Majestæter Dronning Margrethe II og Kong Carl XVI Gustavs deltagelse i jubilæumsdagen "20.10.2010 HELSINGBORG" havde 1. Artilleriafdeling (1 AA) ved Danske Artilleriregiment (DAR) fået opgaven at iværksætte salut på Kronborg.
     Jubilæumsdagen var i anledning af 200 året for Sveriges, daværende, nye tronfølger Carl Johan Bernadottes ilandstigning i Sverige den 20. oktober 1810.

Salutten på Kronborg skulle oprindelig været gennemført som en salut for kongeskibet Dannebrog, men dette blev ændret til, at Deres Majestæter anvendte et svensk orlogsskib i stedet. Dette gjorde dog ikke opgaven mindre spændende. At få lov til at gennemføre salut er en stor ære for en feltartillerist, og det kom også til udtryk, da de 32 soldater fra 1 AA skulle findes til at løse denne opgave. Alle bød sig til og var velmotiverede til at yde en god indsats.

Salutten blev gennemført som var det en salut for kongeskibet Dannebrog, desuagtet at det var et svensk orlogsfartøj som Deres Majestæter sejlede i. Dette betød, at vi skulle skyde i alt 27 skud fra de 14 funktionsduelige kanoner. Klokken nærmede sig 12.30 d. 20.10.2010 og alle var klar og spændte på salutten og ikke mindst på, hvordan det ville gå, herunder om de gamle kanoner ville samarbejde. Orlogsfartøjet kom sejlende forbi, og der blev givet ordre om at vi skulle skyde. Herefter var opgaven for kanonbesætninger med et skarpt øje at følge salutkommandørens sabel. Samtidig skulle ladeholdene sørge for at kanonerne løbende blev genladt.

Efter en velgennemført salutering fik vi meldingen, at Deres Majestæter havde været meget tilfredse med salutten og ikke mindst, at den svenske konge havde udtrykt misundelse over, at vi havde noget, der var så flot. Det er et af de skulderklap, man sent glemmer, og noget vi er stolte over. Deslige mener jeg, at det er noget vi bør være stolte over ved Danske Artilleriregiment, både at vi fortsat har denne betroede opgave og ikke mindst, at vi får anerkendelse fra andre nationer om vores indsats.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3904-1-DAA-1-Danske-Artilleriafdeling--aarsdag-for-svensk-ilandstigning.htm.

Tweet