Våbennedrustning: Danmark baner vejen

tirs. 25. maj 2010Baggrund:
fre. 21. sept. 2007: Danmark på inspektion i Rusland
tirs. 14. aug. 2007: Russisk CFE inspektion
ons. 6. juni 2007: Rusland skrotter ikke våbentraktat
tirs. 23. febr. 1999: Kritik af våbeneksport til Baltikum

Både USA og Rusland støtter et dansk forslag, der puster nyt liv i nedrustningen af kampvogne og kampfly.

De 56 lande i OSCE (Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), der omfatter Europa, Centralasien, Rusland samt USA og Canada, har netop vedtaget at fortsætte det samarbejde om nedrustning og tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger, som har været lagt på is siden 1999.
     Landene forpligter sig til at udveksle militære informationer om sammensætningen af deres militære styrker, forsvarsbudgetter, inspektionsbesøg og øvelsesaktiviteter. Udveksling af disse oplysninger har siden afslutningen af den kolde krig bidraget betydeligt til at skabe tillid mellem de nye demokratier i øst og de vestlige lande, men samarbejdet har været inde i et dødvande siden 1999. Tillidskrisen blev yderligere eskaleret, da Rusland i 2007 suspenderede nedrustningtraktaten, CFE, der er en af hjørnestenene for den europæiske sikkerhed, og da russerne i 2008 udkæmpede en lynkrig med Geogien.

Nye våbensystemer
     Hvor samarbejdet på nedrustningsområdet hidtil har omfattet klassiske våbensystemmer som kampvogne, artilleri og kampfly, skal det nu også omfatte nye kampsystemer, der er taget i brug siden 1990 - eksempelvis ubemandede flyvende kampdroner.
     - På det seneste har fokus været på atomvåben, men vi må ikke glemme, at nedrustning også gælder konventionelle våben. Her har situationen i Europa været fastlåst igennem længere tid. Jeg er derfor glad for, at der på dansk initiativ er skabt ny dynamik i forhandlingerne om videreudvikling af de militære samarbejdsaftaler mellem de nye demokratier i Øst og de vestlige lande, siger Lene Espersen til berlingske.dk.
     Konkret sikrer forslaget, at det såkaldte Wien-dokument, der vedrører tillids- og sikkerhedsskabende foranstaltninger senest opdateres til næste år, og herefter løbende mindst hvert femte år.
     - Det er et vigtigt fremskridt, fordi Wien-dokumentet ikke har været opdateret siden 1999. Det kan måske lyde teknisk, men skal ses i lyset af, at det ikke har været muligt at videreudvikle nedrustningsaftalerne i Europa. Det er således et godt eksempel på, at Danmark som et lille land også kan skabe resultater på nedrustningsområdet, siger Lene Espersen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3851-Udland--vaabennedrustning-danmark-baner-vejen.htm.

Tweet