Soldater får deres chef tilbage

tors. 23. dec. 2010


Soldaterne i Hæren skal vide, hvem deres chef er. Og mange af dem får deres gamle regimentschefer tilbage.

Det bliver en af konsekvenserne af omlægningen af Hæren, som indledes 1. januar. Ved forsvarsforliget i 2004 mistede soldaterne den direkte forbindelse til deres regimentschefer. Kommandoen over Hærens enheder blev flyttet til de overordnede brigader, mens personaleforvaltningen blev samlet i Forsvarets Personeltjeneste.
     Men det seneste forsvarsforlig fra 2009 og 2010 ruller en del af det gamle forlig tilbage. Cheferne for Hærens små våbenarter som telegraftropperne, ingeniørtropperne og artilleriet bliver til tjenestegrenscentre med ansvaret for de tilhørende enheder og skolerne med den faglige ekspertise.

Udstikkere på kaserner
     Regimentcheferne får dog ikke ansvaret for personelforvaltningen eller for kasernedriften tilbage.
     Personelforvaltningen forbliver i Forsvarets Personeltjeneste, FPT, som efter oprettelsen i 2005 blev stærkt kritiseret for at agere alt for centralistisk og med alt for lang afstand til soldaterne ude på kasernerne. Men også FPT er rullet baglæns i den forstand, at de såkaldte udstikkere, der er soldaternes kontaktpersoner, nu opholder sig på kasernerne to-tre dage om ugen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3850-Varde-Kaserne--soldater-faar-deres-chef-tilbage.htm.

Tweet