Positiv hverdag på alvorlig baggrundman. 1. febr. 2010


Kilde: Måneds Magasinet nr. 1 / 2010.


Varde Kaserne vil som et moderne, professionelt uddannelsessted tiltrække flere interesserede unge og kvalificerede medarbejdere fra hele Danmark.

Forestillingerne om lukkethed er overdrevne. Varde Kaserne føjer sig som moderne virksomhed og uddannelsessted fint til det sydvestjyske.
     Men ser man ud over den lokale hverdag, er perspektivet naturligvis et andet. Varde har siden 2005 været hjemby for Danske Artilleriregiment, men kasernen har huset artillerister siden oprettelsen i 1953. En del af de danske soldater i Afghanistan og Kosovo uddannes her, ligesom kasernen også huser Hærens Ildstøtteskole med uddannelser, udvikling og forskning inden for artilleriområdet.

Hvervekampagne
     - Byen og kasernen trives fint sammen, siger øverstbefalende, oberst Birger Mejlholm. Han lægger vægt på udvikling som et professionelt uddannelsessted med viden og kompetencer, der tiltrækker flere veluddannede og uddannelsessøgende. Derfor starter kasernen nu en kampagne i samarbejde med Politiet samt Varde og Esbjerg kommuner. Den får dels lokale målgrupper inden for bl.a. de gymnasiale uddannelser. Dels rettes spottet på landsplan mod uddannelsessøgende og ansatte i private og offentlige virksomheder. Interesserede tilbydes transport og ophold for at tage kvaliteterne, naturen, kulturlivet m.v. i nærmere øjesyn.

Udsendelse i fokus
     Kasernen har en uddannelses-cyklus, hvor de værnepligtige får fire måneders grunduddannelse, inden de kan vælge yderligere otte måneders uddannelse med henblik på tjenestemandsansættelse eller kontrakt til det 35. år. Det samlede forløb er et års tid før den første seks måneders udsendelse. De hjemvendte deltager som undervisere og formidler erfaringer til næste hold, mens soldaten i en tredje fase kan uddanne sig som befalingsmand og officer. Et forløb som her beskrevet varer to og et halvt til tre år.
     - Motivation og familiær opbakning er afgørende. Kernepunkterne er teamwork, sammenhold, tillid og tilpasning, hvor deltagerne kan afprøve grænser og samarbejdsevner under ekstreme forhold med høje stressfaktorer. Sådan får soldaten erfaring og kvalifikationer af værdi for også et efterfølgende civilt karriereforløb, siger oberst Birger Mejlholm.

Lokal betydning
     Kasernens gulstenshuse med røde tegltage indgår naturligt i det vardensiske bymiljø. En civil stab af 65 medarbejdere inkl. afdelingsleder Knud Nielsen sørger for de fysiske rammer og daglig drift - infrastruktur, ejendomme, kantine, vedligehold og indkøb. Som kommunens næststørste virksomhed er kasernens lokale betydning uomtvistelig.
     - Der kan dog kun gættes på omfanget af lokale indkøb. Kasernen er omfattet at forsvarets fælles indkøbskontrakter, men der er ingen tvivl om den positive afsmittende effekt for en række lokale leverandører og servicevirksomheder, siger Knud Nielsen.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/3831-Varde-Kaserne--positiv-hverdag-paa-alvorlig-baggrund.htm.

Tweet