NJAR

Få opdaterede vejrudsigter på dmi.dk.

Links | Facebook: NJAR |

NJAR
     NJAR betyder Nørrejyske ArtilleriRegiment. ...


Gintberg - på kanten af hukommelsen
  fre. 23. nov. 2012   Var Jan Gintberg virkelig børne-soldat hos artilleriet? Vi fakta-checker. Og fortæller mere om hans tid som værnepligtig. ...

90 år: Oberst Jørgen Bjerre
  fre. 22. okt. 2010   Oberst Jørgen Bjerre, Skive, var aktiv i modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig og blev arresteret af Gestapo i 1944. Efter krigen indtrådte han i hæren. ...

Oprettelsen af 14.Luftværnsafdeling
  febr. 2009   14. luftværnsafdeling udgør den historiske grundstamme i Jyske Luftværnsregiment, idet afdelingen kan føre sin historie tilbage til Kystartilleribataillon med rod i Kystartilleriregimentet, der atter kan føres tilbage til et af de fæstningskompagnier - nemlig 6. Fæstningskompagni - der blev oprettet 1863. ...

Vores mand i Irak: Jannik Skov
  man. 13. aug. 2007   Nu er de danske soldater trukket ud af Irak! Det vil sige, det er de så alligevel ikke helt, for samtidig med tilbagetrækningen af de danske styrker i Basra-regionen, er der ankommet et helikopter-detachement (HELDET) fra Flyvevåbnet. ...

Lokal major fortæller om Irak
  tirs. 31. jan. 2006   Major Poul-Erik Andersen fra Kjeldbjerg fortæller om tiden som næst-kommanderende for de danske styrker i Irak. Det sker på tirsdag på Fjandbohus i Iglsø. ...

Nyt vartegn: "De røde kanoner"
  tors. 24. nov. 2005   En måned forsinket får Varde Kaserne sit nye vartegn foran hovedvagten: To bronze-kanoner fra 1766, "De røde kanoner", der hidtil har stået i Skive. ...

85 år: Oberst Jørgen Bjerre
  lør. 22. okt. 2005   Oberst Jørgen Bjerre, Skive, var i modstandsbevægelsen under Anden Verdenskrig og blev arresteret af Gestapo i 1944. Efter krigen indtrådte ham i hæren. ...

På sporet af historien
  maj 2005   Historien har haft hans store interesse i mange år, så da overkonstabel af 1. grad Bjarne Odgaard, 47, ved årtusindskiftet blev forskudt fra Skive til nyt tjenestested mod sydvest i Varde, varede det ikke længe, inden han begyndte af føle sig historieløs. ...


16. dec. 03

Nyt værk: NJAR 1967-2000, af Otto Sigaard

28. febr. 03

Historie: Særlig interesse har bidrag om de ...


Militæret får hjælp af civile
  lør. 17. aug. 2002   Inden 1. oktober skal Dronningens Artilleriregiment i Varde have 250 flere fastansatte. ...

Kaserne uddanner selv nye
  søn. 14. okt. 2001   I løbet af det kommende år skal der ansættes cirka 160 soldater og civile på Varde Kaserne som følge af sammenlægningen af regimenterne i Skive og i Varde til Dronningens Artilleriregiment. ...

Sammenlægning tager flere år
  dec. 2000   De to jyske artilleriregimenter, Nørrejyske Artilleriregiment og Sønderjyske Artilleriregiment, blev sammenlagt 1. november under navnet Dronningens Artilleriregiment (DAR).  ...

Nyt forsvarsforlig - hvor langt er vi?
  maj 2000   Forsvarsforlig 2000-2004 har nu et par måneder på bagen, og en hel række detaljer er fastlagt - i virkeligheden de fleste, selv om der er et par enkelte uafklarede sprgsmål. ...

Borgmestre kæmper for kaserner
  lør. 22. maj 1999   Borgmestre fra byer med lukningstruede kaserner har i den senere tid kæmpet en brav kamp for at bevare byens militære arbejdspladser. Således har bl.a. 35 af slagsen fra Århus, Viborg og Ringkøbing amter, der under den fælles arbejdstitel "Den midtjyske Garnisonsmodel" søgt at påvirke beslutningerne. ...

Kaserne drænet for værnepligtige
  ons. 24. mar. 1999   Til efteråret hjemsendes 400 værnepligtige artillerister og 1. december 500 værnepligtige fra Ingeniørregimentet hjemhørende på Skive Kaserne.  De erstattes af sparehensyn tidligst i foråret 2000, og det efterlader kasernen med 30 værnepligtige fra raketbatteriet. ...

Forligsudspil: Nedlæg syv kaserner
  ons. 24. febr. 1999   Formuleringerne er holdt i et pænt, teknokratisk embedsmandssprog, der stort set går uden om de følsomme geografiske navne på Danmarks-kortet. ...


Forslag: Jyske Artilleriregiment i Skive
  fre. 7. april 1995   Rapport fra Forsvarsministeriet foreslår at sammenlægge de to jyske artilleriregimenter i Skive. ...

Sorte udsigter for 1995
  nov. 1994   Efter den første budgetrunde ved HOK, hvor vi bl.a. drøftede vilkårene for vores PSN-R i 1995, må jeg desværre sige, at mulighederne for at uddanne jer på en effektiv og tilfredsstillende måde i det kommende år ser ud til at "lade meget tilbage at ønske". ...

Året der gik
  nov. 1994   Også 1994 var et år med mange forskelligartede og krævende aktiviteter for regimentet. De mange aktiviteter har krævet en stor indsats også af vores reservepersonel, og hvis ikke jeres støtte og velvillighed havde været til stede, var vi ikke kommet ud af året på en så tilfredsstillende måde. ...