Luftværnsmissilafdeling

Link | Luftværnsartilleriforeningen | Kurt Fohlmann: Diverse enheder 1962 - ca. 1975 |
Værnepligt | 1974 3. Lette LVRKBT |

Om afdelingen
  2008   Luftværnsmissilafdelingen (LVMA) er en del af den aktive struktur: Kontrol- og Varslingsbatteri (KVBT), 1 Luftværnsmissilbatteri (1 LVMBT) og 2 Luftværnsmissilbatteri (2 LVMBT).
Sidstnævnte er kadre og reaktionsstyrke. LVMA er en sammenlægning af 13 LVMA og 14 LVMA. Motto: "Suspicite Caelum", dvs. "Sku mistænksomt mod himlen". LVMA er lokaliseret på Varde Kaserne. Soldaterforening: LAF, Luftværns-Artilleri-Foreningen, læs artikel eller gå til www.luftvaernsartilleriforeningen.dk ...

En del af Divisionstropperne
     Danske Division består bl.a. af Divisionstropper: 3. Førings- og opklaringsafdeling, Luftværnsmissilafdeling, en ingeniørbataljon, en telegrafbataljon, et militærpolitikompagni, et elektronic warfare kompagni og et CIMIC kompagni. ...

Luftværnsgranat fundet
  ons. 21. maj 2014   Under tømningen af en magasindam stødte man på en luftværnsgranat i Hjerpsted. Ammunitionsryddere fra Skive er på vej. ...

Nu samles 50 års raketerfaring
  fre. 11. maj 2012   Det er i år et halvt århundrede siden den hedengangne Luftværnsgruppe blev oprettet. Med håb om at finde så mange som muligt bliver der nu kaldt til samling blandt Luftværnsgruppens originale medlemmer. ...

Radarer fra Hæren kom 'hjem'
  ons. 3. nov. 2010   Fra Flyvevåbnet til Hæren og tilbage igen. Tre radarer er sendt til Mobile Air Control Centre til et gensyn. ...

Belønnet: Dokumenterede luftværnets historie
  man. 4. jan. 2010   Seniorsergent J.M. Christiansen har modtaget Danske Banks Jubilæumsgratiale. Gratialet blev tildelt for hans store arbejde med at dokumentere luftværnets historie. ...

Lukningsparade for Luftværnsmissil-afd.
  tors. 17. dec. 2009   Som en del af forsvarsforliget 2010 - 2014 nedlægges hærens luftværnskapacitet og dermed hærens Luftværnsmissilafdeling på Varde Kaserne. ...

Radar på vej til Portugal
  tirs. 28. juli 2009   I går tog den mobile RADAR-enhed fra Air Control Wing den første del af rejsen mod Portugal. ...

Tre-dimensionel billede imponerer
  man. 25. maj 2009   Luftværnsmissilafdelingen (LVMA) fra Danske Division afsluttede i sidste uge øvelsen Flying Rhino med 1. United Kingdom (1 UK) Amoured Division i Tjekkiet. Afdelingens opgave var at levere et luftbillede til briterne.  ...

Artilleri med i sparekatalog
  tors. 7. maj 2009   Forsvarsminister Søren Gade (V) er parat til at finde store besparelser inden for forsvarets egne budgetter for at betale for især udgifterne til hærens engagement i Afghanistan. ...

LVMA organisation
  febr. 2009   Luftværnsmissilafdelingen er oprettet med en stab, et kontrol og Varslingsbatteri samt to luftværnsmissilbatterier. Der er en lille stab, et reduceret stabsbatteri med stampersonel og værnepligtige, og to værnepligtsbatterier, som med en uddannelsesstøttekadre af fast personel uddanner to luftværnsmissilbatterier. ...

Oprettelsen af 14. Luftværnsafdeling
  febr. 2009   14. luftværnsafdeling udgør den historiske grundstamme i Jyske Luftværnsregiment, idet afdelingen kan føre sin historie tilbage til Kystartilleribataillon med rod i Kystartilleriregimentet, der atter kan føres tilbage til et af de fæstningskompagnier - nemlig 6. Fæstningskompagni - der blev oprettet 1863. ...

Soldaterne øver sig til alvor
  ons. 21. jan. 2009   268 dage om året må der skydes i Borris Skydeterræn. Området er et af kun to i Danmark, hvor der skydes med det allertungeste skyts: Haubitserne. ...

Fortjent legat til chefen
  fre. 9. jan. 2009   En overbevisende chef, der ser ud over egen tjenestegren.  Det er den korte version af begrundelsen for at kaptajn Lars Vammen, Luftværnsmissilafdelingen, i går modtog Eigil Theodor Jensens Mindelegat 2008. ...

Underviser belønnet
  ons. 7. jan. 2009   Premierløjtnant Jess Frederiksen er blevet belønnet for sin store indsats som underviser ved artilleriet. ...

- Altid positiv og seriøs
  man. 1. sept. 2008   "Energi og kreativitet ud over det almindelige" præger major Lars Buur, der netop er hædret med et legat. ...

Stinger skarpskydning med Litauen
  fre. 4. juli 2008   Luftværnsmissilafdelingen (LMVA) har netop gennemført en succesfuld skarpskydning sammen med Litauske kolleger. ...

Dansk luftværn guider briter
  tirs. 13. maj 2008   Tjekkiet: Luftværnsmissilafdeling leverer "luftbillede" under øvelse - Opgaven ligner den skarpe under NATO Response Force 14. ...

Georg Gearløs på kajen
  tors. 1. maj 2008   Medarbejdere ved Værksted Danmark Øst (VKDK Ø) så stort på arbejdstider og formaliteter, da enheden DAR fra Varde Kaserne havde brug for hjælp. DAR skulle have den såkaldte Joint Link Converter (JLC) til at fungere forud for en NATO-øvelse i Tjekkiet. ...

Forældredag og Luftværns Artilleridag
  lør. 29. mar. 2008   Cirka 1.800 pårørende til værnepligtige og 48 tidligere luftværnsartillerister mødte op til en spændende dag på Varde Kaserne. ...

Generalen besøgte luftværnet
  fre. 11. jan. 2008   Chefen for Danske Division, DDIV, generalmajor Niels H. Bundsgaard, besøgte i dag Luftværnsmissilafdelingen. Han så på materiellet og hørte om opgaverne. ...

Hærens Luftværn fik tilfredsstillende
  man. 10. dec. 2007   Hærens luftværn fik det blå stempel af inspektørerne fra Hærens Ildstøtteskole. - Det der slår mig mest er den store professionalisme og det store gåpåmod, som alle soldaterne viser. ...

HILS fra artilleriet i Varde
  tirs. 2. okt. 2007   Hele det danske artilleri er i dag samlet i Sydvestjylland - på Varde Kaserne og i Oksbøllejren. Forsvaret er en af de største arbejdspladser i Varde Kommune, og efterhånden som måltallene i forsvarsforliget nås, vil endnu flere tage på arbejde med støvlerne på. ...

Teknologisk førertrøje
  man. 28. maj 2007   Et komplet billede af kamppladsen. Det får F-16 piloten med et nyt trådløst netværk, hvor de tre værn bidrager, bl.a. med kontrol- og varslingsradarerne. ...

Luftværnssoldaten i fokus
  man. 26. mar. 2007   KVBT/LVMA på første øvelse i år. Luftværnsmissilafdelingen (LVMA) gennemførte en række stillingsskifter med forudgående rekognosceringer og befalingsudgivelser... ...

Vi er næsten kampsoldater
  ons. 7. mar. 2007   De teknisk uddannede luftværnsartillerister er specielt dygtige til at omstille sig til andre opgaver i internationale missioner, hvor de basale kampfærdigheder skal kunne anvendes. Det fremhæver OKS-1 Juki Tauchi. ...

Meld dig
  1. kvartal 2007   Chanthiriga Albert Jeyaras kom til Danmark for 12 år siden fra Sri Lanka, hvor truslen fra helikoptere og bombefly næsten var en daglig begivenhed. I dag er hun konstabel og selv uddannet til at skyde fly ned - som Stinger-skytte og eneste kvinde i 1. Luftværnsmissilbatteri. ...

Netværk med allierede
  tors. 4. jan. 2007   Luftværnet er nu klar til en effektiv kontrol af  luftrummet i f.eks. Afghanistan. En netop godkendt opdatering gør, at luftværnsmissilsystemet kan indgå i et stort netværk via DEOS 2000 og bl.a. kommunikere med allierede enheder. Dette øger muligheden for at blive udsendt som artillerist. ...

Ser frem til uddannelse
  man. 11. dec. 2006   Enden er nået for et turbulent år for Luftværnsmissilafdelingen, der måtte kæmpe hårdt for at få enderne til at hænge sammen. I 2007 ser det ud til at afdelingen for første gang i længere tid kan gennemføre en struktureret og sammenhængende uddannelse inden for specialet: Luftværn. ...

Glæder sig til 2007
  man. 11. dec. 2006   Kontrol- og Varslingsbatteriet har været hårdt ramt i hele 2006, hvad angår udsendelser af enkeltpersoner. Lyset for enden af tunnelen er blevet noget tydeligere og BT glæder sig til at komme i gang med 2007. ...

Klar til at blive klar
  man. 11. dec. 2006   Der begynder så småt at være grundlag for reel uddannelse til næste år. LVMBT vil pr. 01 JAN bestå af en BC, NK, LVMDF, KTHJ, to FSHJ og to LVMGRP. ...

Gør klar til at spille for chefen
  man. 11. dec. 2006   Det faste personel vil i løbet af foråret benytte den genvundne frihed på at få styr på diverse ting som materiel og personoplysninger m.m. samt tage diverse kurser m.h.p. at dygtiggøre sig, således alt spiller når BC vender tilbage 1. juli 2007. ...

Vogter luftrum sammen med Litauen
  lør. 16. sept. 2006   Danmark og Litauen har lige indgået en aftale der bl.a. går ud på at Litauisk militært personel skal uddannes i brugen af luftværnsmateriel. Det er på sigt meningen at der skal være et tæt samarbejde mellem Litauen og Danmark i kontrol og varsling af luftrummet. ...

Broget efterår
  tirs. 29. aug. 2006   Luftværnsmissilafdelingen (LVMA) har igennem første halvår af 2006 afgivet rigtig meget personel til INT OPS, (internationale operationer). Det har helt klart påvirket uddannelsen samt dagligdagen i enheden, men LVMA har deltaget i kendte afgivelser/øvelsesaktiviteter dels ved Danske Division, men også ved Hærens Ildstøtteskole, men dog med et mindre set up. ...

Kontrol- & Varslingsbatteriet
  tirs. 29. aug. 2006   Så er vi tilbage efter sommerferien, med nyt halm i træskoene. Det bliver et efterår hvor der kommer til at ske lidt af hvert. ...

Dansker blev bedste elev
  tors. 13. juli 2006   Major Peter Friis, Ildstøtteskolen, blev den bedste elev blandt 25 på et 5  1/2 måneder langt internationalt artilleri-kursus. ...

Captain´s Career Course i USA
  ons. 12. juli 2006   I efteråret 2005 fik jeg at vide, at jeg i forbindelse med min tiltræden 1. januar 2006 ved Hærens Ildstøtteskole var indstillet til gennemgang af US Army Air Defense Artillery Captain´s Career Course på Fort Bliss i El Paso, Texas. ...

Åbent hus i Tyskland
  man. 3. juli 2006   Venskabsbesøg ved Flugabwehrregiment 6 i Lütjenburg: I længere tid havde vi gået og talt om hvornår vi skulle ned til vores venskabsenhed i  Lütjenburg. Endelig kom invitationen fra tyskerne. ...

DDIV sikrer skrøbelig fred
  fre. 19. maj 2006   Danske Division, DDIV, har i den seneste uge gennemført en øvelse i den vestlige del af Jylland, hvor sikring af en skrøbelig fred i et eller andet land i verden er emnet. ...

Få folk og ny teknologi
  man. 1. maj 2006   Generelt er situationen i Luftværnsmissilafdelingen (LVMA) noget presset, idet afdelingen mangler personel af alle grader. Endvidere er Kontrol- og Varslingssystemet i Hærens Luftværnssystem M/93 ved at blive opdateret til CWS-FLEX, som forventes færdig ultimo 2006. ...

Materiel på eget ansvar
  fre. 28. okt. 2005   At holde styr på materiellet og at vedligeholde det, får mange enheder i 2006 selv ansvaret for. Overdragelsen er allerede begyndt. Der er sat alt for få folk på opgaven, oplyser chef. ...

Intern parade for oprettelsen
  tors. 13. okt. 2005   Musik, parade, løse haubitsskud og reception skal markere oprettelsen af Danske Artilleriregiment (DAR) tirsdag 1. nov. Kun ansatte og enkelte gæster er inviteret. ...

LAF
  lør. 2. juli 2005   LAF, Luftværns-Artilleri-Foreningen, er stiftet 7. dec. 1934. ...

Ny luftværnsenhed under opbygning
  fre. 1. april 2005   14. Luftværnsmissilafdeling skiftede pr. 1. marts 2005 navn til Luftværnsmissilafdelingen/Danske division (LVMA/DDIV), og består nu af Kontrol & Varslingsbatteriet (KVBT) samt 1. og 2. Luftværnsmissilbatteri. ...

Artilleriets bløde værdier
  fre. 1. april 2005   Som en del af artilleriets indpasning i den nye struktur skal der også tages stilling til håndteringen af artilleriets bløde værdier. ...

De operative skal uddanne fremover
  fre. 1. april 2005   Uddannelsessektion (USEK) er under reduktion og bliver officielt nedlagt 1. august. I skrivende stund er der kun OS Kaj Knudsen tilbage af lærer-puljen, KN Christian Knudsborg er UDDO 1 og PL Jørn Christiansen er UDDO 2. ...

14. Luftværnsmissilafd.

Kontaktperson for PSN-R:

OKS-1 J. Tauchi

Hjemmeside

hos DAR.

Fremtid for hærens seksløber
  fre. 25. febr. 2005   Et godt afskrækkende våben, belysning om natten, spionfly og konkurrencedygtig med bombefly. Bl.a. disse fordele sikrer artilleriets fremtid, mener artilleri-ekspert, der forventer den første artillerienhed udsendt næste år. ...

Forventer ny struktur til marts
  man. 7. febr. 2005   Fire nye afdelinger skal fremover gøre det ud for det danske artilleri. Læs her om hvad enhederne hedder og hvornår de oprettes: ...

Elektroniske befalinger under KLAR IGEN 2004
  tors. 22. april 2004   Danske Divisions øvelse KLAR IGEN gennemføres 26.-30. april i den centrale del af Jylland. Der er tale om en stabs- og signaløvelse, og der deltager ca. 1.400 soldater og 450 køretøjer. ...

Soldat ved DAR
  tors. 1. april 2004   Session - din første kontakt med forsvaret. Er du dreng, vil du forud for din 18 års fødselsdag modtage en indkaldelse til session med henblik på aftjening af din værnepligt. Aftjening af din værnepligt påbegyndes først efter dit fyldte 18. år. ...

14. Luftværnsmissilafdeling
  tors. 1. april 2004   14 LVMA er organiseret med en stab, et stabsbatteri og tre luftværnsmissilbatterier. Til daglig tjeneste er vi dog knap så mange. ...

Luftværnsmissilforeningen
  tors. 1. april 2004   Esbjerg Afdeling: Foreningens formål er at vedligeholde og styrke det i tjenestetiden grundlagte kammeratskab ved at samle medlemmerne såvel som tjenstgørende kammerater under frie og fornøjelige former til kammeratlig samvær, fester, idræt, kegler, skydning, bowling m.m. ...

BC-R  møde ved LV/DAR
  2. mar. 2004   14 LVMA afholder den 19 MAR 2004 kl. 1000 BC-R møde på Varde Kaserne. AFD ønsker deltagelse af BC-R for: 1 LVMBT/13 LVMA, 2 LVMBT/13 LVMA, 3 LVMBT/13 LVMA, LVMBT/HOK og 4 LVMBT/14 LVMA. ...

Oversigt: Artilleriets enheder
  jan. 2004   Hæren råder i januar 2004 over ni regimenter, hvoraf fire uddanner kamptropper, to artillerister, en ingeniører, en telegrafister og en trænfolk sammen med en ekstra trænenhed DANILOG. ...

To LVMA samles administrativt
  26. jan. 2004   Pr. 1. jan. 2004 er 13 og 14 LVMA rent administrativt (personel og materiel) lagt sammen (under 14 LVMA). Krigsmæssigt er forholdene uændret. ...

Observationer i jordhøjde
  dec. 2003   Det mobile VERDI-system stod sin prøve, da et dusin eskadrillemedlemmer var på feltøvelse med hæren på Midtsjælland. Uforudsigeligt. ...

21. mar. 03

Køretøjer, ifl. T-sektionen

One bird, one kill
  tors. 1. nov. 2001   Det er svært at gengive lyden af et Stinger-missil, der bliver affyret, men helt sikkert er det: Det kan høres. Det var ingen i tvivl om, da flyvevåbnet afprøvede sine bedste Stinger-crews' færdigheder på Gniben, den yderste spids af Sjællands Odde, onsdag den 24. oktober. ...

NORDCAPS
  tors. 4. okt. 2001   NORDCAPS (Nordic Co-ordinated Arrangement for Military Peace Support) er visionen om en fælles nordisk styrke. Formålet er at kunne udsende en betydelig, nordisk enhed til deltagelse i fredsstøttende operationer ledet af FN, OSCE, NATO eller EU for derved at give Norden en tydeligere fremtoning på den internationale, militære scene. ...

Nyt forsvarsforlig - hvor langt er vi?
  maj 2000   Forsvarsforlig 2000-2004 har nu et par måneder på bagen, og en hel række detaljer er fastlagt - i virkeligheden de fleste, selv om der er et par enkelte uafklarede sprgsmål. ...

Ridderkors til oberstløjtnant
  man. 3. maj 1999   Steffen Hansen, oberstløjtnant og chef for 14. Luftværnsmissilafdeling på Varde Kaserne, er blevet tildelt Ridderkorset af Dannebrog.