Organisation

Foreninger | DDFA, De Danske Feltartilleriforeninger | IPN-Varde | KFUM Soldaterhjem (Varde)| Luftværnsartilleriforeningen (Varde)|

Hærens fremtidige struktur er på plads
  tors. 19. dec. 2013   Som følge af aftale på Forsvarsområdet 2013 - 2017 vil Hæren implementere en ny struktur og organisation, der fortsat muliggør at kunne bidrage med kapaciteter til internationale operationer og indsatser i rammen af blandt andet FN og NATO. ...

Varde søger mage
  okt. 2013   Mens andre steder lukker eller skærer ned, opstår nye jobs og karrieremuligheder i Varde og Oksbøl. Og der vil mangle folk i stillingerne, lyder advarslen fra Varde. ...

Første samling i den nye reserve-struktur
  man. 25. juni 2012   44 personer af alle grader var mødt op til det første seminar for personel af reserven i den nye struktur. Fredag den 1. og lørdag den 2. juni blev de klædt på til til de nye opgaver, som de skal løse sammen med Regimentet. ...

Forpligter at være den eneste
  fre. 22. juni 2012   Forveksl os ikke med en traditionel artilleriafdeling, for der opstilles mange kapaciteter, der indsættes af andre niveauer. ...

Bekymret for kaserner
  ons. 20. juni 2012   Sorgerne tages på forskud hos en række sønderjyske lokalpolitikere. De ønsker ikke, at offentlige besparelser rammer netop deres kaserne. Det billede viser sig nu i kaserne-byerne Haderslev, Sønderborg og Varde. ...

Artilleriet hitter hos nye officerer
  tors. 6. okt. 2011   Ud af 15 ledige officersstillinger har ni kadetter i år haft Danske Artilleriregiment i Varde som førsteprioritet. ...

Kampstøtte til enhver tid
  tors. 24. febr. 2011   Danske Artilleriregiment (DAR) - Hærens Center for Ildstøtte, CIMIC og ISTAR - vil i 2011 fokusere på transformation til en ny organisation og de heraf afledte opgaver omkring udvikling af ny doktrin og justering af uddannelser. De kendte kapaciteter ildstøtte og CIMIC skal udvides med nye kapaciteter som ISTAR med tilhørende HUMINT og PSYOPS. ...

Thoning: Forsvaret skal være omstillingsparat
  fre. 29. jan. 2010   Danske Artilleriregiment hjemhørende på Varde Kaserne og i Oksbøllejren kan blive sorteper i forbindelse med udmøntningen af forsvarsforliget 2010-14. ...

Krig har løftet forsvaret
  man. 23. nov. 2009   Mangel på materiel har skabt mange frustrationer. Men det er lykkedes at løfte hærens faste enheder op blandt de internationalt bedste. Og det skyldes især kampene i Afghanistan, mener brigadegeneralen med ansvaret for de professionelle. ...

300 flere værnepligtige på Varde Kaserne
  fre. 26. juni 2009   I fremtiden skal uddannes 800 værnepligtige årligt mod 500 i dag på Varde Kaserne. ...

Mejlholm er artilleriets ny førstemand
  ons. 1. april 2009   Fra 1. april er oberst Birger Mejlholm ny chef for Danske Artilleriregiment, Hærens Ildstøtteskole og garnisonskommandant med over 1.000 ansatte. Han afløser oberst Werner Poul Kahle, der pensioneres. ...

CS-Erfagruppe stiftet i Varde
  nov. 2008   Faglig erfaringsudveksling er blevet vanskeligere i forsvarets nye struktur. Afdelingsformændene i Varde har fundet en løsning. Forsvarets store strukturomlægning for et par år siden har også trukket sine spor i det faglige arbejde, hvor man eksempelvis har måttet se grundigere på hele samarbejdssystemet. ...

Behov for CIMIC, ikke for artilleri
  tors. 13. dec. 2007   På internationale missioner skal forsyningerne altid frem (logistik), mens der ikke er særligt behov for artilleri. Især derfor har artilleriet overtaget CIMIC, det civilt-militære samarbejde. Et fornuftigt skifte, iflg. HOK. ...

Værnepligt er en hvervecentral
  fre. 2. nov. 2007   Det er nødvendigt at forberede værnepligtige på at blive udsendt til internationale missioner. Ellers kan artilleriet ikke nå sine mål. Det erkender den fungerende chef i tale for DAR to-års fødselsdag. ...

HILS fra artilleriet i Varde
  tirs. 2. okt. 2007   Hele det danske artilleri er i dag samlet i Sydvestjylland - på Varde Kaserne og i Oksbøllejren. ...

Artilleriet samlet i Danske Division
  2006   Alle danske artilleri-enheder er operativt underlagt en af de tre enheder i Danske Division, DDIV: Divisionstropper (3. Førings- og Målopklaringsafdeling og Luftværnsmissilafdeling), 1. Brigade (1. Artilleriafdeling) og 2. Brigade (2. Uddannelsesafdeling) ...

Store ændringer
  okt. 2005   Ved Feltartilleriafdelingen (FAAFD) har den forgangne periode for alvor stået i forandringernes tegn. FAAFD har været kraftigt involveret i organisationen af feltartilleriets nye struktur som følge af forsvarsforliget, og dette har afstedkommet en del opgaver for FAAFD to sektioner. ...

Kronborgs salut er reddet
  ons. 3. aug. 2005   Aldrig et Kronborg uden salut. Efter at Sjælsmark Kaserne er lukket, overtager det danske regiment i Varde ansvaret for affyringen. ...

Artilleri samlet i ét regiment
  tirs. 2. aug. 2005   Danske Artilleriregiment er en realitet fra 1. august, men 1. november er valgt som Artilleriets Dag. Hele det danske artilleri er nu samlet i ét regiment, Danske Artilleriregiment med afdelinger i Varde og Oksbøl.  ...

Kun halvdelen ville flytte til Varde
  tirs. 2. aug. 2005   Kun hver anden af de officer og befalingsmænd, der efter planen skulle rykke med artilleriet fra Sjælland til Varde valgte at flytte. ...

Nye rekrutter - det kniber med de faste
  tirs. 2. aug. 2005   Kun omkring 55 af forsvarets ansatte flytter til Varde-Oksbøl, efter at Kongens Artilleriregiment på Sjælland er nedlagt.  I går mødte 380 nye rekrutter op på Varde Kaserne, hvor de skal uddannes ved Danske Artilleriregiment. ...

Får travlt med at skrotte haubitser
  fre. 1. april 2005   Hæren er i gang med at overtage civiles logistiske job - og får travlt med at føre forsvarsforliget ud i praksis. Nye enheder opstår og de fleste haubitser skal enten bruges som reservedele eller sælges. ...

Artilleriets bløde værdier
  fre. 1. april 2005   Som en del af artilleriets indpasning i den nye struktur skal der også tages stilling til håndteringen af artilleriets bløde værdier. ...

Når kvinder uddanner nye soldater
  man. 21. febr. 2005   To kvinder er på Varde Kaserne travlt optaget af at lære de nys indkaldte rekrutter om soldaterlivet. DR har talt med dem - og drengene - om hvordan det er. ...

Forventer ny struktur til marts
  man. 7. febr. 2005   Fire nye afdelinger skal fremover gøre det ud for det danske artilleri. Læs her om hvad enhederne hedder og hvornår de oprettes: ...

Også reserven sammenlægges
  man. 20. sept. 2004   Et kommende forretningsudvalg kan trække på tidligere erfaringer, når samarbejdsudvalgene for reserven skal sammenlægges. Et fælles artilleri-spørgeskema skal sikre at de civile kompetancer bliver registreret i PERSYS. ...

Oksbøl bygger 90 nye kvarterer
  tirs. 17. aug. 2004   Der er ikke sengepladser nok i Oksbøllejren. Derfor skal et nybyggeri sikre 120 flere daglige indkvarteringer fra 2006. Pris: 65,6 mio. kr. ...

Stabschefen: Vi afventer detaljer
  fre. 25. juni 2004   Forsvarsforligets detaljer er endnu ikke tilgået Dronningens Artilleriregiment, som derfor ikke kan redegøre for de afledte konsekvenser. Det oplyser stabschefen til pindsvinet.dk. ...

Forlig: Drastisk reduktion af artilleriet
  fre. 11. juni 2004   Det tre måneder gamle oplæg blev fulgt uden ændring i teksten: Artilleriet bliver kraftigt beskåret gennem et farvel til syv afdelinger og Sjælsmark Kaserne. Stumperne samles i Varde og Oksbøl. ...

Ingen kommentar til Blåvandshuk-brev
  man. 29. mar. 2004   Jensby: Ingen kommentar til Blåvandshuk Kommunes brev til Forsvarsudvalget af 18. marts 2004. Folketingets forsvarsudvalg havde bedt forsvarsministeren kommentere Blåvandshuks Kommunes henvendelse til udvalget. ...

Stadig gang i salget af byggegrunde
  20. mar. 2004   Det har tilsyneladende ikke skræmt grundkøberne i Blåvandshuk Kommune væk, at der er udsigt til, at Oksbøllejren mister arbejdspladser. ...

Jensby: Militæret foreslog at lukke Sjælsmark
  19. mar. 2004   Militærets egen anbefaling: Mest effektivt med kun een artillerikaserne - Vardes. Iflg. udspillet bliver der syv underafdelinger med fast personel og syv med folk på reaktionsstyrkekontrakt. ...

Kommune protesterer over forsvarsudspil
  18. mar. 2004   I Blåvandshuk Kommune protesterer samtlige partier nu over regeringsudspillet til forsvarsforlig, der rammer Oksbøllejren. Bl.a. undrer man sig over, at nogle relativt nyindkøbte raketkastere kommer i mølposen. Dem var Oksbøllejren stillet i udsigt. ...

Raketkastere skrottes - en bet for Oksbøl
  17. mar. 2004   Blåvandshuk vil have forsvarsudvalget i tale i håb om at beholde en afdeling med Leopard-kampvogne. Blåvandshuks borgmester Chr. ...

Flere prof-soldater - færre af alle andre!
  17. mar. 2004   Kahles regnestykke viser: Varde Kaserne får omkring 500 flere professionelle soldater i fremtiden. Samtidig bliver der færre civile, færre værnepligtige og færre personel af reserven. Varde Ugeavis har fået et nærmere indblik i regnestykket fra regimentschefen, oberst Werner Kahle. ...

Udspil: Slå regiment og artilleriskole sammen
  17. mar. 2004   Hærens Artilleriskole får navneforandring til Hærens Ildstøtteskole, og der skal kun være én oberst på kasernen mod to i dag. Obersten skal både være regimentschef, skolechef og kommandant og dermed stå for kontakten til det omgivende samfund. ...

KAR-chef: Artilleri-samling er faglig fornuft
  12. mar. 2004   - Ud fra et rent professionelt synspunkt må samlingen af Artilleriet i Varde vurderes som fornuftig, skriver chefen for KAR i en kommentar til regeringsudspillet. ...

Ser frem til stordriftsfordele
  fre. 12. mar. 2004   Nyt forsvarsoplæg betyder flere fastansatte og færre værnepligtige på Varde Kaserne. Jubelscener skal man kigge længe efter hos de omkring 1.400 besindige artillerifolk, som har deres daglige gang på Varde Kaserne. ...

Flere arbejdspladser til Varde Kaserne
  12. mar. 2004   Flere ansatte ved Dronningens Artilleriregiment i Varde lægges der op til i regeringens forsvarsoplæg. - 400 mand lyder det kvalificerede gæt fra regimentschef oberst Werner P. Kahle ...

Regeringen: Artilleriet fortsat delt
  12. mar. 2004   Oksbøllejren og ikke Varde Kaserne kommer til at huse en artilleridivision fra Sjælsmark, iflg. regeringsoplægget til forsvarsforlig. ...

Regeringen: Stor konsekvens for artilleriet
  10. mar. 2004   Syv danske artilleriafdelinger og en artillerikaserne bliver skudt i sænk af regeringens oplæg til et nyt forsvarsforlig. Stumperne samles i Varde.  ...

S: Infanteri fremfor artilleri
  fre. 20. febr. 2004   Socialdemokratiet ønsker at satse betydelige ressourcer på anskaffelsen af moderne materiel til hæren. Det er først fremmest her mulighederne for et aktivt internationalt bidrag kan udvikles yderligere. ...

Oversigt: Artilleriets enheder
  jan. 2004   Hæren råder i januar 2004 over ni regimenter, hvoraf fire uddanner kamptropper, to artillerister, en ingeniører, en telegrafister og en trænfolk sammen med en ekstra trænenhed DANILOG. ...

S-top: Saml et bedre artilleri i Varde
  ons. 12. nov. 2003   Adskillige kaserner skal lukkes, når et nyt forsvarsforlig er en realitet. Det mener Socialdemokratiets tidligere forsvarsminister Jan Trøjborg. ...

Mindre feltartilleri?
  ons. 8. okt. 2003   Artilleriskolen ser på fremtidens ildstøtte i almindelighed, ikke kun feltartilleri. Feltartilleriet bliver meget reduceret, forudser en KN-R, der samtidig ser fortsatte behov. ...

28. mar. 2003

Kadrerne ved 2, 23 og 24 AA nedlægges

21. mar. 2003

Danmark i krig

28. febr. 2003

Historik: Særlig interesse har bidrag om de ...

Stabsbatteriet
  tirs. 11. febr. 2003   Et stabsbatteri er en førings- og faglig enhed. Det støtter artilleriafdelingen (AA) ved blandt andet at opstille afdelingens kommandostation, gennemføre afdelingens forsynings-og vedligeholdelsestjeneste samt tilvejebringe data til at udarbejde den bedst mulige skydetekniske kvalitet. ...

Kanonbatteriet
  tirs. 11. febr. 2003   Et kanonbatteri (KNBT)er en skydende enhed. Det støtter artilleriafdelingen (AA) ved at levere ildstøtte på rette sted, tid og i rette mængde med batteriets kanoner. Der er 3 kanonbatterier i en artilleriafdeling, og hvert batteri kan enten bestå af selvkørende og pansrede kanoner eller af trukne og upansrede kanoner. ...

1. Artilleriafdelings historie
  tirs. 26. mar. 2002   1. Artilleriafdelings logo i sin nuværende udformning blev indført i november 2000, og bæres af afdelingens soldater på jakkens venstre ærme. ...

Nyt forsvarsforlig - hvor langt er vi?
  maj 2000   Forsvarsforlig 2000-2004 har nu et par måneder på bagen, og en hel række detaljer er fastlagt - i virkeligheden de fleste, selv om der er et par enkelte uafklarede sprgsmål. ...