Danske Artilleriregiment, DAR

Links | DAR | Facebook: DAR | DARO, officersforening | Wikipedia |

Læs mere | Fane | Personel-nyt | Varde Kaserne |

DAR, Danske Artilleriregiment, er nedlagt
  28. febr. 2014    blev DAR, det sidste danske artilleriregiment, nedlagt. Al dansk artilleri fortsætter i 1 DAA, 1. Danske Artilleriafdeling. Efterretningsdelen af artilleriet fortsætter under HEC, Hærens Efterretningscenter.

Om DAR, Danske Artilleriregiment
  aug. 2005   DAR har ca. 400 tjenestegørende konstabler, sergenter og officerer, 200 civilt ansatte samt ca. 700 værnepligtige fordelt over hele året. DAR på Varde Kaserne er en sammenlægning fra 1. august 2005 af Dronningens Artilleriregiment fra Varde kaserne og Kongens Artillerigiment fra Sjælsmark kaserne.

DAR, Danske Artilleriregiment
Varde Kaserne
Hjertingvej 127
6800 Varde
Tlf. 76 95 50 00 (vagten)
Tlf. 76 95 xx xx (direkte)
Åbningstider: Ma.-ti. 08.00-16.00, on.-fr. 08.00-15.00
Chef: Oberst Birger Mejlholm.

De røde kanoner på vagt ved Oksbøllejren
  tirs. 11. nov. 2014   To af artilleriets kanoner fra 1766-68 står nu ved hovedvagten i Oksbøllejren. De er fulgt med artilleriet fra Skive til Varde og i foråret til Oksbøl. Langt om længe fik lejren et artilleri-vartegn. ...

Der flyttes på livet løs
  fre. 14. mar. 2014   Kontorfaciliteterne ved Hærens Kamp- og Ildstøttecenter (HKIC) er næsten klar, mens de første flyttelæs fra Varde rykker ind. ...

Video: Nye enheder
  tirs. 4. mar. 2014   Video og interviews om de to nye hærcentre: HKIC og HEC. Samt lidt om DAR og Varde Kaserne. Forsvarskanalen, 3 m. 25 s. ...

HKIC har set dagens lys
  man. 3. mar. 2014   I dag flyttede Hærens nyoprettede myndighed, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter, ind i Oksbøl. Det blev markeret ved en parade i Oksbøllejren. ...

Artillerister med sort baret
  fre. 28. febr. 2014   Den grønne baret bæres tradionelt af støtte-enheder. Selv om artillerister fortsat yder ild-støtte, er det slut nu: Det nye sort er - at baretten skal være sort. ...

Ny struktur lig med parade-tid
  ons. 26. febr. 2014   Enheder nedlægges. Det kræver parader om fredagen. De genopstår i nye skikkelser om mandagen. Endnu flere parader. Månedsskiftet er parade-tid for den danske hær. ...

Helt slut: Sidste danske artilleriregiment
  tirs. 25. febr. 2014   Det sidste danske artilleriregiment bliver nedlagt. Det markeres med en parade fredag 28. febr. 2014 i Varde. "Regimentet er død. Længe leve artilleriet." ...

Kamp og ildstøtte samles i Oksbøl
  ons. 29. jan. 2014   Danske Artilleriregiment nedlægges som regiment, men regimentets traditioner videreføres i et nyt center, hvor to tidligere selvstændige tjenestegrene og våbenarter integreres. ...

Mindelegat for stor indsats
  man. 6. jan. 2014   En bemærkelsesværdig konstant stor indsats fra major Carsten Heilmann Petersen førte til hædring med et legat. ...

Sidste fødselsdag
  fre. 1. nov. 2013   I dag fejrede regimentet sin otte års fødselsdag. ...

Chefer i kø i Camp Viking
  tirs. 29. okt. 2013   Cheferne for syv regimenter har netop været på besøg i Camp Viking for at hilse på deres soldater og for at informere dem om dét, som foregår ved regimenterne derhjemme. ...

Flagdagen fejret i Varde
  tors. 5. sept. 2013   Traditionen tro blev Flagdagen fejret af Danske Artilleriregiment i samarbejde med Varde Kommune. ...

Hjem til artilleriet
  ons. 21. aug. 2013   Ny chef for stabens uddannelses-opgaver (G7) bliver OL Poul-Erik E. Andersen. Indtil han om kort tid bliver chef for 1. ILDSTAFD. ...

Forsvarschefen på besøg
  ons. 14. aug. 2013   Idag besøgte forsvarschefen, general Peter Bartram, Danske Artilleriregiment. ...

Farvel til det sidste artilleriregiment
  tirs. 6. aug. 2013   Der ryddes op i organisationen: De nye hærcentre gør Danske Artilleriregiment overflødigt. Så det forventes nedlagt. ...

Rekordmange nye officerer vil til Varde
  tirs. 6. aug. 2013   Flere og flere nye premiereløjtnanter fra Hærens Officersskole søger til Varde. I går startede 22. En årelang og meget målrettet indsats har givet bonus. ...

Pension: Major Erling Andersen
  ons. 3. juli 2013   Med udgangen af juni gik major Erling Andersen på pension efter 41 år og 2 måneders tjeneste ved det danske forsvar. ...

Opsplitning af DAR trækker ud
  lør. 20. april 2013   Det var meningen, at de ansatte på Varde Kaserne inden sommerferien skulle vide, hvor de fremover skal arbejde. Arbejdet med de fem nye hærcentre trækker ud. Afklaring forventes i oktober. ...

Besøg af den nye HOK-chef
  tors. 11. april 2013   - Desværre intet konkret om den nye hærstruktur. Sådan lød beskeden fra HOK nye chef, da han i dag torsdag besøgte Varde Kaserne og DAR. ...

Kursskifte: Vil informere udenfor hegnet
  lør. 16. mar. 2013   Efter kraftig neddrosling af eget website, vil DAR nu være aktiv på Facebook. Det er et kursskifte i kommunikationen, fra den ene dag til den anden. ...

Oberst: Forventer regimentet opsplittet
  tors. 14. mar. 2013   Danske Artilleriregiments to afdelinger bliver underlagt andre enheder i hærens nye centerstruktur. Det er sandsynligt, vurderer artilleriets førstemand, oberst Birger Mejlholm. ...

Symbolik, identitet og korpsånd i hæren
  ons. 6. febr. 2013   Korpsånd hænger uløseligt sammen med symboler. At påstå det modsatte vil være selvbedrag. De tre begreber i overskriften er alle dækket af massebetegnelsen "bløde værdier". ...

Årets mellemleder
  fre. 2. nov. 2012   Årets mellemleder i Danske Artilleriregiment er den 39-årige seniorsergent Brian Elsborg Heller. Med æren følger 2.500 kroner, som han i går fik overrakt af regimentschef Birger Mejlholm ved den årlige fødselsdagsparade. ...

RC: Lukning er udenfor min indflydelse
  tors. 1. nov. 2012   Afghanistan, DAR og fremtiden var emner i chefens tale til den årlige fødselsdagsparade. ...

Et varmt lukke-emne: Varde Kaserne
  man. 8. okt. 2012   Flere kaserner må lukkes for at bevare værnepligten. Det er et sandsynligt udfald af de aktuelle politiske forhandlinger. Varde og Haderslev Kaserner er varme navne. Vi har set på, hvad det i praksis kan betyde for Varde Kaserne. ...

Hverver officerer med kæreste
  søn. 23. sept. 2012   Varde er gået i offensiven for at skaffe tilflyttere til kommunen. ...

Soldat såret under skydeøvelse
  fre. 24. aug. 2012   En soldat blev under en øvelse torsdag eftermiddag ramt i lysken af fragmenter. Hans tilstand er stabil. Auditører betragter hændelsen som en arbejdsulykke. ...

Regimentschefen takkede af med parade
  lør. 18. aug. 2012   - Se, det er jo en rigtig garnison, konstaterede flere gæster, da de ankom til paradepladsen på Varde Kaserne. Her var cirka 350 m/k opstillet for at tage afsked med regimentschef Claus Dixen Møller. ...

NATO-opgaver kalder på regimentschefen
  tirs. 14. aug. 2012   Claus Dixen Møller flytter til Bruxelles for at varetage danske militære interesser i NATO og EU. Der er afskedsparade på fredag. ...

Stabens arbejdsopgaver
  fre. 13. juli 2012   Beskrivelse af stabens arbejdsopgaver. ...

2 Brigade træner samvirke i Oksbøl
  tirs. 26. juni 2012   Der er fokus på samvirke, når 2. Brigade træner dens enheder i kampoperationer. Alle våbenarter og Hjemmeværnet er på plads. ...

DAR Fonds legat til et samlingspunkt
  lør. 28. april 2012   Seniorsergent John Mathiesen, Uddannelsesbatteriet/3 ISTAR, er blevet tildelt Danske Artilleriregiments Fonds Legat. ...

Klare regler for
tjenestevogne

  tirs. 7. febr. 2012   Hærens Operative Kommando (HOK) har udsendt et regelsæt til samtlige chefer og tjenestesteder vedrørende brug af tjenestekøretøjer. ...

Får bøde for at køre privat
  lør. 28. jan. 2012   Auditørkorpset gav en bøde på 1500 kr. for at køre privat i en af Forsvarets biler. ...

Forsvarsordfører tror på nye haubitser
  tors. 5. jan. 2012   Går anskaffelsen af nye haubitser fri af Forsvarets årlige besparelser på tre milliarder? Det tror Venstres forsvarsordfører, der dog lige vil se tiden an. 2013 kan blive skæbneåret. ...

Finanskrise kan knække artilleriet
  tirs. 3. jan. 2012   Der skal årligt spares tre milliarder på forsvaret, lyder den politiske melding. Det rammer formentlig også Danske Artilleriregiment, DAR, der har afdelinger i både Varde og Oksbøl. ...

DAR: Saml artilleriet i Varde
  man. 2. jan. 2012   Det lykkedes ikke i 2011, så det er et af de fire vigtigste mål i 2012: At samle artilleriet på en enkelt kaserne. Omformningen af hærens struktur fortsætter ind i 2012. ...

DAR: Fortsæt værnepligten
  tirs. 3. jan. 2012   Der bliver fortsat uddannet værnepligtige på Varde Kaserne. Og sådan skal det helst fortsætte, mener regimentschefen, der ser store fordele i værnepligten. ...

Tak: I leverede varen!
  man. 2. jan. 2012   Nytårsparole: Der var stor tak fra regimentschefen til de udsendte, pårørende og det militære bagland. Ingen tab af soldater i 2011. Færre opgaver for DAR i 2012. ...

Indbegrebet af en helstøbt officer
  man. 2. jan. 2012   Kaptajn Stig Gunnar Larsen blev i dag hædret med Danske Banks Jubilæumsgratiale. ...

Årets medarbejder ved staben
  fre. 16. dec. 2011   Staben ved DAR har valgt seniorsergent Jørn Bonne som Årets medarbejder 2011. ...

Ny presseofficer
  man. 28. nov. 2011   Kaptajn Arne Dyring er ny presseofficer ved Danske Artilleriregiment. Han afløser den mangeårige presseofficer på Varde Kaserne, kaptajn Bjarne H. Hansen, der går på pension med udgangen af november. ...

Parade for seks-års dagen
  tirs. 1. nov. 2011   DAR holdt i dag kl. 14.00 fødselsdagsparade. ...

Chef forarget over privat kørsel
  man. 31. okt. 2011   Sidste fredag kørte en sergent fra Danske Artilleriregiment privat i en af forsvarets biler. Det skete med lokalstøtteelementets accept. ...

Kadetter og kærester fik vist det bedste
  søn. 9. okt. 2011   Kadetterne skal vælge, hvor de vil arbejde fremover, og med en rundtur denne weekend skulle flere af dem gerne vælge Varde. ...

Artilleriet hitter hos nye officerer
  tors. 6. okt. 2011   Ud af 15 ledige officersstillinger har ni kadetter i år haft Danske Artilleriregiment i Varde som førsteprioritet. ...

National flagdag fejret i Varde
  man. 5. sept. 2011   Som en garnisonsby falder det meget naturligt for borgerne i Varde, at de udsendte soldater æres og anerkendes med en national flagdag. Traditionen blev indført i 2009 og i dag holdt for tredje gang. ...

Engageret indsats
  fre. 2. sept. 2011   Major Per Danielsen er netop blevet hædret for sin rolle for artilleriet i forsvarsforliget. ...

19 officerer tilgår DAR
  man. 15. aug. 2011   Mandag den 8. august 2011 modtog Danske Artilleriregiment en saltvandsindsprøjtning i form af 10 nyudnævnte kaptajner (KN) samt 8 nyudnævnte premierløjtnanter (PL). ...

HO: Bedste nye kaptajn bliver artillerist
  fre. 8. juli 2011   Antallet af stjerner på Hærens Officersskole blev markant forøget fredag den 8. juli 2011. Her blev nye kaptajner fra hold Bülow og premierløjtnanter fra hold Læssøe udnævnt. ...

DAR-sergenter besøgte HO
  man. 7. mar. 2011   Befalingsmandsorienteringer på Hærens Officersskole har til formål at give et større indblik i officersuddannelsen og kadettens hverdag. Orienteringerne er rene hverveaktiviteter! ...

Kampstøtte til enhver tid
  tors. 24. febr. 2011   Danske Artilleriregiment (DAR) - Hærens Center for Ildstøtte, CIMIC og ISTAR - vil i 2011 fokusere på transformation til en ny organisation og de heraf afledte opgaver omkring udvikling af ny doktrin og justering af uddannelser. ...

Samarbejde om tilflytning
  fre. 15. okt. 2010   Lysten til at bosætte sig i Varde Kommune er stigende, og i en opgørelse fra Danmarks statistik viser det sig nu, at kommunen aldrig tidligere har haft så mange indbyggere. 200 nye er fra årsskiftet til 1. august flyttet til kommunen, der gennem længere tid har arbejdet aktivt med at skaffe øget bosætning. ...

Unge kadetter på charmetur
  tirs. 5. okt. 2010   Kadetter fra officersskolen i København. Otte-ti stykker. Hvert år. Det har Varde Kaserne behov for. Men det er svært at få dem til at rejse til den anden ende af landet. ...

Besøg af chefen for Forsvarstaben
  ons. 5. maj 2010   Varde Kaserne havde i går besøg af chefen for Forsvarsstaben, generalløjtnant Bjørn Bisserup. ...

2009 - med livet i behold
  tirs. 5. jan. 2010   Regimentschef oberst Birger Mejlholm så i går tilbage på det forgangne år ved nytårsparolen for de tjenestegørende på Varde Kaserne. ...

Forsvarets flagdag markeret
  lør. 5. sept. 2009   Siden 1948 har op mod 60.000 danske soldater været udsendt. Flere har givet deres liv for fædrelandet, for at andre rundt om i verden kan få en bedre hverdag. Også Danske Artilleriregiment hjemhørende i Varde har oplevet at sige farvel til en god ven og kollega. ...

Kahle fortsætter i politik
  tors. 2. april 2009   Oberst Kahle er slet ikke klar til at gå på pension som 60-årig. Så han skifter forsvarspolitiken ud med kommunalpolitik. Hjemme i Holbæk. ...

Mejlholm er artilleriets ny førstemand
  ons. 1. april 2009   Fra 1. april er oberst Birger Mejlholm ny chef for Danske Artilleriregiment, Hærens Ildstøtteskole og garnisonskommandant med over 1.000 ansatte. Han afløser oberst Werner Poul Kahle, der pensioneres. ...

Værnepligt er en hvervecentral
  fre. 2. nov. 2007   Det er nødvendigt at forberede værnepligtige på at blive udsendt til internationale missioner. Ellers kan artilleriet ikke nå sine mål. Det erkender den fungerende chef i tale for DAR to-års fødselsdag. ...

Ny kontaktofficer
  tirs. 18. sept. 2007   Kaptajn G. Larsen er ny kontaktofficer ved Danske Artilleriregiment. ...

Sær-arrangement for Venstre
  tirs. 10. juli 2007   Fem lokale kommunalpolitikere fra Venstre var mandag på besøg på Varde Kaserne for at høre om arbejdspladsen. Tre af politikerne sidder i miljø-udvalget - og miljø var højt på mødets dagsorden. ...

Tattoo for 33. gang
  ons. 6. juni 2007   Det Sønderjyske Tattoo får deltagelse af bl.a. Danske Artilleriregiment. ...

Varde Kaserne hårdt ramt
  fre. 25. maj 2007   Op til hver tredje må undværes i de daglige opgaver på Varde Kaserne. Grunden er udsendelser, og presset får flere midaldrende til at søge væk. ...

Kahle: Tilbagetrækning er velkommen
  ons. 21. febr. 2007   Alle danske soldater og deres familier kommer til at mærke, at den danske regering nu vil begynde at trække soldater tilbage fra styrken i Irak. ...

Fest for soldatervenner
  tirs. 13. febr. 2007   KFUM´s Soldaterhjem i Varde inviterer til soldatervennefest fredag den 23. februar. ...

To soldater såret under øvelse
  ons. 13. dec. 2006   To soldater fra Danske Artilleriregiment blev onsdag eftermiddag ramt af fosfor fra en røghåndgranat under øvelse i Jægerspris Skyde- og øvelsesterræn. ...

Silkedug
  tors. 9. nov. 2006   DAR nye fane består af dobbelt silkedug med hvidt bjælkekors, og majestætens kronede monogram er placeret midt på det udadbuede Dannebrogskors. ...

Artilleriet nu samlet under én fane
  nov. 2006   Hendes Majestæt Dronningen [overrakte] den 3. november 2006 Danske Artilleriregiment dets nye fane, hvor der også blev taget afsked med de to gamle veltjente faner. ...

Ny fane indviet
  fre. 3. nov. 2006   Omend Dronning Margrethe i et års tid ikke har lagt navn til et artilleriregiment, slog hun gerne det første af tre søm i den nye fane. ...

Ny kontaktofficer - igen
  tirs. 12. sept. 2006   Man bliver ikke gammel i jobbet som kontaktofficer hos Danske Artilleriregiment, DAR. Indenfor det seneste år har fire haft stillingen. ...

Gade på lynvisit
  man. 31. juli 2006   I dag var forsvarsminister Søren Gade på lynvisit på Varde Kaserne, som led i en rundrejse i det sønderjyske. ...

Nyt regimentsbælte
  ons. 5. juli 2006   Det nye regimentsbælte har en ren karmoisinrød farve. Efter at være fremstillet i Sønderborg via Hærens Materielkommando er det nu kommet til Danske Artilleriregiment i Varde. ...

Hun kender sin arbejdsplads
  man. 26. juni 2006   Efter 21 år som kontorassistent på Varde Kaserne har Helle Vagtborg kastet sig ud i at beskrive livet bag hegnet - et liv under store forandringer. ...

Mindelunden udvides i år
  fre. 5. maj 2006   Faldne artillerister 1940-1945 blev i dag mindet på Varde Kaserne. To kranse blev nedlagt i Mindelunden: En for feltartillerister og en for luftværnsartillerister. ...

Video: Salutering fra Kronborg
  fre. 28. april 2006   Se video fra Danske Artilleriregiment, kort eller lang version. Foto-galleri. ...

Kæmpedyk
  ons. 19. april 2006   Antal sager med kønskrænkende adfærd er faldet med 80 procent i løbet af de sidste tre år, viser nye tal fra Forsvarets Personeltjeneste. ...

Job: Væksten halveret
  man. 23. jan. 2006   Ved det seneste forsvarsforlig kunne Varde Kaserne se frem til 16% flere arbejdspladser. Det tal er nu halveret med skrotningen af spionflyet Tårnfalken. ...

Overfølsom ledelse kaldt til orden
  fre. 20. jan. 2006   Forsvaret har nu fjernet Danske Artilleriregiments verbale angreb på flere folketingspolitikere. Ministeren undskylder soldaternes mulige frustration - som Holger K. kalder piveri og overfølsomhed. ...

Kaserne fjerner kritik fra hjemmeside
  tors. 19. jan. 2006   Forsvarskommandoen har bedt Varde Kaserne fjerne kritisk artikel om politikeren Holger K. Nielsen (SF) fra sin hjemmeside. ...

Tager civil uddannelse
  tirs. 17. jan. 2006   Efter 12 år i forsvaret er den 30-årige oversergent Henrik Klausen nu i gang med en HH-uddannelse på Varde Handelsskole og Handelsgymnasium. ...

Kampen i cyberspace
  ons. 11. jan. 2006   En ny hjemmeside er vigtig i Danske Artilleriregiments (DAR) kamp om befolkningens opbakning. Siden skal blive allemandseje, drømmer presseofficeren, der har hjælp fra en lille håndfuld frivillige. ...

Kaserne overfalder SF
  ons. 11. jan. 2006   Et skarpt angreb på flere politikere på en officiel militær hjemmeside havner nu på ministerens bord. Danske Artilleriregiment (DAR) beskylder SF for et politisk overfald på Varde Kaserne. "Usagligt og beskæmmende" siger Holger K. Nielsen (SF) til Artilleriet.dk. ...

Tvivl om troværdighed
  ons. 11. jan. 2006   Intet tyder på, at de hjemsendte værnepligtiges version er medtaget i forsvarets undersøgelse af Nybyes kritik. Det mener Holger K. (SF), der i dag har spurgt Gade, om det kan være rigtigt. ...

Drømmer om at være bedst
  fre. 6. jan. 2006   DAR skal have Danmarks bedste militære hjemmeside, lyder presseofficer Søren Malles ambitiøse drøm. Frivillig hjælp er det centrale middel - og den centrale svaghed. Målet kræver en helt anden professionalisme og målrettethed. ...

Værnepligtige bliver hørt
  ons. 4. jan. 2006   Til marts kommer et udkast til forbedringer af de værnepligtige talsmænds forhold i militæret. Værnepligtsrådet er positiv. ...

Ironi-teori uden alternativ
  tirs. 3. jan. 2006   Søren Gade godkender, at en premiereløjtnant slipper med en reprimande for at have opfordret til at dræbe fremfor at tage krigsfanger. Konstabelelever hævder det var sagt ironisk - mens de hjemsendte kritikeres version ikke er nærmere undersøgt. ...

Selvtægt undersøges nærmere
  tirs. 3. jan. 2006   Søren Gade vil nu nærmere have undersøgt påstandene om værnepligtiges selvtægt overfor talsmænd på Varde Kaserne. Dermed ryger sagen retur til Forsvarskommandoen (FKO), der tidligere ikke har kunnet bekræfte oplysningerne. ...

Imponeret over indsats
  tirs. 3. jan. 2006   Implementeringen af det nye forsvarsforlig medførte mange ændringer på Varde Kaserne i 2005. ...

Nytårshilsen 2005/2006
  søn. 1. jan. 2006   Der var stor ros til artilleristerne for sammenlægningen, da chefen for Hærens Operative Kommando udsendte sin nytårshilsen. ...

Også kritik af garderhusarer
  lør. 31. dec. 2005   Ikke kun på Varde Kaserne kan værnepligtige berette om tæskehold og hård behandling af kvinderne. Også i Gardehusarregimentet har værnepligtige oplevet den slags. ...

Gade ønsker ikke gentagelser
  tors. 22. dec. 2005   Ledelsen på Varde Kaserne skal have særlig opmærksomhed rettet mod at undgå episoder med kønskrænkende adfærd og tale, lyder meldingen fra forsvarsministeren i et svar til Folketinget. ...

Krænkende kønspolitisk debat
  tors. 22. dec. 2005   - Sergentgruppen ved Varde kaserne har derfor god grund til at føle sig dybt krænket over de politiske udtalelser i denne debat, udtaler fællestillidsrepræsentant. ...

Kahle træt af spøgelsesjagt
  tors. 22. dec. 2005   Snebolden har rullet efter et læserbrev for en uge siden. Her skrev en tidligere værnepligtig på Varde Kaserne om bl.a. sexchikane. Siden har SF stillet adskillige spørgsmål til forsvarsministeren - og regimentschefen, oberst Kahle, har svaret på det, der konkret angår Varde. ...

Spildtid holdt nede
  tors. 22. dec. 2005   - Hvilken konsekvens vil det få for ledelsen på Varde Kaserne, at der i flere tilfælde kun blev undervist i 2 ud af 12 undervisningstimer, sådan som det er beskrevet i Politiken dags dato? ...

Uddannede ikke udsendte
  tors. 22. dec. 2005   Dræb-og-undgå-krigsfanger premiereløjtnanten har ikke uddannet soldater til hverken Irak eller Afghanistan. Der er heller ikke forbindelse til Hommel-sagen. ...

Talsmænd kanøfles
  ons. 21. dec. 2005   I dag skal Værnepligtsrådet og Hærens Operative Kommando mødes for at diskutere militærets behandling af de værnepligtige og deres talsmænd.  ...

Ledende spørgsmål
  ons. 21. dec. 2005   - Der var en konklusion, som skulle munde ud i at vi var blevet krænket. Og så er det nemt at stille spørgsmålene ud fra det. Det siger flere kvindelig soldater på Varde Kaserne om forsvarets to år gamle undersøgelse om kønskrænkende adfærd. ...

Grov tale over for kvinder koster løn
  ons. 21. dec. 2005   Hvis en befalingsmand eller officer på Varde Kaserne optræder krænkende eller er grov overfor kvindelige soldater eller andre værnepligtige, så er der lukket for lønforhøjelser. ...

Kritikerne har nok ret
  fre. 16. dec. 2005   I forsvaret bliver kvinder set ned på og talsmænd bliver forfulgt. De påstande lyder troværdige. Der er al mulig grund til at tro på kritikerne. Og netop det bør være oberst Kahles udgangspunkt i de fortsatte undersøgelser. ...

Nyt regimentsmærke klar
  man. 14. nov. 2005   Det nye støbte regimentsmærke er nu klar til at pryde baretterne hos de militært ansatte ved Danske Artilleriregiment, DAR. ...

Klar til kanon fremtid
  tirs. 1. nov. 2005   - Artilleriet kan trods alt fortrøstningsfuldt se fremtiden i møde. Sådan konkluderede oberst W.P. Kahle efter en historisk gennemgang af artilleriets nedtur gennem de seneste seks årtier. ...

Billeder: Oprettelsesparade
  tirs. 1. nov. 2005   Billeder fra oprettelsesparaden for Danske Artilleriregiment. ...

Tronarving skudt i gang
  nov. 2005   Det var lige før, kronprinsesse Mary havde taget fusen på det samlede danske artilleri i forbindelse med fødslen af tronarvingen. ...

Parade
  fre. 28. okt. 2005   Stor parade gennemføres i anledning af regimentets fødselsdag tirsdag 1. november 2005 kl. 1400. Alt fast personel inviteres hermed til parade og efterfølgende reception på Varde kaserne. ...

Regiment: Fra hoved- til birolle
  fre. 28. okt. 2005   De fleste opgaver er flyttet fra regimentet, DAR, til de operative enheder. Flere sektioner er eller skal nedlægges. Fra nytår er de sidste opgaver samlet hos seks personer i det nye støtteelement, GSE, Garnisonens Støtteelement. ...

Materiel på eget ansvar
  fre. 28. okt. 2005   At holde styr på materiellet og at vedligeholde det, får mange enheder i 2006 selv ansvaret for. Overdragelsen er allerede begyndt. Der er sat alt for få folk på opgaven, oplyser chef. ...

Første nyhedsbrev på nettet
  fre. 28. okt. 2005   Tidligere på året begyndte Regimentet og HAS at udsende nyhedsbreve til alt personel udsendt i international tjeneste. Formålet var at orientere om hvad der foregik i hjemgarnisonen, således at man ikke følte sig helt glemt. ...

Lyserød stue så salutten
  lør. 15. okt. 2005   Præcis kl. 12 blev der affyret en kanonsalut på 21 skud fra Kronborg og Holmen. ...

Smuk salut for den ny prins
  lør. 15. okt. 2005   Tusindvis så salutten for den ny prins på Holmen og Kronborg. Det fine efterårsvejr havde lokket rigtig mange Helsingør-borgere af huse, da der lørdag præcis kl. ...

Stadig klar til prinsesalut
  fre. 14. okt. 2005   37 soldater fra Varde Kaserne står klar til at byde den nye tronfølger velkommen med 21 skud fra batteriet Sixtus på Holmen og fra Kronborg. ...

Intern parade for oprettelsen
  tors. 13. okt. 2005   Musik, parade, løse haubitsskud og reception skal markere oprettelsen af Danske Artilleriregiment (DAR) tirsdag 1. nov. Kun ansatte og enkelte gæster er inviteret. ...

Tavs telefon - aktiv uddannelse
  man. 10. okt. 2005   Hver dag kører 37 soldater og officerer til Kronborg Slot. Hver dag den samme paradeforestilling. Hver dag har telefonen været tavs. ...

Million-regning for 21 løse skud
  fre. 7. okt. 2005   At markere tronfølgerens fødsel med 21 saluteringsskud fra Kronborg bliver en fornøjelse i million-klassen for forsvaret. Alene løn-tillæggene til 37 soldater fra Varde løber forventeligt op i 700 tusinde kr. Skatteyderne betaler. ...

21 skud for kongelig baby
  ons. 28. sept. 2005   37 mand holder sig klar til ekspres-udrykning fra Varde til Kronborg for at salutere ved den royale fødsel. Mary og Frederiks kommende baby har vundet mere end en ligestillings-sejr allerede inden fødslen. ...

37 mand venter på Mary
  tirs. 27. sept. 2005   På kasernen i Varde er 37 mand fra Danske Artilleriregiment i alarmberedskab. De skal fyre nemlig kanonerne omkring Kronborg Slot af, når kronprinsesse Mary har født en ny, lille tronarving. ...

Hash-forsøg accepteret
  sept. 2005   - Hvis ikke vi får kontraordre, fortsætter vi med hashkontrakterne på det næste hold værnepligtige, siger chefen for Dronningens Artilleriregiment i Varde, oberst Werner Kahle. ...

Artilleriets dag: 1. november
  tirs. 23. aug. 2005   Tirsdag 1. november er der oprettelsesparade for det nye regiment, Danske Artilleriregiment, der blev oprettet 1. aug. 2005. ...

Skuffende ny hjemmeside
  man. 22. aug. 2005   Artillerister, pårørende, unge, journalister m.fl. må forberede sig på en stor skuffelse, når DAR snart offentliggør en ny hjemmeside: Siden er hverken gennemtænkt eller brugervenlig. Den kunne erstattes af et visitkort med henvisning til HOK hjemmeside - og er vist lavet af pligt uden at lægge mere til. ...

Pligten og lidt til
  fre. 12. aug. 2005   Danske Artilleriregiments våbenskjold, mærke og valgsprog. Den 01. august 2005 oprettedes Danske Artilleriregiment (DAR) i Varde. ...

Artilleri samlet i ét regiment
  tirs. 2. aug. 2005   Danske Artilleriregiment er en realitet fra 1. august, men 1. november er valgt som Artilleriets Dag. Hele det danske artilleri er nu samlet i ét regiment, Danske Artilleriregiment med afdelinger i Varde og Oksbøl.  ...

Kun halvdelen ville flytte til Varde
  tirs. 2. aug. 2005   Kun hver anden af de officer og befalingsmænd, der efter planen skulle rykke med artilleriet fra Sjælland til Varde valgte at flytte. ...

Nye rekrutter - det kniber med de faste
  tirs. 2. aug. 2005   Kun omkring 55 af forsvarets ansatte flytter til Varde-Oksbøl, efter at Kongens Artilleriregiment på Sjælland er nedlagt.  I går mødte 380 nye rekrutter op på Varde Kaserne, hvor de skal uddannes ved Danske Artilleriregiment. ...

Ny fane nov. 2006
  man. 1. aug. 2005   Den nye fane for Danske Artilleriregiment er bestilt og overrækkes i f.m. DAR ét års fødselsdag 1. nov. 2006. ...

DAR, Dronningens Artilleriregiment

DAR fane og fanebånd
  man. 1. aug. 2005   I 1959 modtog regimentet sin første fane. En fane der blev overrakt det daværende 4. Feltartilleriregiment, der på dette tidspunkt var garnisoneret på Varde Kaserne. ...

Og de blev artillerister ...
  juni 2005   Velkommen til, kære kollegaer. Som artillerister går I en spændende fremtid i møde. Følgende er tilegnet de af mine kollegaer som også skal til Varde. ...

Artilleriets bløde værdier
  fre. 1. april 2005   Som en del af artilleriets indpasning i den nye struktur skal der også tages stilling til håndteringen af artilleriets bløde værdier. ...

Dato for sammenlægning
  tors. 3. febr. 2005   1. aug. 2005 bliver dagen, hvor Kongens og Dronningens bliver til Danske Artilleriregiment. De næste seks måneder har KAR derfor travlt med at lukke og slukke - og bliver først helt færdig sidst på året. ...

Nytårshilsen
  tirs. 4. jan. 2005   Året 2004 har på grund af udarbejdelsen af det nye forsvarsforlig været et meget turbulent og på mange måder usikkert år. Jeg skylder alle ansatte en stor tak for den måde I har taklet situationen på. ...

Rekruttering lykkes
  fre. 26. nov. 2004   - Meget, meget flot. Sådan lyder meldingen fra Varde Kaserne. Også her ser det ud til, at det mere end lykkes at få værnepligtige nok til at fortsætte med yderligere militær uddannelse. ...

Med i kontrollen af værnepligtige
  man. 22. nov. 2004   I weekenden deltog Lokalforsvarsregion Fyn, Syd- og Sønderjylland sammen med Hærhjemmeværnsdistrikt Sønderjylland, Hærhjemmeværnsdistrikt Ribe, Politiet og Redningsberedskabet i en kontroløvelse i Oksbøl og Blåvand for de første værnepligtige fra Jydske Dragonregiment, som har gennemført Hærens nye fire-måneders basisuddannelse.  ...

Seest: Fandt brand andre overså
  fre. 12. nov. 2004   I weekenden 5.-7. nov. 2004 sendte regimentet et hold uddannet på observatørens termiske sigte (OTS) til Kolding for at deltage i slukningen af branden på N.P. Johnsens Fyrværkerifabrik i Seest ved Kolding. ...

Også reserven sammenlægges
  man. 20. sept. 2004   Et kommende forretningsudvalg kan trække på tidligere erfaringer, når samarbejdsudvalgene for reserven skal sammenlægges. Et fælles artilleri-spørgeskema skal sikre at de civile kompetancer bliver registreret i PERSYS. ...

Plan for flytning af soldater er i fuld gang
  fre. 3. sept. 2004   Efter at HOK har meldt ud holder KAR og DAR på mandag et væsentligt koordinationsmøde om det operative personel. Derefter følger anden runde af udviklings- og personelsamtalerne. HOK skal have svar midt i november. ...

Chefen for KAR: Traditioner fremtidssikret
  tors. 12. aug. 2004   Danske Artilleriregiment: To regimentschefers bløde ønsker blev fulgt - den ene fik forkortelsen, den anden regimentsmærket. ...

Danske Artilleriregiment er det nye navn
  tors. 12. aug. 2004   I forbindelse med det nye forsvarsforlig skal KAR og DAR sammenlægges til et artilleriregiment. I forbindelse med sammenlægningen skal bløde værdier fra begge regimenter søges videreført. ...

Bløde værdier når regimenter samles
  tors. 12. aug. 2004   Som konsekvens af det nye Forsvarsforlig er det besluttet at sammenlægge Prinsens Livregiment (PLR) og Jydske Dragonregiment (JDR) i Holstebro samt Kongens Artilleriregiment (KAR) og Dronningens Artilleriregiment (DAR) i Varde. ...

DAR historie kort
  tors. 12. aug. 2004   Dronningens Artilleriregiment har omkring 360 tjenestegørende konstabler, sergenter og officerer og 150 civilt ansatte. Dronningens Artilleriregiment på Varde Kaserne er en sammenlægning fra 1. ...

Ikke overblik over stor person-rokade
  fre. 11. juni 2004   Flere tusind arbejdspladser skal flyttes som følge af forsvarsforliget, som et bredt flertal i Folketinget indgik torsdag aften. ...

Grafik: Forsvarsforlig 2005-2009
  fre. 11. juni 2004     ...

Forsættelser i bero - afventer forlig
  fre. 28. maj 2004   Ansøgninger om forsættelser er midlertidigt indstillet, indtil Hærens fremtidige struktur er klarlagt efter det kommende forsvarsforlig. ...

Forsvaret indkalder til efteråret
  man. 17. maj 2004   Selvom forsvarsforliget endnu ikke er på plads, og det altså endnu ikke er klart, hvordan forsvarets struktur og værnepligten fremover kommer til at se ud, er forsvaret gået i gang med at indkalde værnepligtige til efterårsholdene. ...

Pause i langtidsansættelser
  ons. 12. maj 2004   "Med baggrund i regeringens forsvarsoplæg 2005-2009 har Forsvarskommandoen iværksat et midlertidigt stop for langtidsansættelser af stampersonel til det 60. år. ...

Værnepligtige kan slippe før tid
  søn. 2. maj 2004   Hvis politikerne enes om nyt forsvarsforlig med tre måneders værnepligt, kan værnepligtige tage hjem før tid. Efterårets værnepligtige får også valgfrihed mellem en kort eller en lang militær uddannelse.  ...

Presse- og informationstjeneste
  tors. 1. april 2004   Dronningens Artilleriregiments presse- og informationstjeneste har til formål på rettidig og troværdig måde, at oplyse enkeltpersoner samt pressen om aktiviteter, opgaver og hændelser ved Dronningens Artilleriregiment, der kan have almenhedens interesse. ...

Internationalt kontor
  tors. 1. april 2004   Regimentets internationale kontor bemandes af adjudantursektionen og uddannelsessektionen. ...

DAR våbenskjold og valgsprog
  tors. 1. april 2004   Dronningens Artilleriregiments våbenskjold består af 2 krydslagte kanonrør, hvis bagstykker er prydet med Kong Christian den V´s navnetræk. Over de krydslage kanonrør er Dronning Margrethe den I`s krone anbragt.  ...

Erhvervspraktik
  tors. 1. april 2004   Erhvervspraktik ved Dronningens Artilleriregiment opdeles i Militær erhvervspraktik og Civil erhvervspraktik. For kunne komme i erhvervspraktik skal du være  ...

Udspil: Slå regiment og artilleriskole sammen
  17. mar. 2004   Hærens Artilleriskole får navneforandring til Hærens Ildstøtteskole, og der skal kun være én oberst på kasernen mod to i dag. Obersten skal både være regimentschef, skolechef og kommandant og dermed stå for kontakten til det omgivende samfund. ...

Regiment venter med at juble
  5. mar. 2004   - Ved sidste forsvarsforlig hed rygterne længe, at Varde Kaserne skulle nedlægges og regimentet rykkes til Skive. Fem minutter i 12 blev det alligevel omvendt: Regimentet i Skive blev rykket til Varde. Så vi venter med at forholde os til det kommende forsvarsforlig, til vi ser regeringens udspil. ...

Hædersgaver til artillerister
  fre. 20. juni 2003   Kaptajn Per Atzen og premiereløjtnant Henrik Bull, begge DAR, har hver fået tildelt en hædersgave fra Hærens Linieofficerskorps Jubilæumsfond. ...

Sparekniv snitter kun det sydlige Jylland
  lør. 19. april 2003   Forsvarets krise- og spareplan, som skal skære de militære udgifter med omkring en milliard kroner de næste to år, rammer ikke enhederne i det syd-, vest- og sønderjyske område særligt hårdt. ...

Træk sablen - de har kommandoen
  lør. 1. febr. 2003   Med den karakteristiske lidt hæse buldrende stemme råbte oberst, regimentschef og garnisionskommandant Bent Sohnemann ud over den sneklædte paradeplads på Varde Kaserne: ...

21. mar. 03

Ansættelsestop gav problemer

21. mar. 03

Chefer: Nuværende og kommende

21. mar. 03

OFRU-kritik af chef-mangel

28. febr. 03

Chefen om 2003: Spar på stillinger og øvelser

31. jan. 03

Farvel til RC, oberst B. Sohnemann

1. nov. 02

Tidligere stabschef engagerede sig

15. okt. 02

Ny stabschef: Fabricius

Antal værnepligtige er fordoblet
  søn. 6. okt. 2002   Selv om byggeriet på Varde Kaserne ikke ventes færdigt før i marts, er antallet af værnepligtige nu oppe på fuld styrke. ...

Ansættelsesstop grundet HOK-rod
  ons. 21. aug. 2002   Hærens Operative Kommando (HOK) har regnet mange millioner forkert på budgettet for i år. Det betyder store besparelser på aktiviteterne for forsvarets faste personel resten af året. ...

Millionkaos i forsvarets regnskab
  ons. 21. aug. 2002   Med en kriseplan forsøger Hærens Operative Kommando nu at redde sig ud af et ukendt tocifret millionunderskud. De danske regimenter arbejder i øjeblikket på højtryk for at finde de besparelsesforslag, som de allerede mandag skal aflevere til Hærens Operative Kommando. ...

Militæret får hjælp af civile
  lør. 17. aug. 2002   Inden 1. oktober skal Dronningens Artilleriregiment i Varde have 250 flere fastansatte. ...

15. jan. 02

Ansættelsesstop - undtagen internationale operationer

Kongelig overrækkelse af ny fane
  lør. 3. nov. 2001   - Flot arbejde knægte. Befalingsmændene var ikke i tvivl, da de efter paraden på Varde Kaserne i går med deltagelse af dronningen, forsvarsministeren og forsvarschefen gav en uofficiel og umiddelbar bedømmelse af delingernes udførelse af ceremonien. ...

Dronningen overrækker fane
  fre. 2. nov. 2001   Dronning Margrethe og forsvarsminister Jan Trøjborg overrækker fredag en ny fane til Dronningens Artilleriregiment på Varde Kaserne. Fanen består af dobbelt silkedug med hvidt bjælkekors og den bærer kongehusets monogrammer. ...

Besøg af dronning sløres
  lør. 13. okt. 2001   Frygt for terroraktioner kaster i bogstaveligste forstand et slør over et planlagt dronningebesøg i Varde. ...

Sammenlægning tager flere år
  dec. 2000   De to jyske artilleriregimenter, Nørrejyske Artilleriregiment og Sønderjyske Artilleriregiment, blev sammenlagt 1. november under navnet Dronningens Artilleriregiment (DAR).  ...

Et nyt regiment så dagens lys
  tors. 2. nov. 2000   Store mængder regn bød Dronningens Artilleriregiment velkommen til verden, da regimentet i går havde sin første parade. ...

Nyt regiment bliver fejret
  fre. 27. okt. 2000   Der er cirka to år til, at fusionen mellem Nørrejyske Artilleriregiment i Skive og Sønderjyske Artilleriregiment i Varde reelt samles i Varde. ...

Nyt forsvarsforlig - hvor langt er vi?
  maj 2000   Forsvarsforlig 2000-2004 har nu et par måneder på bagen, og en hel række detaljer er fastlagt - i virkeligheden de fleste, selv om der er et par enkelte uafklarede sprgsmål. ...

Enheder efter forsvarsforliget
  jan. 2000   1999 - og dermed et helt årtusind - er til ende, og det er tiden at vurdere de opnåede resultater. Sådan plejer man jo at gøre; men "plejer" har i år skiftet karakter. ...