De tre værn samtænker ildstøtten


Våbenkursus II støttet med ekspertise om NATO luftdoktrin og kontrol. Værnene brainstormer procedurer og doktriner i Joint Fires rammen i Hærens Taktiske Træner.

tirs. 22. sept. 2015"Kurset var oprindeligt tiltænkt uddannelse af Hærens artilleriofficerer på brigade niveau, men er i dag ved at gennemgå en udvikling med hovedfokus på opbygning af et robust dansk joint fires miljø, hvor ildstøttemidler fra alle tre værn sammentænkes."

Kilde: HKIC.Læs også:
tors. 19. febr. 2015: Ildstøtte-doktrin bredes ud

Med øget fokus på værnsfælles operationer i det danske forsvar, ligger det naturligt for, at de operative kapaciteter i øget grad iværksætter studie og udvikling af det værnsfælles samarbejde på taktisk og operativt niveau.

En af kerneudfordringerne i denne proces er, at øge værnenes forståelse for hinandens respektive operationsmønstre og doktriner. Målet er, at nå et niveau så højt, at effekten leveret er større end summen af deres enkeltdele.
     Forsvarets "fires community" (Tactical Air Control Party, Artilleriet, Søværnets Taktiske Skole, Hærens Kamp- og Ildstøttecenter og Air Coordination Element), har et løbende samarbejde omkring fælles udvikling af nuværende og fremtidige procedurer og doktrin for "joint fires", i form af nationale og internationale øvelser, såvel som kurser i både Danmark og udlandet.

Kursus med samtænkning
     For på nationalt plan at tilgodese dette behov, deltog Air Control Wing's Air Coordination Element (ACE) fra uge 34 til 36 på Våbenkursus II ved HKIC i Oksbøl.
     Kurset var oprindeligt tiltænkt uddannelse af Hærens artilleriofficerer på brigade niveau, men er i dag ved at gennemgå en udvikling med hovedfokus på opbygning af et robust dansk joint fires miljø, hvor ildstøttemidler fra alle tre værn sammentænkes.
     Denne udvikling gennemførtes i samarbejde med kursusledelsen og deltagerne på kurset. ACE leverede i den sammenhæng undervisning indenfor NATO luftdoktrin og deltog samtidigt som kursustager hvad angår forståelse af hærens planlægning, indsættelse og brug af ildstøttemidler.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5671-Artilleri--de-tre-vaern-samtaenker-ildstoetten.htm.

Tweet