Nye fællesnordiske uniformer i 2019?


Dansk Multicam uniform: M/11. (Foto : FMT.)

ons. 2. sept. 2015


NORDEFCO
  Nordic Defence Cooperation
   Det nordiske forsvarssamarbejde.
   Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige.


Danske soldater skal have nye uniformer i 2019. Flere skandinaviske lande går sammen om de nye uniformer i rammen af NORDEFCO.

Uniform M/11 skal erstattes med et nutidigt, moderne og mere modulært uniformssystem. Al beklædning fra inderst til yderst skal udskiftes.
     Derfor har Udrustningssektionen ved Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse (FMI) iværksat et nyt projekt. Her i opstartsfasen er det ikke præcist afklaret hvilke genstande, og hvor mange, der er omfattet af projektet.

Fællesnordisk indkøb undersøges
     En arbejdsgruppe i NORDEFCO har foreslået et fællesnordisk indkøb. I gruppen er der repræsentanter fra alle medlemslande, men det er endnu ikke besluttet hvilke nationer der indgår, hvilket omfang projektet skal have eller en grov tidsplan.
     FMI forventer at der er en afklaring af dette inden årets udgang.
     I øjeblikket undersøges muligheden for, at gennemføre FMI' projekt som et fællesnordisk projekt. Det vil sandsynligvis være økonomisk mere fordelagtigt end at gennemføre det i nationalt regi.

Multiterræn sløring
     Den nye uniform skal være et nutidigt, moderne og mere modulært uniformssystem. Den vil sandsynligvis være multiterræn sløring (MTS) eller kompatibelt med dette.
     P.t. er uniformssystemet er i fokus hos FMI. De øvrige enkeltmandsudrustnings genstande er også relevante, men alle nationer i NORDEFCO har allerede kontrakt på områderne.

Mål: 2019
     Ambitionen er at uniformssystemet kan blive udrullet fra 2019.
     Det vil dog ikke være alle der får alt, men der vil sandsynligvis blive et antal pakker med varierende indhold, der normeres i forhold til ens funktion, forklarer major Thomas Nico Jørgensen, som er chef for Udrustningssektionen ved FMI til krigeren.dk.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5650-Haeren-foresatte-myndigheder--nye-faellesnordiske-uniformer-i-2019.htm.

Tweet