Må Forsvaret læse dine private e-mails?

fre. 28. aug. 2015


Forsvarets regler om private dokumenter
  "E-mails og dokumenter på myndighedens systemer og udstyr betragtes som udgangspunkt som arbejdsrelaterede, og arbejdsgiver har derfor adgang til dem.
   E-mails og dokumenter, der enten er mærkede "privat" eller gemt i særlige områder/mapper mærket "privat", betragtes ikke som arbejdsrelaterede, og gennemsyn af disse vil normalt kun finde sted efter indhentet samtykke.
   Gennemgang af e-mails og dokumenter, der enten er mærkede "privat" eller gemt i særlige områder/mapper mærket "privat", kan dog finde sted ved konkret mistanke om uberettiget anvendelse af myndighedens systemer og/eller udstyr. Dette kan for eksempel være tilfældet ved anvendelse, der strider mod ansættelsesforholdets pligter, eller er ulovlig."


Forsvaret er gået i gang med at orientere alle ansatte om hvordan e-mails og andre dokumenter på forsvarets systemer bliver håndteret.

E-mails og dokumenter på myndighedens systemer og udstyr betragtes som udgangspunkt som arbejdsrelaterede, og Forsvaret har derfor adgang til dem.

Mærket "Privat" - er privat - og dog
     Men E-mails og dokumenter, der enten er mærkede "privat" eller gemt i særlige områder/mapper mærket "privat", betragtes ikke som arbejdsrelaterede, og gennemsyn af disse vil normalt kun finde sted efter indhentet samtykke med den pågældende.
     De kan dog blive gennemgået uden samtykke, hvis der er en konkret mistanke om uberettiget eller ulovlig brug.
     Et godt råd er derfor, at man aldrig er mere privat på sin arbejdsmail eller arbejdscomputer, end at man kan tåle, at chefen eller andre får det at se.

Principiel dom
     I Forsvarsministeriets digitale systemer sker der en logning af adfærd. Det er Forsvaret blevet pålagt at skrive om i personalehåndbøger samt at informere alle medarbejdere om logningen.
     Derfor er der nu gået en instruktionsskrivelse om private dokumenter rundt til alle myndigheder indenfor Forsvaret.
     Det sker på baggrund af en principiel dom afsagt i Højesteret i februar 2015. Dommen afgjorde, at en arbejdsgiver ikke uden relevant berettiget mistanke kan læse e-mails markeret som "privat".
     I den konkrete sag blev der lagt vægt på, at arbejdsgiver havde en e-mailpolitik, hvoraf det fremgik, at mailkorrespondance tilhører arbejdsgiver, og at private e-mails skulle markeres "privat" eller lægges i en mappe markeret "privat", samt at det fremgik af ansættelseskontrakten.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5642-Haeren-foresatte-myndigheder--maa-forsvaret-laese-dine-private-e-mails.htm.

Tweet