Højesteret giver Dragsdahl ret i koldkrigs-retssagons. 3. juni 2015"Det har været yderst problematisk, at man på så løst et grundlag kan svine et andet menneske til, og at der skal gå otte år, før vi har fået en afgørelse i sagen."


Læs mere om sagen:
Højesterets dom
Artikel i information
Dragsdahl.dk.

Højesteret: Det var ikke i orden, at historiker Bent Jensen tilbage i 2007 i en kronik skrev, at journalist Jørgen Dragsdahl var agent for den sovjetiske efterretningstjeneste KGB under Den Kolde Krig.

Højesteret har afgjort sagen, efter at den har været behandlet med forskelligt resultat i Retten i Svendborg og Østre Landsret.
     Retten i Svendborg kendte Bent Jensen skyldig i injurier og idømte ham dagbøder, mens Østre Landsret frifandt historikeren, og dømte Jørgen Dragsdahl til at betale sagsomkostningerne.
     Baggrunden for Bent Jensens udtalelser var frigivne PET-dokumenter.
     Straffen fastsættes til 10 dagbøder a 1.000 kr. og Bent Jensen skal desuden betale en godtgørelse på 100.000 kroner til Jørgen Dragsdahl.
     Jørgen Dragsdahl får også ret til at få kendt udtalelserne om agentvirksomhed ubeføjede.

Lettet Dragsdahl: For let at svine et andet menneske til
     Det var en tydeligt rørt Jørgen Dragsholm, der mødte pressen efter rettens afsigelse. Han var dog tilfreds med sagens afslutning:
     - Hele årsagen til, at jeg anlagde sagen i sin tid er, at det var løgn, hvad manden skrev, og det har vi fået bekræftet i dag, siger Jørgen Dragsholm til TV2 News.
     Han var dog ikke tilfreds med sagens længde:
     - Det har været yderst problematisk, at man på så løst et grundlag kan svine et andet menneske til, og at der skal gå otte år, før vi har fået en afgørelse i sagen.
     Efter afgørelsen sagde Jørgen Dragsdahl til TV2 News, at han stort set ikke har haft mulighed for at finde arbejde som journalist, så længe sagen har stået på.

Ulykkelig sag for begge parter
     Sagen handler om ytringsfrihed og æreskrænkelser, siger Erik Kulavig, der er leder af Center for Koldkrigsstudier ved Syddansk Universitet, som kalder den ulykkelig for begge parter. Før dommen sagde han:
     - Jeg mener, at domstolen må frifinde begge parter, for sagen kan aldrig blive afgjort retfærdigt, fordi det er et historisk og politisk spørgsmål. Der kan ikke føres bevis for, at Jørgen Dragsdahl var spion, eller for at Bent Jensen har sagt, at han var spion, siger han til DR.
     Begge parters ytringsfrihed er også et emne i sagen.

Nato-kritik og oprustningsmodstand
     - Bent Jensens advokat siger, at det vil gå ud over historievidenskaben, hvis han bliver dømt, fordi forskere fremover vil måle og veje deres ord, inden de udtaler sig, siger Erik Kulavig til DR Nyheder.
     - Jørgen Dragsdahl gav i Information udtryk for Nato-kritik og modstand mod oprustning i Europa, men det gjorde flere socialdemokrater også på det tidspunkt. Det var en politisk analyse, som man skal have lov til at komme frem med uden at blive kaldt sovjetisk spion, siger han.
     Sagen kan ende hos Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol, men Erik Kulavig håber, at den stopper med dommen i Højesteret.

Jensen vs. Dragsdahl
  * 1977-1995: Jørgen Dragsdahl arbejder som sikkerhedspolitisk reporter på Dagbladet Information.
   * 1983-86: PET overvåger Dragsdahl, som mistænkes for at være agent for Sovjetunionen.
   * 2007: Jensen beskylder Dragsdahl for at være agent i en artikel i Jyllands-Posten, som beskriver Jensens studier i Politiets Efterretningstjenestes (PET) arkiver. Han henviser til dokumenter, hvor Dragsdahl beskrives som "ualmindelig nyttig" for KGB.
   * Dragsdahl anlægger injuriesag. Han siger, at dokumenternes indhold er udtryk for en enkelt PET-ansats subjektive vurdering.
   * 2009: PET-kommissionen udgiver en beretning om efterretningstjenestens arbejde under Den Kolde Krig. Her konkluderes det, at PET-ledelsen ikke anså Dragsdahl for at være agent. Bent Jensen angriber året efter beretningen for videnskabelig uredelighed.
   * 2010: Retten i Svendborg dømmer Jensen for injurier. Dommen lyder på 20 dagbøder på hver 2000 kroner og en godtgørelse på 200.000 til Dragsdahl. Bent Jensen skal desuden trække 35 ærekrænkende påstande tilbage.
   * 2013: Østre Landsret frifinder Jensen. Hans udtalelser er ærekrænkende, men der var tilstrækkeligt belæg for dem, og Dragsdahl må som offentlig person tåle kritik, lyder rettens konklusion.
   * 2014: Procesbevillingsnævnet giver Dragsdahl lov til at bringe sagen for Højesteret.
   * 2015: Dragsdahl får ret i Højesteret.
   Kilder: Politiken, Jyllands-Posten, Information

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5536-Historie--hoejesteret-giver-dragsdahl-ret-i-koldkrigs-retssag.htm.

Tweet