Piranha 5 er Hærens nye PMV

tors. 30. april 2015"Det er en rigtig god dag for Hæren."

Kilde: forsvaret.dk.


Piranha 5
  Producent: General Dynamics European Land Systems-Mowag GmbH.
   Tophastighed: 105 kilometer i timen.
   Vægt: 32 tons.
   Besætning: 3 personer.
   Passagerer: 9 personer (12 i alt).
   Aktionsradius: 1000 kilometer.
   Bredde: 3 meter.
   Længde: 8,3 meter.
   Højde: 2,5 meter.Baggrund:
tors. 30. april 2015: Den nye PMV er Piranha 5

Hæren skal have nye pansrede mandskabsvogne, og valget er faldet på Piranha 5, fordi den bedst opfylder alle Hærens krav til en moderne pansret mandskabsvogn.

Der er nu besluttet, at Piranha 5 fra General Dynamics skal være Hærens nye pansrede mandskabsvogn (PMV). Piranha 5 skal erstatte de 60 år gamle M113-modeller og de gamle PMV Piranha 3, som Forsvaret fik i midten af halvfemserne.
     - Det er en rigtig god dag for Hæren. Vi har i dag fået sat navn på afløseren for hele eller dele af vores flåde af pansrede mandskabsvogne, hvor af flere blev taget i brug tilbage i 60'erne. Med Piranha 5 får vi nu en moderne, pansret platform, så vi også i fremtiden kan uddanne og effektivt indsætte vores soldater med den nødvendige beskyttelse og mobilitet, siger chefen for Hærstaben generalmajor H.-C. Mathiesen.
     Med anskaffelsen af Pirhanha 5 kan Hæren reducere antallet af PMV-typer. Det vil lette den logistiske understøttelse på både mekaniker- og reservedelsområdet, og det vil forenkle uddannelsen, hvis soldater kun skal uddannes på en og samme type PMV. Ydermere bliver det lettere at omfordele køretøjer mellem enheder, når alle er uddannet på samme køretøj. Både mellem enheder under uddannelse herhjemme og enheder udsendt til internationale operationer.

Piranha 5 opfylder alle Hærens krav
     Piranha 5 opfylder alle de krav, Hæren har stillet til en moderne pansret mandskabsvogn. Den er rummelig og kan transportere op til 12 soldater med personlig udrustning og øvrigt materiel. Beskyttelsen er på højde med, og på nogle områder bedre end, de lånte MRAP-køretøjer, som danske soldater har anvendt i Afghanistan.
     Piranha 5 er fleksibel og har et solidt udviklingspotentiale med et nuværende vægtoverskud på cirka to tons. Den kan dog uden yderligere opgraderinger indsættes i de klimaområder, som danske soldater forventes at kunne operere i. I Arktis vil den det meste af året kunne køre i kystnære områder, hvor befolkningen bor, såfremt underlaget kan bære og er fremkommeligt for pansrede køretøjer med hjul.

Pansret mandskabsvogn med hjul
     Piranha 5's køreegenskaber er sammenlignelige med bæltekøretøjernes, selv i vanskeligt terræn. Den har en vadeevne på op til to meter og en spændvidde på mere end to meter.
     Bæltekøretøjer er bedre til sneberedskab, og derfor er det også bæltekøretøjer, man ser anvendt civilt i skisportsområder og ved forskningsstationer i snerige områder. Piranha 5's fleksible indretningsmuligheder og store frihøjde på 55 centimeter gør, at den alligevel kan bruges i sneberedskabet, eventuelt med snekæder.
     En af de store fordele ved pansrede hjulkøretøjer som Piranha 5 er, at de oftest selv kan køre fra stedet, hvis en sprængning har ødelagt et eller flere hjul, hvorimod et bæltekøretøj skal bjærges, hvis bæltet er sprængt.
     Piranha 5 kan ikke centrumvende, men den har en beskeden venderadius, fordi den styrer på tre aksler (1, 2 og 4). I bymiljøer kan den vende på en vej, hvis der er otte meter mellem kantstenene og på grund af den store frihøjde er der mindre risiko for, at undervognens bund går på murbrokker eller sten og risikerer at sidde fast.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5462-PMV-Pansret-Mandskabsvogn--piranha-5-er-haerens-nye-pmv.htm.

Tweet