Israel-problem løst: Artilleri-køb udskudttors. 30. april 2015


Der skal bruges ekstra penge til at reparere EH101 helikopter. Med den begrundelse slipper Folketinget nu for at købe israelsk artilleri. Her og nu skal der i stedet lejes eller lånes fra et andet land.

Forsvarsforligspartierne drøftede på dagens møde i forligskredsen situationen i forhold til den EH101 helikopter, der havarerede i oktober 2014 i Afghanistan.
     Uanset om helikopteren kan genopbygges eller skal genanskaffes, vil der være tale om en trecifret millionudgift.
     På den baggrund var der enighed i forsvarsforligskredsen om at annullere udbuddet og udskyde anskaffelsen af nyt artilleri til hæren, hvilket bidrager til at skabe økonomisk råderum.
     Det blev samtidig besluttet, at undersøge mulighederne for at leje eller låne moderne artilleri fra et andet land, således at hærens kompetencer inden for artilleri kan opretholdes, indtil der senere i forligsperioden kan træffes beslutning om anskaffelse af et nyt system.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5459-SKH-Selvkoerende-Haubits--israel-problem-loest-artilleri-koeb-udskudt.htm.

Tweet