Ildstøtte-doktrin bredes udtors. 19. febr. 2015"Udbyttet var stort for Ildstøtteafdelingen for så vidt angår feedback og input til det kommende reglementsarbejde. Tilsvarende synes deltagerne at have fået en bedre forståelse for ildstøtte-doktrinen, og vi fik styrket den fælles begrebsforståelse."

Kilde: facebook.com.


Ildstøtteafdelingen ved HKIC gennemførte i denne uge Studieperiode for Ildstøtte 2015 (STUPER ILD 2015).

Studieperioden havde deltagelse fra Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse, Forsvarsakademiet, Værnsfælles Kommandos Hærstab, Flyvevåbnets Air Control Wing og Expeditionary Air Staff, Danske Division, 1. Brigade, 2. Brigade, 1. Danske Artilleriafdeling og repræsentanter fra Staben ved HKIC, herunder hele Ildstøtteafdelingen.
     Deltagerne repræsenterede således det samlede såkaldte 'fires-community'.
     Formålet med studieperioden var overordnet set at fortsætte udbredelsen af den ildstøttemæssige doktrinære ramme samt skabe en større begrebsforståelse og fælles opfattelse i hele 'fires-community'.

Temaet for denne studieperiode var "Reaktionskampgruppens Ildstøtte element".
     STUPER ILD 2015 var fra start til slut præget af en endog særdeles livlig men sober og konstruktiv debat, og styrken ved metoden var nok især, at deltagerkredsen ikke udelukkende var 'rene' ildstøtte folk, men også omfattede medspillere fra 'blå stue' (Flyvevåbnet) og 'sort stue' (Danske Division og brigaderne).
     Udbyttet var stort for Ildstøtteafdelingen for så vidt angår feedback og input til det kommende reglementsarbejde. Tilsvarende synes deltagerne at have fået en bedre forståelse for ildstøtte-doktrinen, og vi fik styrket den fælles begrebsforståelse.
     Stor tak til de inviterede myndigheder og medarbejdere for at have prioriteret deltagelsen i STUPER og for de særdeles værdifulde og konstruktive indspark.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5395-HKIC-Haerens-Kamp--og-Ildstoettecenter--ildstoette-doktrin-bredes-ud.htm.

Tweet