Ramt af politikernes flytteplaner


Major Mads Timm er chef for videreuddannelser på Hærens Sergentskole. Foto: Peter Eilertsen.

fre. 27. febr. 2015"Den væsentligste ændring er, at organisationsstrukturen er blevet fladere. Det er en styrkelse. Dertil kommer en generel styrkelse af den faglige struktur på Grundlæggende Sergentuddannelse"

Kilde: hod.dk.Baggrund:
man. 11. aug. 2014: Sergentskolen fylder 104 år
man. 28. april 2014: HSGS fane føres ind på Varde Kaserne
fre. 4. april 2014: Vemodig flytning skal nok blive god

Sergentskolens flytning til Varde var en af forsvarsforligets mere ubehagelige konsekvenser.

- Sergentskolen var med i politikernes spil om at flytte rundt med Forsvarets tjenestesteder. Det formelle grundlag for Sergentskolens flytning var et tillæg til det store forsvarsforlig fra 2012. I foråret 2013 blev regeringen enige med Socialdemokraterne, Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti om en række ændringer på etablissementsområdet.
     Partierne besluttede bl.a. at afhænde Sønderborg kaserne, hvor Hærens Sergentskole (HSGS) har haft til huse siden 1926 og flytte skolen til Varde, fortæller Mads Timm som er chef for videreuddannelserne på HSGS og valgt som medlem af HOD's hovedbestyrelse.

Tæt samarbejde med kommunen
     Mads Timm ser positivt på Sergentskolens flytning til Vestjylland, og han glæder sig over, at skolen og dens medarbejdere er blevet godt modtaget her på Varde Kaserne. Rammerne er helt i orden. Der er blevet indrettet nye kontorer og undervisningslokaler til HSGS.
     - Da Sergentskolen var i Sønderborg havde vi 20 officerer, og i dag er vi kommet op på det samme antal her i Varde. Skolen har kunnet fastholde en faglig tyngde ved bl.a. at styrke kursusledelsen ved grundlæggende sergent kursus, for bl.a. at kunne håndtere at de fremtidige elever på basisofficersuddannelsen og sprogofficererne der som udgangspunkt møder på skolen med en generel højere uddannelse.
     Det var vigtigt, at vi holdt "uddannelsesproduktionen" i gang, mens vi flyttede. Og det lykkedes.
     Skolen var også hjulpet af at en af mine lærere (seniorsergent) var konsulent i ledelsesudvikling. Han havde haft sit eget rådgivningsfirma, og han havde erfaring fra bl.a. projekter for Danfoss på Als. Han havde dog i 2012 valgt igen at blive ansat i forsvaret og vende tilbage til skolen for at skulle være underviser på mit kursus. Med ham og hans viden og kompetencer gik vi meget ind i aktivt at støtte medarbejderne - også omkring deres private forhold.

Hele landet skal være repræsenteret
     - Under forberedelserne med at flytte fra Sønderborg til Varde fik vi et antal besøgsture, også til nabokommunerne. Det var medvirkende til at et antal medarbejdere valgte at flytte med deres familier fra Sønderborg-området her til Varde. Vi regnede med at nogle ville flytte og et mindre antal ville pendle frem og tilbage eller søge andet job, siger Mads Timm, som fortæller at en del af dem, der har valgt at pendle, var vant til den form for tilværelse, da de allerede pendlede til arbejdet i Sønderborg.
     - Vi har indledningsvis ikke haft problemer med fastholdelse. Folk vil gerne blive hos HSGS. På det seneste er der dog et stigende antal som søger væk, oftest for at komme tættere på hjem og familie. For mit eget vedkommende er min stilling den samme som i Sønderborg. Den væsentligste ændring er, at organisationsstrukturen er blevet fladere. Det er en styrkelse. Dertil kommer en generel styrkelse af den faglige struktur på Grundlæggende Sergentuddannelse, siger han.
     Vi har dog været presset i den senere tid. Bl.a. har vi måttet afgive lærer til INTOPS og haft stillinger i opslag, siger Mads Timm, som fremhæver, at når skolen bemander stillingerne som undervisere, er målet at hele landet og alle hærens våbenarter skal være repræsenteret.

Læs hele artiklen i næste nummer af Fagbladet Officeren.

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5394-HSGS---Haerens-Sergentskole--ramt-af-politikernes-flytteplaner.htm.

Tweet