Artillerist får ansvar for artilleri-indkøb


Generalmajor Niels Bundsgaard. (Arkivfoto.) 

tirs. 3. febr. 2015


Kilde: fmn.dk.Baggrund:
ons. 23. juni 2010: Der skal effektiviseres og prioriteres
lør. 11. juli 2009: Danske soldater mangler artilleri
lør. 11. juli 2009: Vi kan ikke længere forsvare os selv
fre. 9. jan. 2009: Den nye hærchef er artillerist
man. 22. dec. 2008: HOK's chef til Nato-hovedkvarter

Forsvarets nye indkøbsdirektør har en baggrund i artilleriet. Generalmajor Niels Henrik Bundsgaard bliver 1. marts direktør for Forsvarsministeriets Materiel- og Indkøbsstyrelse.

Den 57-årige officer havde i 1980'erne og 1990'erne forskellige artillerist-stillinger, lige fra halvbatterifører til afdelingschef.
     Har har et indgående kendskab til hele Hæren, idet han bl.a. har været chef for Hærens Operative Kommando (nu: Hærstaben, red.) og chef for Danske Division.
     Materiel-området er også et kendt farvand. Han har været chef for logistikdivisionen i Forsvarets Materieltjeneste og chef for Planlægningsdivisionen ved Hærens Materielkommando.

Får ansvar for artilleri- og PMV-indkøb
     Blandt de ansvarsområder, der ligger på arbejdsbordet fra start, er indkøb af nyt artilleri og nye pansrede mandskabsvogne, hvor der iflg. tidsplanen snart skal træffes endelige beslutninger.
     Tilbage i 2009, hvor han var chef for Hæren, udtalte han til Berlingske om købet af nyt artilleri:
     - Jeg kender ikke planen for gennemførelsen af det nye forlig, men det er vigtigt for mig, at vi kontinuerligt har ildstøtte til rådighed, så vi kan uddanne artilleriobservatører og bevare ekspertisen.

CV: Niels Henrik Bundsgaard
  TJENESTEFORLØB
   1982 Halvbatterifører/Haubitsbatteri/Sønderjyske Artilleriregiment
   1982-83 Observations- og Forbindelsesofficer/Haubitsbatteri/Sønderjyske Artilleriregiment
   1983-85 Næstkommanderende/Haubitsbatteri/Sønderjyske Artilleriregiment
   1985-87 Operationsofficer/Stab/Jyske Division
   1987-88 Chef/Stab- og Målopklaringsbatteri/Jyske Division
   1990-94 Lærer i ildstøttetjeneste/Forsvarsakademiet
   1994-97 Staff Officer/G-4/LANDJUT
   1997-98 Chef/afdeling/Kongens Artilleriregiment
   1998-99 Næstkommanderende/DANBN/NORDPOLBDE/SFOR
   1999 Til rådighed for Forsvarsstaben som vagtchef i forbindelse med Kosovokrisen
   2000-03 Chef/Materielanskaffelsessektionen/Forsvarsstaben
   2003 Chef/1. Jyske Brigade
   2003 Chef/DANCON/Irak
   2004-05 Chef/Planlægningsdivisionen/CL/Hærens Materielkommando
   2006-07 Chef/Logistik Division/CL/Forsvarets Materieltjeneste
   2008-09 Chef/Danske Division
   2009-10 Chef/Hærens Operative Kommando
   2010-14 Chef/Forsvarets Personeltjeneste
   2014- Chef/Forsvarsministeriets Personalestyrelse (pr. 1. oktober)
  
   MILITÆR UDDANNELSE
   1977-81 Hærens Officersskole, A-linien
   1985 Føringskursus I/Stabskursus I
   1989-90 Operativ Føringsuddannelse/Stabskursus II
   1999-2000 US Army War College
  
   MILITÆR KARRIERE
   1981 Premierløjtnant
   1985 Kaptajn
   1990 Major
   1997 Oberstløjtnant
   2003 Oberst
   2008 Generalmajor
  
   DEKORATIONER
   Kommandør af 1. grad af Dannebrogordenen Hæderstegnet for god tjeneste ved Hæren, 25 år Forsvaret Medalje for Fortjenstfuld Indsats (Irak) Hjemmeværnets fortjensttegn
   NATO medalje for tjeneste i Bosnien
   Lithuanian Armed Forces Medal for Distinguished Service Estonian Army Officers Golden Cross of Merit
  
   FØDT
   18. juni 1957 i Helleruplund, Gentofte.
  
   FAMILIE
   Gift med Bente Marianne Bundsgaard og har sammen sønnerne Peter (1987) og Søren (1991).

Direkte link til denne artikel: www.artilleriet.dk/artikel/5364-Industri--artillerist-faar-ansvar-for-artilleri-indkoeb.htm.

Tweet